Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
2 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
3 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
4 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
5 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
6 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
7 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
8 Helane   110 Bard 17.00 0.00 0.00 17.00 05/10/19
9 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
10 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
11 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
12 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
13 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
14 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
15 Yulia   109 Bard 585.00 218.00 0.00 367.00 06/15/19
16 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
17 Reyek   105 Bard 14825.00 13318.00 -156.00 1351.00 06/15/19
18 Hawrlee   105 Bard 1372.00 1840.00 -132.00 -600.00 06/01/19
19 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
20 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
21 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
22 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
23 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
24 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
25 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
26 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
27 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
28 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
29 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
30 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
31 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
32 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
33 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
34 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
35 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
36 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
37 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
38 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
39 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
40 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
41 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
42 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
43 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
44 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
45 Bumfoot   110 Bard 427.00 575.00 -8.00 -156.00 02/01/19
46 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
47 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
48 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
49 Scorneternity   110 Bard 161.00 0.00 0.00 161.00 05/30/19
50 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
51 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
52 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
53 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
54 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
55 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
56 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
57 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
58 Coronae   105 Bard 2400.00 1869.00 -91.00 440.00 04/11/19
59 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
60 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
61 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
62 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
63 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
64 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
65 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
66 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
67 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
68 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
69 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
70 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
71 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
72 Zendikar   105 Bard 635.00 990.00 0.00 -355.00 05/02/19
73 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
74 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
75 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
76 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
77 Tefra   110 Bard 57.00 50.00 0.00 7.00 06/14/19
78 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
79 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
80 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
81 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
82 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
83 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
84 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
85 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
86 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
87 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
88 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
89 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
90 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
91 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
92 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
93 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
94 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
95 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
96 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
97 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
98 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
99 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
100 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
101 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
102 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
103 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
104 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
105 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
106 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
107 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
108 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
109 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
110 Primax   110 Bard 40.00 150.00 0.00 -110.00 02/16/19
111 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
112 Djeggz   105 Bard 216.00 1475.00 -21.00 -1280.00 04/19/19
113 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
114 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
115 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
116 Isabo   106 Bard 363.00 0.00 0.00 363.00 06/15/19
117 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
118 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
119 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
120 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
121 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
122 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
123 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
124 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
125 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
126 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
127 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
128 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
129 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
130 Kirbanex   110 Bard 18.00 0.00 0.00 18.00 03/28/19
131 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
132 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
133 Wenry   105 Bard 312.00 150.00 0.00 162.00 05/09/19
134 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
135 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
136 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
137 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
138 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
139 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
140 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
141 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
142 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
143 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
144 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
145 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
146 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
147 Exbeast   105 Beastlord 4557.00 3485.00 -26.00 1046.00 05/04/19
148 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
149 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
150 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
151 Darkweber   110 Beastlord 701.00 485.00 0.00 216.00 06/15/19
152 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
153 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
154 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
155 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
156 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
157 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
158 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
159 Stuthe   110 Beastlord 39.00 50.00 0.00 -11.00 06/15/19
160 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
161 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
162 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
163 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
164 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
165 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
166 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
167 Zahavi   109 Beastlord 370.00 425.00 0.00 -55.00 02/15/19
168 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
169 Devlynsyde   105 Beastlord 607.00 661.00 -27.00 -81.00 03/23/19
170 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
171 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
172 Iribabh   110 Beastlord 384.00 550.00 -13.00 -179.00 06/13/19
173 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
174 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
175 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
176 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
177 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
178 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
179 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
180 Poddo   105 Beastlord 18410.00 17434.00 -105.00 871.00 06/08/19
181 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
182 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
183 Bosshog   110 Beastlord 18.00 50.00 0.00 -32.00 05/10/19
184 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
185 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
186 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
187 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
188 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
189 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
190 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
191 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
192 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
193 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
194 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
195 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
196 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
197 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
198 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
199 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
200 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
201 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
202 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
203 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
204 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
205 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
206 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
207 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
208 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
209 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
210 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
211 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
212 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
213 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
214 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
215 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
216 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
217 Dulcy   105 Beastlord 8878.00 6895.00 -1.00 1982.00 04/27/19
218 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
219 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
220 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
221 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
222 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
223 Bumkus   105 Beastlord 10204.00 8185.00 -80.00 1939.00 06/14/19
224 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
225 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
226 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
227 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
228 Rootdigger   105 Beastlord 904.00 1435.00 -78.00 -609.00 06/07/19
229 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
230 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
231 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
232 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
233 Paruaa   105 Beastlord 5705.00 4772.00 -40.00 893.00 06/01/19
234 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
235 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
236 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
237 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
238 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
239 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
240 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
241 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
242 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
243 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
244 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
245 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
246 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
247 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
248 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
249 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
250 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
251 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
252 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
253 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
254 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
255 Yuichiro   109 Berserker 100.00 50.00 0.00 50.00 03/08/19
256 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
257 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
258 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
259 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
260 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
261 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
262 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
263 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
264 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
265 Ivxl   110 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/07/19
266 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
267 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
268 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
269 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
270 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
271 Krinni   105 Berserker 4640.00 3407.00 -41.00 1192.00 06/14/19
272 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
273 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
274 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
275 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
276 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
277 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
278 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
279 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
280 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
281 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
282 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
283 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
284 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
285 Exzerker   110 Berserker 1763.00 1207.00 -28.00 528.00 06/14/19
286 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
287 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
288 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
289 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
290 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
291 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
292 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
293 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
294 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
295 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
296 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
297 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
298 Slasherz   109 Berserker 259.00 585.00 0.00 -326.00 06/08/19
299 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
300 Rinamor   105 Berserker 4531.00 3660.00 -88.00 783.00 02/21/19
301 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
302 Klassic   110 Berserker 207.00 50.00 0.00 157.00 06/01/19
303 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
304 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
305 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
306 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
307 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
308 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
309 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
310 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
311 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
312 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
313 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
314 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
315 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
316 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
317 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
318 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
319 Jozerk   105 Berserker 75.00 0.00 0.00 75.00 04/19/19
320 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
321 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
322 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
323 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
324 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
325 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
326 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
327 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
328 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
329 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
330 Basilizk   105 Berserker 1007.00 325.00 -25.00 657.00 05/09/19
331 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
332 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
333 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
334 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
335 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
336 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
337 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
338 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
339 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
340 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
341 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
342 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
343 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
344 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
345 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
346 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
347 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
348 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
349 Anglesy   110 Cleric 50.00 100.00 0.00 -50.00 05/25/19
350 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
351 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
352 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
353 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
354 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
355 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
356 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
357 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
358 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
359 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
360 Seresina   110 Cleric 62.00 0.00 0.00 62.00 06/14/19
361 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
362 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
363 Vageeta   110 Cleric 37.00 160.00 0.00 -123.00 06/13/19
364 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
365 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
366 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
367 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
368 Alorra   105 Cleric 3878.00 3592.00 0.00 286.00 04/27/19
369 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
370 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
371 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
372 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
373 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
374 Crupp   105 Cleric 915.00 782.00 -85.00 48.00 04/20/19
375 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
376 Kelssie   105 Cleric 1044.00 575.00 0.00 469.00 05/24/19
377 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
378 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
379 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
380 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
381 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
382 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
383 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
384 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
385 Riccoo   105 Cleric 587.00 50.00 -171.00 366.00 05/31/19
386 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
387 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
388 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
389 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
390 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
391 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
392 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
393 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
394 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
395 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
396 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
397 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
398 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
399 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
400 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
401 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
402 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
403 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
404 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
405 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
406 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
407 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
408 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
409 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
410 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
411 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
412 Jumvapace   110 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 02/02/19
413 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
414 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
415 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
416 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
417 Zenniexx   110 Cleric 231.00 75.00 0.00 156.00 03/01/19
418 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
419 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
420 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
421 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
422 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
423 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
424 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
425 Amantius   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 05/09/19
426 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
427 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
428 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
429 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
430 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
431 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
432 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
433 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
434 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
435 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
436 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
437 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
438 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
439 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
440 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
441 Dokhopper   105 Cleric 5735.00 5363.00 -3.00 369.00 06/14/19
442 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
443 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
444 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
445 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
446 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
447 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
448 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
449 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
450 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
451 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
452 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
453 Scornlife   105 Cleric 327.00 55.00 0.00 272.00 04/25/19
454 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
455 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
456 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
457 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
458 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
459 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
460 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
461 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
462 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
463 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
464 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
465 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
466 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
467 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
468 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
469 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
470 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
471 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
472 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
473 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
474 Furro   105 Cleric 37996.00 15341.00 0.00 22655.00 06/15/19
475 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
476 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
477 Ladydianna   105 Cleric 1572.00 1444.00 -8.00 120.00 05/25/19
478 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
479 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
480 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
481 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
482 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
483 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
484 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
485 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
486 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
487 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
488 Dimerall   105 Cleric 15592.00 14597.00 -33.00 962.00 06/15/19
489 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
490 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
491 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
492 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
493 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
494 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
495 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
496 Scorndeath   105 Cleric 135.00 15.00 0.00 120.00 05/16/19
497 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
498 Mildaria   105 Cleric 12123.00 9233.00 -335.00 2555.00 02/02/19
499 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
500 Windreaper   105 Cleric 19670.00 16169.00 -79.00 3422.00 06/15/19
501 Zyrina   109 Cleric 96.00 0.00 0.00 96.00 06/07/19
502 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
503 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
504 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
505 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
506 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
507 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
508 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
509 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
510 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
511 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
512 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
513 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
514 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
515 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
516 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
517 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
518 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
519 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
520 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
521 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
522 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
523 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
524 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
525 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
526 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
527 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
528 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
529 Durak   110 Cleric 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/19
530 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
531 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
532 Angeline   110 Druid 59.00 50.00 0.00 9.00 06/15/19
533 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
534 Swen   105 Druid 4163.00 2858.00 -66.00 1239.00 04/11/19
535 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
536 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
537 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
538 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
539 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
540 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
541 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
542 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
543 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
544 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
545 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
546 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
547 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
548 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
549 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
550 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
551 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
552 Kianara   105 Druid 10134.00 9282.00 -177.00 675.00 06/15/19
553 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
554 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
555 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
556 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
557 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
558 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
559 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
560 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
561 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
562 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
563 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
564 Goet   105 Druid 2179.00 1826.00 0.00 353.00 03/30/19
565 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
566 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
567 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
568 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
569 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
570 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
571 Jimech   105 Druid 871.00 350.00 0.00 521.00 06/01/19
572 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
573 Dimbly   105 Druid 32121.00 25878.00 -61.00 6182.00 06/15/19
574 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
575 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
576 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
577 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
578 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
579 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
580 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
581 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
582 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
583 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
584 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
585 Nulan   108 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 02/14/19
586 Wenolas   109 Druid 11.00 125.00 0.00 -114.00 02/16/19
587 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
588 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
589 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
590 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
591 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
592 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
593 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
594 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
595 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
596 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
597 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
598 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
599 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
600 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
601 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
602 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
603 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
604 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
605 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
606 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
607 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
608 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
609 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
610 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
611 Neckross   110 Druid 563.00 250.00 -1.00 312.00 06/15/19
612 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
613 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
614 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
615 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
616 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
617 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
618 Weovian   110 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 02/16/19
619 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
620 Dereli   110 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 05/17/19
621 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
622 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
623 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
624 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
625 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
626 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
627 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
628 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
629 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
630 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
631 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
632 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
633 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
634 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
635 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
636 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
637 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
638 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
639 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
640 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
641 Landaru   105 Enchanter 17355.00 15504.00 -147.00 1704.00 06/15/19
642 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
643 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
644 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
645 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
646 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
647 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
648 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
649 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
650 Meechie   108 Enchanter 321.00 275.00 -2.00 44.00 03/28/19
651 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
652 Yeomsa   110 Enchanter 394.00 100.00 0.00 294.00 05/02/19
653 Amaryah   110 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 06/15/19
654 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
655 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
656 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
657 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
658 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
659 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
660 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
661 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
662 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
663 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
664 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
665 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
666 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
667 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
668 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
669 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
670 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
671 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
672 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
673 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
674 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
675 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
676 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
677 Gruesula   105 Enchanter 13752.00 10372.00 -380.00 3000.00 06/13/19
678 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
679 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
680 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
681 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
682 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
683 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
684 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
685 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
686 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
687 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
688 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
689 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
690 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
691 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
692 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
693 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
694 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
695 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
696 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
697 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
698 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
699 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
700 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
701 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
702 Bundi   105 Enchanter 3210.00 2047.00 -1370.00 -207.00 06/14/19
703 Cailen   110 Enchanter 22.00 0.00 0.00 22.00 05/11/19
704 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
705 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
706 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
707 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
708 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
709 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
710 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
711 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
712 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
713 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
714 Brellontis   105 Enchanter 253.00 440.00 -1.00 -188.00 06/15/19
715 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
716 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
717 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
718 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
719 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
720 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7934.00 6788.00 -262.00 884.00 03/28/19
721 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
722 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
723 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
724 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
725 Dolaorn   110 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 03/08/19
726 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
727 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
728 Faldyarr   109 Enchanter 2750.00 2222.00 -1.00 527.00 06/15/19
729 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
730 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
731 Elrondh   110 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 06/15/19
732 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
733 Dazzell   110 Enchanter 218.00 50.00 0.00 168.00 06/14/19
734 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
735 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
736 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
737 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
738 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
739 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
740 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
741 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
742 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
743 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
744 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
745 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
746 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
747 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
748 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
749 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
750 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
751 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
752 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
753 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
754 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
755 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
756 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
757 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
758 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
759 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
760 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
761 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
762 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
763 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
764 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
765 Telemacus   110 Magician 84.00 275.00 0.00 -191.00 04/06/19
766 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
767 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
768 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
769 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
770 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
771 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
772 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
773 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
774 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
775 Wenlain   105 Magician 453.00 480.00 -223.00 -250.00 02/16/19
776 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
777 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
778 Pleassure   110 Magician 17.00 100.00 0.00 -83.00 05/23/19
779 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
780 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
781 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
782 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
783 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
784 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
785 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
786 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
787 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
788 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
789 Lanadar   105 Magician 5239.00 3762.00 -39.00 1438.00 06/07/19
790 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
791 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
792 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
793 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
794 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
795 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
796 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
797 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
798 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
799 Painne   110 Magician 20.00 50.00 0.00 -30.00 05/25/19
800 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
801 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
802 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
803 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
804 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
805 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
806 Ttroubble   110 Magician 203.00 475.00 -1.00 -273.00 06/08/19
807 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
808 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
809 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
810 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
811 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
812 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
813 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
814 Ryino   110 Magician 35.00 0.00 0.00 35.00 05/16/19
815 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
816 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
817 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
818 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
819 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
820 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
821 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
822 Kometo   110 Magician 15.00 50.00 0.00 -35.00 05/30/19
823 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
824 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
825 Goddes   105 Magician 254.00 575.00 0.00 -321.00 06/15/19
826 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
827 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
828 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
829 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
830 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
831 Eeline   105 Magician 51.00 0.00 0.00 51.00 04/13/19
832 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
833 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
834 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
835 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
836 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
837 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
838 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
839 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
840 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
841 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
842 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
843 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
844 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
845 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
846 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
847 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
848 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
849 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
850 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
851 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
852 Kineely   105 Magician 803.00 1325.00 0.00 -522.00 06/01/19
853 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
854 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
855 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
856 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
857 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
858 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
859 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
860 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
861 Drokaten   106 Magician 195.00 800.00 -5.00 -610.00 03/21/19
862 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
863 Johjoh   105 Magician 1426.00 1029.00 0.00 397.00 06/08/19
864 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
865 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
866 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
867 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
868 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
869 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
870 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
871 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
872 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
873 Aazien   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/17/19
874 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
875 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
876 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
877 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
878 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
879 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
880 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
881 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
882 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
883 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
884 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
885 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
886 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
887 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
888 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
889 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
890 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
891 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
892 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
893 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
894 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
895 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
896 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
897 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
898 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
899 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
900 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
901 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
902 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
903 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
904 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
905 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
906 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
907 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
908 Remslaren   105 Magician 2655.00 2295.00 -16.00 344.00 06/14/19
909 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
910 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
911 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
912 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
913 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
914 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
915 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
916 Pyritex   105 Magician 122.00 200.00 0.00 -78.00 04/11/19
917 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
918 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
919 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
920 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
921 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
922 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
923 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
924 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
925 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
926 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
927 Darkhollow   110 Magician 71.00 100.00 0.00 -29.00 06/15/19
928 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
929 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
930 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
931 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
932 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
933 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
934 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
935 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
936 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
937 Itybitty   105 Magician 41.00 0.00 -13.00 28.00 03/15/19
938 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
939 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
940 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
941 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
942 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
943 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
944 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
945 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
946 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
947 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
948 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
949 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
950 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
951 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
952 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
953 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
954 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
955 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
956 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
957 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
958 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
959 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
960 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
961 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
962 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
963 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
964 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
965 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
966 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
967 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
968 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
969 Ownlei   110 Monk 1095.00 870.00 0.00 225.00 06/13/19
970 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
971 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
972 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
973 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
974 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
975 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
976 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
977 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
978 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
979 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
980 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
981 Snakein   105 Monk 15974.00 10476.00 -2886.00 2612.00 06/08/19
982 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
983 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
984 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
985 Onkz   107 Monk 212.00 100.00 -26.00 86.00 06/15/19
986 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
987 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
988 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
989 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
990 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
991 Rotun   110 Monk 59.00 50.00 -1.00 8.00 03/30/19
992 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
993 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
994 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
995 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
996 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
997 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
998 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
999 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
1000 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
1001 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
1002 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
1003 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
1004 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
1005 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
1006 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
1007 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
1008 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
1009 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
1010 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1011 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
1012 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
1013 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
1014 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
1015 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
1016 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
1017 Ascherr   105 Monk 57.00 0.00 0.00 57.00 02/23/19
1018 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
1019 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
1020 Khartiz   110 Monk 15.00 50.00 0.00 -35.00 06/06/19
1021 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
1022 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
1023 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
1024 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
1025 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
1026 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
1027 Lisard   105 Monk 7731.00 7551.00 -46.00 134.00 05/30/19
1028 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
1029 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1030 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
1031 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
1032 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
1033 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
1034 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
1035 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
1036 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
1037 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
1038 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
1039 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
1040 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
1041 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
1042 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
1043 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1044 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
1045 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1046 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
1047 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
1048 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
1049 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
1050 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
1051 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
1052 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
1053 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
1054 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
1055 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1056 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1057 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
1058 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
1059 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
1060 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
1061 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
1062 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
1063 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
1064 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
1065 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
1066 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
1067 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1068 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
1069 Vulvana   105 Monk 10632.00 8811.00 -22.00 1799.00 06/15/19
1070 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1071 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1072 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
1073 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1074 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1075 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
1076 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
1077 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
1078 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
1079 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1080 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
1081 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
1082 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
1083 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
1084 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
1085 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1086 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
1087 Tyranosawr   105 Monk 10338.00 10140.00 -20.00 178.00 06/15/19
1088 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
1089 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
1090 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
1091 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
1092 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1093 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
1094 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
1095 Khorriz   105 Monk 4398.00 3476.00 -157.00 765.00 04/18/19
1096 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1097 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1098 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1099 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1100 Tayker   110 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 01/12/19
1101 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1102 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1103 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1104 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1105 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1106 Nintap   105 Necromancer 11749.00 10691.00 -153.00 905.00 06/15/19
1107 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1108 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1109 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1110 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1111 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1112 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1113 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1114 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1115 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1116 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1117 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1118 Arielynn   110 Necromancer 58.00 100.00 0.00 -42.00 04/05/19
1119 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1120 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1121 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1122 Draxx   105 Necromancer 1309.00 870.00 -19.00 420.00 06/14/19
1123 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1124 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1125 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1126 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1127 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1128 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1129 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1130 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1131 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1132 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1133 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1134 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1135 Adversary   105 Necromancer 98.00 200.00 0.00 -102.00 06/15/19
1136 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1137 Forneus   106 Necromancer 157.00 125.00 0.00 32.00 02/08/19
1138 Danryk   109 Necromancer 93.00 50.00 0.00 43.00 06/07/19
1139 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1140 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1141 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1142 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1143 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1144 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1145 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1146 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1147 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1148 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1149 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1150 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1151 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1152 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1153 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1154 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1155 Whitestripe   110 Necromancer 1757.00 1395.00 -5.00 357.00 06/15/19
1156 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1157 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1158 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1159 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1160 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1161 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1162 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1163 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1164 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1165 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1166 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1167 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1168 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1169 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1170 Reccoo   105 Necromancer 3818.00 1560.00 -720.00 1538.00 06/14/19
1171 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1172 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1173 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1174 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1175 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1176 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1177 Dremnal   110 Necromancer 12.00 0.00 0.00 12.00 02/23/19
1178 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1179 Jenni   110 Necromancer 364.00 860.00 0.00 -496.00 06/14/19
1180 Manofwarrx   105 Necromancer 918.00 725.00 -33.00 160.00 04/18/19
1181 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1182 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1183 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1184 Contalgari   105 Necromancer 124.00 150.00 0.00 -26.00 12/08/18
1185 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1186 Apollyoin   110 Necromancer 44.00 60.00 0.00 -16.00 04/19/19
1187 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1188 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1189 Chevi   110 Necromancer 256.00 160.00 0.00 96.00 06/08/19
1190 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1191 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1192 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1193 Ioncuru   110 Necromancer 506.00 0.00 0.00 506.00 03/29/19
1194 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1195 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1196 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1197 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1198 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1199 Arkangyel   110 Necromancer 19.00 50.00 0.00 -31.00 05/25/19
1200 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1201 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1202 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1203 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1204 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1205 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1206 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1207 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1208 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1209 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1210 Formal   109 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 01/04/19
1211 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1212 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1213 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1214 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1215 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1216 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1217 Pree   110 Necromancer 845.00 571.00 0.00 274.00 02/16/19
1218 Tanglebones   110 Necromancer 82.00 150.00 -1.00 -69.00 06/14/19
1219 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1220 Scornfire   105 Necromancer 3768.00 2925.00 -92.00 751.00 05/16/19
1221 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1222 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1223 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1224 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1225 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1226 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1227 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1228 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1229 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1230 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1231 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1232 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1233 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1234 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1235 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1236 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1237 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1238 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1239 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1240 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1241 Denriel   105 Paladin 169.00 120.00 -6.00 43.00 01/24/19
1242 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1243 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1244 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1245 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1246 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1247 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1248 Jasson   105 Paladin 3403.00 3134.00 -74.00 195.00 06/14/19
1249 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1250 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1251 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1252 Mikarx   110 Paladin 18.00 50.00 0.00 -32.00 05/03/19
1253 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1254 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1255 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1256 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1257 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1258 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1259 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1260 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1261 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1262 Luthernhamner   105 Paladin 24633.00 23305.00 -458.00 870.00 06/15/19
1263 Bamaden   108 Paladin 48.00 0.00 0.00 48.00 04/04/19
1264 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1265 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1266 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1267 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1268 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1269 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1270 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1271 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1272 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1273 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1274 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1275 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1276 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1277 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1278 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1279 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1280 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1281 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1282 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1283 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1284 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1285 Lytebringer   105 Paladin 652.00 600.00 -4.00 48.00 11/09/18
1286 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1287 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1288 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1289 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1290 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1291 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1292 Adrahil   110 Paladin 37.00 50.00 0.00 -13.00 06/14/19
1293 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1294 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1295 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1296 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1297 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1298 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1299 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1300 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1301 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1302 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1303 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1304 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1305 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1306 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1307 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1308 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1309 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1310 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1311 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11