Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
2 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
3 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
4 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
5 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
6 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
7 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
8 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
9 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
10 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
11 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
12 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
13 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
14 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
15 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
16 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
17 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
18 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
19 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
20 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
21 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
22 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
23 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
24 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
25 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
26 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
27 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
28 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
29 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
30 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
31 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
32 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
33 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
34 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
35 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
36 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
37 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
38 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
39 Reyek   105 Bard 14111.00 12748.00 -156.00 1207.00 01/19/19
40 Hawrlee   105 Bard 1348.00 1840.00 -132.00 -624.00 01/03/19
41 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
42 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
43 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
44 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
45 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
46 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
47 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
48 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
49 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
50 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
51 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
52 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
53 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
54 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
55 Bumfoot   110 Bard 410.00 575.00 -8.00 -173.00 01/12/19
56 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
57 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
58 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
59 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
60 Scorneternity   110 Bard 74.00 0.00 0.00 74.00 07/28/18
61 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
62 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
63 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
64 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
65 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
66 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
67 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
68 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
69 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
70 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
71 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
72 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
73 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
74 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
75 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
76 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
77 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
78 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
79 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
80 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
81 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
82 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
83 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
84 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
85 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
86 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
87 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
88 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
89 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
90 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
91 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
92 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
93 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
94 Zendikar   105 Bard 554.00 990.00 0.00 -436.00 11/23/18
95 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
96 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
97 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
98 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
99 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
100 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
101 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
102 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
103 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
104 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
105 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
106 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
107 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
108 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
109 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
110 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
111 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
112 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
113 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
114 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
115 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
116 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
117 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
118 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
119 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
120 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
121 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
122 Primax   110 Bard 22.00 50.00 0.00 -28.00 09/01/18
123 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
124 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
125 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
126 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
127 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
128 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
129 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
130 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
131 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
132 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
133 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
134 Bumkus   105 Beastlord 9408.00 7545.00 -80.00 1783.00 01/11/19
135 Dulcy   105 Beastlord 8866.00 6895.00 -1.00 1970.00 01/03/19
136 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
137 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
138 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
139 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
140 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
141 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
142 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
143 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
144 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
145 Paruaa   105 Beastlord 5370.00 4772.00 -39.00 559.00 01/17/19
146 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
147 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
148 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
149 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
150 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
151 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
152 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
153 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
154 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
155 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
156 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
157 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
158 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
159 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
160 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
161 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
162 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
163 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
164 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
165 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
166 Darkweber   110 Beastlord 413.00 270.00 0.00 143.00 01/18/19
167 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
168 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
169 Exbeast   105 Beastlord 4147.00 3410.00 -26.00 711.00 10/18/18
170 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
171 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
172 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
173 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
174 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
175 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
176 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
177 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
178 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
179 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
180 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
181 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
182 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
183 Zahavi   109 Beastlord 160.00 300.00 0.00 -140.00 01/19/19
184 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
185 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
186 Iribabh   110 Beastlord 367.00 500.00 -13.00 -146.00 10/27/18
187 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
188 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
189 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
190 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
191 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
192 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
193 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
194 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
195 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
196 Poddo   105 Beastlord 17731.00 16824.00 -105.00 802.00 01/19/19
197 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
198 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
199 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
200 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
201 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
202 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
203 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
204 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
205 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
206 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
207 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
208 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
209 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
210 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
211 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
212 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
213 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
214 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
215 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
216 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
217 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
218 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
219 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
220 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
221 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
222 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
223 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
224 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
225 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
226 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
227 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
228 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
229 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
230 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
231 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
232 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
233 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
234 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
235 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
236 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
237 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
238 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
239 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
240 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
241 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
242 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
243 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
244 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
245 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
246 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
247 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
248 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
249 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
250 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
251 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
252 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
253 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
254 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
255 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
256 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
257 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
258 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
259 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
260 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
261 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
262 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
263 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
264 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
265 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
266 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
267 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
268 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
269 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
270 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
271 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
272 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
273 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
274 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
275 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
276 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
277 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
278 Krinni   105 Berserker 4213.00 3407.00 -41.00 765.00 01/04/19
279 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
280 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
281 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
282 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
283 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
284 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
285 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
286 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
287 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
288 Exzerker   110 Berserker 1392.00 1107.00 -28.00 257.00 01/04/19
289 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
290 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
291 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
292 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
293 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
294 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
295 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
296 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
297 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
298 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
299 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
300 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
301 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
302 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
303 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
304 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
305 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
306 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
307 Rinamor   105 Berserker 4525.00 3660.00 -88.00 777.00 09/06/18
308 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
309 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
310 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
311 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
312 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
313 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
314 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
315 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
316 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
317 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
318 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
319 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
320 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
321 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
322 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
323 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
324 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
325 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
326 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
327 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
328 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
329 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
330 Basilizk   105 Berserker 991.00 325.00 -25.00 641.00 10/13/18
331 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
332 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
333 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
334 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
335 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
336 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
337 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
338 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
339 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
340 Mildaria   105 Cleric 12119.00 9233.00 -335.00 2551.00 09/29/18
341 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
342 Windreaper   105 Cleric 18971.00 15019.00 -79.00 3873.00 01/19/19
343 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
344 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
345 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
346 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
347 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
348 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
349 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
350 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
351 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
352 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
353 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
354 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
355 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
356 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
357 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
358 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
359 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
360 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
361 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
362 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
363 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
364 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
365 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
366 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
367 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
368 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
369 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
370 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
371 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
372 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
373 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
374 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
375 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
376 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
377 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
378 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
379 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
380 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
381 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
382 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
383 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
384 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
385 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
386 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
387 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
388 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
389 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
390 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
391 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
392 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
393 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
394 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
395 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
396 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
397 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
398 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
399 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
400 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
401 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
402 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
403 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
404 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
405 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
406 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
407 Riccoo   105 Cleric 470.00 50.00 -171.00 249.00 01/19/19
408 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
409 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
410 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
411 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
412 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
413 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
414 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
415 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
416 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
417 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
418 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
419 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
420 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
421 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
422 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
423 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
424 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
425 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
426 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
427 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
428 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
429 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
430 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
431 Zenniexx   110 Cleric 226.00 75.00 0.00 151.00 10/19/18
432 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
433 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
434 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
435 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
436 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
437 Jumvapace   110 Cleric 29.00 0.00 0.00 29.00 10/20/18
438 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
439 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
440 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
441 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
442 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
443 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
444 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
445 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
446 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
447 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
448 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
449 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
450 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
451 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
452 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
453 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
454 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
455 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
456 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
457 Dokhopper   105 Cleric 4886.00 4563.00 -3.00 320.00 01/18/19
458 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
459 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
460 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
461 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
462 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
463 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
464 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
465 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
466 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
467 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
468 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
469 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
470 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
471 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
472 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
473 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
474 Scornlife   105 Cleric 153.00 5.00 0.00 148.00 03/30/18
475 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
476 Ladydianna   105 Cleric 1292.00 1169.00 -8.00 115.00 01/18/19
477 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
478 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
479 Furro   105 Cleric 36755.00 15341.00 0.00 21414.00 01/19/19
480 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
481 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
482 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
483 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
484 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
485 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
486 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
487 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
488 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
489 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
490 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
491 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
492 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
493 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
494 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
495 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
496 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
497 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
498 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
499 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
500 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
501 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
502 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
503 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
504 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
505 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
506 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
507 Dimerall   105 Cleric 14994.00 14087.00 -33.00 874.00 01/18/19
508 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
509 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
510 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
511 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
512 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
513 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
514 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
515 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
516 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
517 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
518 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
519 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
520 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
521 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
522 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
523 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
524 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
525 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
526 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
527 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
528 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
529 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
530 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
531 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
532 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
533 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
534 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
535 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
536 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
537 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
538 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
539 Swen   105 Druid 4116.00 2858.00 -66.00 1192.00 10/27/18
540 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
541 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
542 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
543 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
544 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
545 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
546 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
547 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
548 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
549 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
550 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
551 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
552 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
553 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
554 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
555 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
556 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
557 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
558 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
559 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
560 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
561 Kianara   105 Druid 9315.00 8727.00 -177.00 411.00 01/19/19
562 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
563 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
564 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
565 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
566 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
567 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
568 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
569 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
570 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
571 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
572 Jimech   105 Druid 526.00 300.00 0.00 226.00 01/04/19
573 Dimbly   105 Druid 30918.00 24253.00 -61.00 6604.00 01/19/19
574 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
575 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
576 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
577 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
578 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
579 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
580 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
581 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
582 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
583 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
584 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
585 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
586 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
587 Nulan   108 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 11/16/18
588 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
589 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
590 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
591 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
592 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
593 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
594 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
595 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
596 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
597 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
598 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
599 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
600 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
601 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
602 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
603 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
604 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
605 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
606 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
607 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
608 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
609 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
610 Neckross   110 Druid 245.00 175.00 -1.00 69.00 01/19/19
611 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
612 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
613 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
614 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
615 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
616 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
617 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
618 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
619 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
620 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
621 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
622 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
623 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
624 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
625 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
626 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
627 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
628 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
629 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
630 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
631 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
632 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
633 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
634 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
635 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
636 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
637 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
638 Landaru   105 Enchanter 16667.00 15079.00 -147.00 1441.00 01/19/19
639 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
640 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
641 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
642 Yeomsa   110 Enchanter 226.00 100.00 0.00 126.00 01/19/19
643 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
644 Meechie   108 Enchanter 1.00 0.00 -1.00 0.00 01/18/19
645 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
646 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
647 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
648 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
649 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
650 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
651 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
652 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
653 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
654 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
655 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
656 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
657 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
658 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
659 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
660 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
661 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
662 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
663 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
664 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
665 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
666 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
667 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
668 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
669 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
670 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
671 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
672 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
673 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
674 Gruesula   105 Enchanter 12955.00 10247.00 -380.00 2328.00 01/19/19
675 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
676 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
677 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
678 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
679 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
680 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
681 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
682 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
683 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
684 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
685 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
686 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
687 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
688 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
689 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
690 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
691 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
692 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
693 Bundi   105 Enchanter 3035.00 1697.00 -1370.00 -32.00 12/06/18
694 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
695 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
696 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
697 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
698 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
699 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
700 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
701 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
702 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
703 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
704 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
705 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
706 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
707 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
708 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
709 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
710 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
711 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
712 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
713 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
714 Faldyarr   109 Enchanter 1567.00 1493.00 -1.00 73.00 01/19/19
715 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7913.00 6788.00 -262.00 863.00 12/08/18
716 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
717 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
718 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
719 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
720 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
721 Dazzell   110 Enchanter 70.00 50.00 0.00 20.00 01/19/19
722 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
723 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
724 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
725 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
726 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
727 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
728 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
729 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
730 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
731 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
732 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
733 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
734 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
735 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
736 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
737 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
738 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
739 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
740 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
741 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
742 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
743 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
744 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
745 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
746 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
747 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
748 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
749 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
750 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
751 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
752 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
753 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
754 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
755 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
756 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
757 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
758 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
759 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
760 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
761 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
762 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
763 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
764 Telemacus   110 Magician 80.00 275.00 0.00 -195.00 12/06/18
765 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
766 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
767 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
768 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
769 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
770 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
771 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
772 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
773 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
774 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
775 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
776 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
777 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
778 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
779 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
780 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
781 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
782 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
783 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
784 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
785 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
786 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
787 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
788 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
789 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
790 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
791 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
792 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
793 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
794 Lanadar   105 Magician 4814.00 3452.00 -39.00 1323.00 01/19/19
795 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
796 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
797 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
798 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
799 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
800 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
801 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
802 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
803 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
804 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
805 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
806 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
807 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
808 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
809 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
810 Ttroubble   110 Magician 87.00 275.00 -1.00 -189.00 01/19/19
811 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
812 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
813 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
814 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
815 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
816 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
817 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
818 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
819 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
820 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
821 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
822 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
823 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
824 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
825 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
826 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
827 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
828 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
829 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
830 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
831 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
832 Eeline   105 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 08/17/18
833 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
834 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
835 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
836 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
837 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
838 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
839 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
840 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
841 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
842 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
843 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
844 Kineely   105 Magician 776.00 1325.00 0.00 -549.00 12/07/18
845 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
846 Drokaten   106 Magician 171.00 600.00 -5.00 -434.00 11/03/18
847 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
848 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
849 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
850 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
851 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
852 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
853 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
854 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
855 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
856 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
857 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
858 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
859 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
860 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
861 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
862 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
863 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
864 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
865 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
866 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
867 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
868 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
869 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
870 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
871 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
872 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
873 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
874 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
875 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
876 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
877 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
878 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
879 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
880 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
881 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
882 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
883 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
884 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
885 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
886 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
887 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
888 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
889 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
890 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
891 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
892 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
893 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
894 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
895 Remslaren   105 Magician 2169.00 1885.00 -16.00 268.00 01/04/19
896 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
897 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
898 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
899 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
900 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
901 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
902 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
903 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
904 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
905 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
906 Pyritex   105 Magician 100.00 150.00 0.00 -50.00 10/19/18
907 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
908 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
909 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
910 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
911 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
912 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
913 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
914 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
915 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
916 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
917 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
918 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
919 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
920 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
921 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
922 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
923 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
924 Vulvana   105 Monk 9635.00 8598.00 -22.00 1015.00 01/19/19
925 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
926 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
927 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
928 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
929 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
930 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
931 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
932 Tyranosawr   105 Monk 9810.00 9745.00 -19.00 46.00 01/11/19
933 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
934 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
935 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
936 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
937 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
938 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
939 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
940 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
941 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
942 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
943 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
944 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
945 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
946 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
947 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
948 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
949 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
950 Khorriz   105 Monk 4360.00 3451.00 -157.00 752.00 10/11/18
951 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
952 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
953 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
954 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
955 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
956 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
957 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
958 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
959 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
960 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
961 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
962 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
963 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
964 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
965 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
966 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
967 Ownlei   110 Monk 1056.00 870.00 0.00 186.00 12/01/18
968 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
969 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
970 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
971 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
972 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
973 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
974 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
975 Snakein   105 Monk 15505.00 9770.00 -2886.00 2849.00 01/19/19
976 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
977 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
978 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
979 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
980 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
981 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
982 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
983 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
984 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
985 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
986 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
987 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
988 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
989 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
990 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
991 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
992 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
993 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
994 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
995 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
996 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
997 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
998 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
999 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
1000 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
1001 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
1002 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
1003 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
1004 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
1005 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
1006 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
1007 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
1008 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
1009 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
1010 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
1011 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
1012 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
1013 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
1014 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1015 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
1016 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
1017 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
1018 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
1019 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
1020 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
1021 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
1022 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
1023 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
1024 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
1025 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
1026 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
1027 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
1028 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
1029 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
1030 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
1031 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1032 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
1033 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
1034 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
1035 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
1036 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
1037 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
1038 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
1039 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
1040 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
1041 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
1042 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
1043 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
1044 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
1045 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
1046 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
1047 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1048 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1049 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1050 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
1051 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
1052 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
1053 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
1054 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
1055 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
1056 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
1057 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
1058 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1059 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
1060 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
1061 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
1062 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1063 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
1064 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
1065 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
1066 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1067 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1068 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1069 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1070 Formal   109 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 01/04/19
1071 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1072 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1073 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1074 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1075 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1076 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1077 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1078 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1079 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1080 Pree   110 Necromancer 825.00 571.00 0.00 254.00 11/24/18
1081 Tayker   110 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 01/12/19
1082 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1083 Scornfire   105 Necromancer 3659.00 2925.00 -91.00 643.00 10/20/18
1084 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1085 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1086 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1087 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1088 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1089 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1090 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1091 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1092 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1093 Nintap   105 Necromancer 11355.00 10101.00 -153.00 1101.00 06/28/18
1094 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1095 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1096 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1097 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1098 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1099 Draxx   105 Necromancer 917.00 570.00 -19.00 328.00 01/05/19
1100 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1101 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1102 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1103 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1104 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1105 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1106 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1107 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1108 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1109 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1110 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1111 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1112 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1113 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1114 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1115 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1116 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1117 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1118 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1119 Forneus   106 Necromancer 46.00 25.00 0.00 21.00 01/05/19
1120 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1121 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1122 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1123 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1124 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1125 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1126 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1127 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1128 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1129 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1130 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1131 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1132 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1133 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1134 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1135 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1136 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1137 Whitestripe   110 Necromancer 1542.00 1295.00 -5.00 242.00 01/04/19
1138 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1139 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1140 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1141 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1142 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1143 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1144 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1145 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1146 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1147 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1148 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1149 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1150 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1151 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1152 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1153 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1154 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1155 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1156 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1157 Reccoo   105 Necromancer 3652.00 1560.00 -720.00 1372.00 01/18/19
1158 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1159 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1160 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1161 Contalgari   105 Necromancer 124.00 150.00 0.00 -26.00 12/08/18
1162 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1163 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1164 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1165 Apollyoin   110 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 01/19/19
1166 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1167 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1168 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1169 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1170 Ioncuru   110 Necromancer 333.00 0.00 0.00 333.00 12/01/18
1171 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1172 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1173 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1174 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1175 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1176 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1177 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1178 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1179 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1180 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1181 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1182 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1183 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1184 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1185 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1186 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1187 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1188 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1189 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1190 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1191 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1192 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1193 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1194 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1195 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1196 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1197 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1198 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1199 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1200 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1201 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1202 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1203 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1204 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1205 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1206 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1207 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1208 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1209 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1210 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1211 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1212 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1213 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1214 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1215 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1216 Jasson   105 Paladin 2736.00 2564.00 -74.00 98.00 01/19/19
1217 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1218 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1219 Denriel   105 Paladin 119.00 120.00 -6.00 -7.00 01/18/19
1220 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1221 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1222 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1223 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1224 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1225 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1226 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1227 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1228 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1229 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1230 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1231 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1232 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1233 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1234 Luthernhamner   105 Paladin 23680.00 22280.00 -458.00 942.00 01/19/19
1235 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1236 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1237 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1238 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1239 Bamaden   108 Paladin 25.00 0.00 0.00 25.00 08/16/18
1240 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1241 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1242 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1243 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1244 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1245 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1246 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1247 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1248 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1249 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1250 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1251 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1252 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1253 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1254 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1255 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1256 Lytebringer   105 Paladin 652.00 600.00 -4.00 48.00 11/09/18
1257 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1258 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1259 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1260 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1261 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1262 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1263 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1264 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1265 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1266 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1267 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1268 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1269 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1270 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1271 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1272 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1273 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1274 Vastly   105 Ranger 1091.00 865.00 -69.00 157.00 10/20/18
1275 Maerten   105 Ranger 48.00 10.00 0.00 38.00 07/09/16
1276 Subbati   90 Ranger 522.00 301.00 0.00 221.00 12/02/10
1277 Rabgoaty   85 Ranger 162.00 167.00 0.00 -5.00 06/24/10
1278 Gligar   106 Ranger 16.00 100.00 0.00 -84.00 09/08/18
1279 Kondero   85 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 04/03/10
1280 Shortmanoncampu   105 Ranger 104.00 550.00 -5.00 -451.00 01/18/19
1281 Justinbieber   100 Ranger 594.00 410.00 0.00 184.00 05/02/13
1282 Zelorne   105 Ranger 2171.00 2005.00 -24.00 142.00 07/08/16
1283 Wandidarx   85 Ranger 14.00 0.00 0.00 14.00 08/27/09
1284 Eldrian   85 Ranger 2.00 5.00 0.00 -3.00 04/24/09
1285 Puyen   100 Ranger 1544.00 1461.00 0.00 83.00 06/15/13
1286 Borean   105 Ranger 17381.00 16849.00 -343.00 189.00 01/17/19
1287 Rredd   90 Ranger 61.00 15.00 0.00 46.00 07/20/11
1288 Valazdin   85 Ranger 121.00 47.00 0.00 74.00 10/07/10
1289 Carryion   110 Ranger 8.00 0.00 -4.00 4.00 05/10/18
1290 Kujjo   100 Ranger 48.00 0.00 0.00 48.00 07/27/13
1291 Kyeniel   80 Ranger 20.00 0.00 0.00 20.00 03/29/09
1292 Meeina   105 Ranger 111.00 125.00 -5.00 -19.00 09/23/17
1293 Kaloha   105 Ranger 16270.00 15315.00 -459.00 496.00 01/11/19
1294 Eldiablo   105 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 12/08/17
1295 Binadwen   105 Ranger 421.00 810.00 -34.00 -423.00 01/14/17
1296 Shadowofarrow   90 Ranger 37.00 10.00 0.00 27.00 03/18/11
1297 Ceinnon   85 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1298 Timeport   95 Ranger 409.00 265.00 0.00 144.00 10/04/12
1299 Aluanu   90 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
1300 Kiruko   105 Ranger 551.00 580.00 -36.00 -65.00 03/25/16
1301 Wwein   105 Ranger 94.00 175.00 -22.00 -103.00 06/09/16
1302 Aranon   93 Ranger 509.00 411.00 0.00 98.00 12/10/11
1303 Kemvaryen   84 Ranger 6.00 0.00 0.00 6.00 08/13/10
1304 Steeleblade   85 Ranger 219.00 167.00 0.00 52.00 05/23/10
1305 Toueachame   81 Ranger 48.00 10.00 0.00 38.00 02/06/10
1306 Bokafin   81 Ranger 20.00 20.00 0.00 0.00 08/07/09
1307 Spriggenx   105 Ranger 3137.00 2520.00 -66.00 551.00 12/08/18
1308 Araden   90 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 09/23/11
1309 Feeta   85 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 04/18/10
1310 Bolsa   78 Ranger 5.00 10.00 0.00 -5.00 03/27/09
1311 Thulack   95 Ranger 604.00 415.00 0.00 189.00 09/01/12