Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
2 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
3 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
4 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
5 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
6 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
7 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
8 Primax   110 Bard 40.00 150.00 0.00 -110.00 02/16/19
9 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
10 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
11 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
12 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
13 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
14 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
15 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
16 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
17 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
18 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
19 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
20 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
21 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
22 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
23 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
24 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
25 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
26 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
27 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
28 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
29 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
30 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
31 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
32 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
33 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
34 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
35 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
36 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
37 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
38 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
39 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
40 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
41 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
42 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
43 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
44 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
45 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
46 Reyek   105 Bard 14395.00 13218.00 -156.00 1021.00 02/16/19
47 Hawrlee   105 Bard 1354.00 1840.00 -132.00 -618.00 02/14/19
48 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
49 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
50 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
51 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
52 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
53 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
54 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
55 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
56 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
57 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
58 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
59 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
60 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
61 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
62 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
63 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
64 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
65 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
66 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
67 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
68 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
69 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
70 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
71 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
72 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
73 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
74 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
75 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
76 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
77 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
78 Bumfoot   110 Bard 427.00 575.00 -8.00 -156.00 02/01/19
79 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
80 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
81 Scorneternity   110 Bard 74.00 0.00 0.00 74.00 07/28/18
82 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
83 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
84 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
85 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
86 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
87 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
88 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
89 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
90 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
91 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
92 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
93 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
94 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
95 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
96 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
97 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
98 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
99 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
100 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
101 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
102 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
103 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
104 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
105 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
106 Zendikar   105 Bard 593.00 990.00 0.00 -397.00 02/16/19
107 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
108 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
109 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
110 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
111 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
112 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
113 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
114 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
115 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
116 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
117 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
118 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
119 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
120 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
121 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
122 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
123 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
124 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
125 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
126 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
127 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
128 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
129 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
130 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
131 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
132 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
133 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
134 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
135 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
136 Darkweber   110 Beastlord 535.00 410.00 0.00 125.00 02/16/19
137 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
138 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
139 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
140 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
141 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
142 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
143 Dulcy   105 Beastlord 8866.00 6895.00 -1.00 1970.00 01/03/19
144 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
145 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
146 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
147 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
148 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
149 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
150 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
151 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
152 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
153 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
154 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
155 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
156 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
157 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
158 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
159 Paruaa   105 Beastlord 5398.00 4772.00 -39.00 587.00 02/15/19
160 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
161 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
162 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
163 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
164 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
165 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
166 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
167 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
168 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
169 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
170 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
171 Exbeast   105 Beastlord 4147.00 3410.00 -26.00 711.00 10/18/18
172 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
173 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
174 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
175 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
176 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
177 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
178 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
179 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
180 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
181 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
182 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
183 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
184 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
185 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
186 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
187 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
188 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
189 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
190 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
191 Zahavi   109 Beastlord 370.00 425.00 0.00 -55.00 02/15/19
192 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
193 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
194 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
195 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
196 Iribabh   110 Beastlord 367.00 500.00 -13.00 -146.00 10/27/18
197 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
198 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
199 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
200 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
201 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
202 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
203 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
204 Poddo   105 Beastlord 17974.00 16974.00 -105.00 895.00 02/16/19
205 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
206 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
207 Bumkus   105 Beastlord 9643.00 7795.00 -80.00 1768.00 02/16/19
208 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
209 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
210 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
211 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
212 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
213 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
214 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
215 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
216 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
217 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
218 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
219 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
220 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
221 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
222 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
223 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
224 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
225 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
226 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
227 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
228 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
229 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
230 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
231 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
232 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
233 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
234 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
235 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
236 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
237 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
238 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
239 Basilizk   105 Berserker 991.00 325.00 -25.00 641.00 10/13/18
240 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
241 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
242 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
243 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
244 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
245 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
246 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
247 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
248 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
249 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
250 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
251 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
252 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
253 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
254 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
255 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
256 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
257 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
258 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
259 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
260 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
261 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
262 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
263 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
264 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
265 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
266 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
267 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
268 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
269 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
270 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
271 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
272 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
273 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
274 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
275 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
276 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
277 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
278 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
279 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
280 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
281 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
282 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
283 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
284 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
285 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
286 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
287 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
288 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
289 Krinni   105 Berserker 4231.00 3407.00 -41.00 783.00 02/08/19
290 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
291 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
292 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
293 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
294 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
295 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
296 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
297 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
298 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
299 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
300 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
301 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
302 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
303 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
304 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
305 Exzerker   110 Berserker 1483.00 1157.00 -28.00 298.00 02/16/19
306 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
307 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
308 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
309 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
310 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
311 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
312 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
313 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
314 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
315 Slasherz   109 Berserker 173.00 325.00 0.00 -152.00 02/01/19
316 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
317 Rinamor   105 Berserker 4525.00 3660.00 -88.00 777.00 09/06/18
318 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
319 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
320 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
321 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
322 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
323 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
324 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
325 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
326 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
327 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
328 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
329 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
330 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
331 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
332 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
333 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
334 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
335 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
336 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
337 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
338 Dimerall   105 Cleric 15195.00 14177.00 -33.00 985.00 02/16/19
339 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
340 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
341 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
342 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
343 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
344 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
345 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
346 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
347 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
348 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
349 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
350 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
351 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
352 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
353 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
354 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
355 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
356 Mildaria   105 Cleric 12123.00 9233.00 -335.00 2555.00 02/02/19
357 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
358 Windreaper   105 Cleric 19168.00 15419.00 -79.00 3670.00 02/16/19
359 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
360 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
361 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
362 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
363 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
364 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
365 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
366 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
367 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
368 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
369 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
370 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
371 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
372 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
373 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
374 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
375 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
376 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
377 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
378 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
379 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
380 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
381 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
382 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
383 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
384 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
385 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
386 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
387 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
388 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
389 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
390 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
391 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
392 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
393 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
394 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
395 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
396 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
397 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
398 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
399 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
400 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
401 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
402 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
403 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
404 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
405 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
406 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
407 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
408 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
409 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
410 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
411 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
412 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
413 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
414 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
415 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
416 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
417 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
418 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
419 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
420 Riccoo   105 Cleric 475.00 50.00 -171.00 254.00 02/07/19
421 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
422 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
423 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
424 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
425 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
426 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
427 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
428 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
429 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
430 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
431 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
432 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
433 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
434 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
435 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
436 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
437 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
438 Furro   105 Cleric 37087.00 15341.00 0.00 21746.00 02/16/19
439 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
440 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
441 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
442 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
443 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
444 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
445 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
446 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
447 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
448 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
449 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
450 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
451 Jumvapace   110 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 02/02/19
452 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
453 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
454 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
455 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
456 Zenniexx   110 Cleric 226.00 75.00 0.00 151.00 10/19/18
457 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
458 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
459 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
460 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
461 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
462 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
463 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
464 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
465 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
466 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
467 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
468 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
469 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
470 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
471 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
472 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
473 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
474 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
475 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
476 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
477 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
478 Dokhopper   105 Cleric 5137.00 4913.00 -3.00 221.00 02/16/19
479 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
480 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
481 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
482 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
483 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
484 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
485 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
486 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
487 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
488 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
489 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
490 Scornlife   105 Cleric 214.00 5.00 0.00 209.00 02/16/19
491 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
492 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
493 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
494 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
495 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
496 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
497 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
498 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
499 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
500 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
501 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
502 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
503 Ladydianna   105 Cleric 1449.00 1344.00 -8.00 97.00 02/16/19
504 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
505 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
506 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
507 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
508 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
509 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
510 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
511 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
512 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
513 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
514 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
515 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
516 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
517 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
518 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
519 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
520 Neckross   110 Druid 282.00 175.00 -1.00 106.00 02/16/19
521 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
522 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
523 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
524 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
525 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
526 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
527 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
528 Weovian   110 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 02/16/19
529 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
530 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
531 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
532 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
533 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
534 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
535 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
536 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
537 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
538 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
539 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
540 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
541 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
542 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
543 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
544 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
545 Dimbly   105 Druid 31232.00 24483.00 -61.00 6688.00 02/16/19
546 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
547 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
548 Swen   105 Druid 4120.00 2858.00 -66.00 1196.00 02/09/19
549 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
550 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
551 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
552 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
553 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
554 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
555 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
556 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
557 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
558 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
559 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
560 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
561 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
562 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
563 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
564 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
565 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
566 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
567 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
568 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
569 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
570 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
571 Kianara   105 Druid 9573.00 9127.00 -177.00 269.00 02/16/19
572 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
573 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
574 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
575 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
576 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
577 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
578 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
579 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
580 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
581 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
582 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
583 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
584 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
585 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
586 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
587 Jimech   105 Druid 526.00 300.00 0.00 226.00 01/04/19
588 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
589 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
590 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
591 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
592 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
593 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
594 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
595 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
596 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
597 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
598 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
599 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
600 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
601 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
602 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
603 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
604 Nulan   108 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 02/14/19
605 Wenolas   109 Druid 11.00 125.00 0.00 -114.00 02/16/19
606 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
607 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
608 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
609 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
610 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
611 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
612 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
613 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
614 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
615 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
616 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
617 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
618 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
619 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
620 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
621 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
622 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
623 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
624 Faldyarr   109 Enchanter 1899.00 1687.00 -1.00 211.00 02/16/19
625 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
626 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
627 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
628 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
629 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
630 Dazzell   110 Enchanter 121.00 50.00 0.00 71.00 02/08/19
631 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
632 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
633 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
634 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
635 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
636 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
637 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
638 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
639 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
640 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
641 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
642 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
643 Landaru   105 Enchanter 16820.00 15354.00 -147.00 1319.00 02/16/19
644 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
645 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
646 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
647 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
648 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
649 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
650 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
651 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
652 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
653 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
654 Meechie   108 Enchanter 194.00 150.00 -1.00 43.00 02/09/19
655 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
656 Yeomsa   110 Enchanter 368.00 100.00 0.00 268.00 02/16/19
657 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
658 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
659 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
660 Bundi   105 Enchanter 3035.00 1697.00 -1370.00 -32.00 12/06/18
661 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
662 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
663 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
664 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
665 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
666 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
667 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
668 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
669 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
670 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
671 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
672 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
673 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
674 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
675 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
676 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
677 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
678 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
679 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
680 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
681 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
682 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
683 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
684 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
685 Gruesula   105 Enchanter 13149.00 10247.00 -380.00 2522.00 02/16/19
686 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
687 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
688 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
689 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
690 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
691 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
692 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
693 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
694 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
695 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
696 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
697 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
698 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
699 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
700 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
701 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
702 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
703 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
704 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
705 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
706 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
707 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
708 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
709 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
710 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
711 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
712 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
713 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
714 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
715 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
716 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
717 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
718 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
719 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
720 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
721 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
722 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
723 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
724 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7913.00 6788.00 -262.00 863.00 12/08/18
725 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
726 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
727 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
728 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
729 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
730 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
731 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
732 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
733 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
734 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
735 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
736 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
737 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
738 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
739 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
740 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
741 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
742 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
743 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
744 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
745 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
746 Pyritex   105 Magician 100.00 150.00 0.00 -50.00 10/19/18
747 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
748 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
749 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
750 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
751 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
752 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
753 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
754 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
755 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
756 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
757 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
758 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
759 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
760 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
761 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
762 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
763 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
764 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
765 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
766 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
767 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
768 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
769 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
770 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
771 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
772 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
773 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
774 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
775 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
776 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
777 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
778 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
779 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
780 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
781 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
782 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
783 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
784 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
785 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
786 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
787 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
788 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
789 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
790 Telemacus   110 Magician 80.00 275.00 0.00 -195.00 12/06/18
791 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
792 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
793 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
794 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
795 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
796 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
797 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
798 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
799 Wenlain   105 Magician 453.00 480.00 -223.00 -250.00 02/16/19
800 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
801 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
802 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
803 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
804 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
805 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
806 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
807 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
808 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
809 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
810 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
811 Lanadar   105 Magician 4982.00 3537.00 -39.00 1406.00 02/16/19
812 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
813 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
814 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
815 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
816 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
817 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
818 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
819 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
820 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
821 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
822 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
823 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
824 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
825 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
826 Ttroubble   110 Magician 139.00 325.00 -1.00 -187.00 02/15/19
827 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
828 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
829 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
830 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
831 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
832 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
833 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
834 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
835 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
836 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
837 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
838 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
839 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
840 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
841 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
842 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
843 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
844 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
845 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
846 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
847 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
848 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
849 Eeline   105 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 08/17/18
850 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
851 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
852 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
853 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
854 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
855 Remslaren   105 Magician 2169.00 1885.00 -16.00 268.00 01/04/19
856 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
857 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
858 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
859 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
860 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
861 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
862 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
863 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
864 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
865 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
866 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
867 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
868 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
869 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
870 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
871 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
872 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
873 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
874 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
875 Kineely   105 Magician 777.00 1325.00 0.00 -548.00 02/15/19
876 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
877 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
878 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
879 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
880 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
881 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
882 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
883 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
884 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
885 Drokaten   106 Magician 171.00 600.00 -5.00 -434.00 11/03/18
886 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
887 Johjoh   105 Magician 1033.00 854.00 0.00 179.00 02/16/19
888 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
889 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
890 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
891 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
892 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
893 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
894 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
895 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
896 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
897 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
898 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
899 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
900 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
901 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
902 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
903 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
904 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
905 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
906 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
907 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
908 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
909 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
910 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
911 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
912 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
913 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
914 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
915 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
916 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
917 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
918 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
919 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
920 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
921 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
922 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
923 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
924 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
925 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
926 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
927 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
928 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
929 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
930 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
931 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
932 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
933 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
934 Vulvana   105 Monk 9942.00 8801.00 -22.00 1119.00 02/16/19
935 Snakein   105 Monk 15726.00 10092.00 -2886.00 2748.00 02/16/19
936 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
937 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
938 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
939 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
940 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
941 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
942 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
943 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
944 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
945 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
946 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
947 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
948 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
949 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
950 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
951 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
952 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
953 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
954 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
955 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
956 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
957 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
958 Khorriz   105 Monk 4360.00 3451.00 -157.00 752.00 10/11/18
959 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
960 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
961 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
962 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
963 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
964 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
965 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
966 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
967 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
968 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
969 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
970 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
971 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
972 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
973 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
974 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
975 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
976 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
977 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
978 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
979 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
980 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
981 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
982 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
983 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
984 Ownlei   110 Monk 1094.00 870.00 0.00 224.00 02/16/19
985 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
986 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
987 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
988 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
989 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
990 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
991 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
992 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
993 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
994 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
995 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
996 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
997 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
998 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
999 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
1000 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
1001 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
1002 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
1003 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
1004 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
1005 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
1006 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
1007 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
1008 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
1009 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
1010 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
1011 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
1012 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
1013 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
1014 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
1015 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
1016 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
1017 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
1018 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
1019 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
1020 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
1021 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
1022 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
1023 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1024 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
1025 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
1026 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
1027 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
1028 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
1029 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
1030 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
1031 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
1032 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
1033 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
1034 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
1035 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
1036 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1037 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
1038 Tyranosawr   105 Monk 9955.00 9845.00 -19.00 91.00 02/16/19
1039 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
1040 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
1041 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
1042 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
1043 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
1044 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
1045 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
1046 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1047 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
1048 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
1049 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
1050 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
1051 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
1052 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
1053 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
1054 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
1055 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1056 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
1057 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
1058 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1059 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
1060 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
1061 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
1062 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
1063 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
1064 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
1065 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
1066 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
1067 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1068 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1069 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1070 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1071 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1072 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1073 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1074 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1075 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1076 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1077 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1078 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1079 Formal   109 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 01/04/19
1080 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1081 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1082 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1083 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1084 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1085 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1086 Pree   110 Necromancer 845.00 571.00 0.00 274.00 02/16/19
1087 Scornfire   105 Necromancer 3670.00 2925.00 -91.00 654.00 02/16/19
1088 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1089 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1090 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1091 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1092 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1093 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1094 Tayker   110 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 01/12/19
1095 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1096 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1097 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1098 Nintap   105 Necromancer 11355.00 10101.00 -153.00 1101.00 06/28/18
1099 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1100 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1101 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1102 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1103 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1104 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1105 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1106 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1107 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1108 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1109 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1110 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1111 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1112 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1113 Draxx   105 Necromancer 1004.00 570.00 -19.00 415.00 02/16/19
1114 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1115 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1116 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1117 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1118 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1119 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1120 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1121 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1122 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1123 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1124 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1125 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1126 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1127 Forneus   106 Necromancer 157.00 125.00 0.00 32.00 02/08/19
1128 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1129 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1130 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1131 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1132 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1133 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1134 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1135 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1136 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1137 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1138 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1139 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1140 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1141 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1142 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1143 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1144 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1145 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1146 Whitestripe   110 Necromancer 1589.00 1345.00 -5.00 239.00 02/16/19
1147 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1148 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1149 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1150 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1151 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1152 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1153 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1154 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1155 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1156 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1157 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1158 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1159 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1160 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1161 Reccoo   105 Necromancer 3720.00 1560.00 -720.00 1440.00 02/16/19
1162 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1163 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1164 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1165 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1166 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1167 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1168 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1169 Manofwarrx   105 Necromancer 758.00 675.00 -33.00 50.00 02/16/19
1170 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1171 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1172 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1173 Contalgari   105 Necromancer 124.00 150.00 0.00 -26.00 12/08/18
1174 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1175 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1176 Apollyoin   110 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 01/19/19
1177 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1178 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1179 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1180 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1181 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1182 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1183 Ioncuru   110 Necromancer 333.00 0.00 0.00 333.00 12/01/18
1184 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1185 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1186 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1187 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1188 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1189 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1190 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1191 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1192 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1193 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1194 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1195 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1196 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1197 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1198 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1199 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1200 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1201 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1202 Jasson   105 Paladin 2949.00 2749.00 -74.00 126.00 02/16/19
1203 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1204 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1205 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1206 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1207 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1208 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1209 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1210 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1211 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1212 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1213 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1214 Luthernhamner   105 Paladin 24008.00 22705.00 -458.00 845.00 02/16/19
1215 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1216 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1217 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1218 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1219 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1220 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1221 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1222 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1223 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1224 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1225 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1226 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1227 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1228 Denriel   105 Paladin 169.00 120.00 -6.00 43.00 01/24/19
1229 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1230 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1231 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1232 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1233 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1234 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1235 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1236 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1237 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1238 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1239 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1240 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1241 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1242 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1243 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1244 Bamaden   108 Paladin 45.00 0.00 0.00 45.00 02/09/19
1245 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1246 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1247 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1248 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1249 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1250 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1251 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1252 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1253 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1254 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1255 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1256 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1257 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1258 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1259 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1260 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1261 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1262 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1263 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1264 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1265 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1266 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1267 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1268 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1269 Lytebringer   105 Paladin 652.00 600.00 -4.00 48.00 11/09/18
1270 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1271 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1272 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1273 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1274 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1275 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1276 Pamidhobie   105 Ranger 848.00 625.00 -326.00 -103.00 02/16/17
1277 Conos   95 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 02/23/12
1278 Lothario   90 Ranger 60.00 0.00 0.00 60.00 04/23/11
1279 Vyrel   110 Ranger 62.00 0.00 0.00 62.00 01/17/19
1280 Lendaas   82 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 02/04/10
1281 Raswa   110 Ranger 33.00 25.00 -11.00 -3.00 06/08/18
1282 Wesk   100 Ranger 124.00 45.00 0.00 79.00 11/29/13
1283 Ashleaf   89 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 12/03/10
1284 Hikken   95 Ranger 765.00 680.00 0.00 85.00 03/03/12
1285 Justinbieber   100 Ranger 594.00 410.00 0.00 184.00 05/02/13
1286 Maerten   105 Ranger 48.00 10.00 0.00 38.00 07/09/16
1287 Subbati   90 Ranger 522.00 301.00 0.00 221.00 12/02/10
1288 Rabgoaty   85 Ranger 162.00 167.00 0.00 -5.00 06/24/10
1289 Kondero   85 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 04/03/10
1290 Ryaes   105 Ranger 22.00 0.00 0.00 22.00 05/18/17
1291 Gregorious   86 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 03/31/11
1292 Quickrelease   75 Ranger 17.00 30.00 0.00 -13.00 05/17/09
1293 Trackn   105 Ranger 30.00 25.00 0.00 5.00 03/31/17
1294 Zelorne   105 Ranger 2171.00 2005.00 -24.00 142.00 07/08/16
1295 Rredd   90 Ranger 61.00 15.00 0.00 46.00 07/20/11
1296 Wandidarx   85 Ranger 14.00 0.00 0.00 14.00 08/27/09
1297 Robgoaty   90 Ranger 600.00 505.00 0.00 95.00 10/07/11
1298 Gligar   106 Ranger 16.00 100.00 0.00 -84.00 09/08/18
1299 Puyen   100 Ranger 1544.00 1461.00 0.00 83.00 06/15/13
1300 Borean   105 Ranger 17438.00 16899.00 -343.00 196.00 02/07/19
1301 Shortmanoncampu   105 Ranger 104.00 550.00 -5.00 -451.00 01/18/19
1302 Vastly   105 Ranger 1091.00 865.00 -69.00 157.00 10/20/18
1303 Eldoranx   75 Ranger 25.00 20.00 0.00 5.00 04/11/09
1304 Binadwen   105 Ranger 421.00 810.00 -34.00 -423.00 01/14/17
1305 Valazdin   85 Ranger 121.00 47.00 0.00 74.00 10/07/10
1306 Kujjo   100 Ranger 48.00 0.00 0.00 48.00 07/27/13
1307 Kaloha   105 Ranger 16423.00 15365.00 -459.00 599.00 02/16/19
1308 Kiruko   105 Ranger 551.00 580.00 -36.00 -65.00 03/25/16
1309 Aecheron   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 04/04/09
1310 Ceinnon   85 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1311 Timeport   95 Ranger 409.00 265.00 0.00 144.00 10/04/12