Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
2 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
3 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
4 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
5 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
6 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
7 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
8 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
9 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
10 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
11 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
12 Stratt   110 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 02/09/18
13 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
14 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
15 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
16 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
17 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
18 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
19 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
20 Kleffnote   109 Bard 49.00 105.00 0.00 -56.00 02/17/18
21 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
22 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
23 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
24 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
25 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
26 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
27 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
28 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
29 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
30 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
31 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
32 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
33 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
34 Tibb   100 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 02/01/13
35 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
36 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
37 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
38 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
39 Zendikar   105 Bard 517.00 990.00 0.00 -473.00 08/19/17
40 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
41 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
42 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
43 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
44 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
45 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
46 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
47 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
48 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
49 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
50 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
51 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
52 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
53 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
54 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
55 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
56 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
57 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
58 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
59 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
60 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
61 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
62 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
63 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
64 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
65 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
66 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
67 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
68 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
69 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
70 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
71 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
72 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
73 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
74 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
75 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
76 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
77 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
78 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
79 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
80 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
81 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
82 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
83 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
84 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
85 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
86 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
87 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
88 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
89 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
90 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
91 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
92 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
93 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
94 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
95 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
96 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
97 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
98 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
99 Reyek   105 Bard 11845.00 9633.00 -156.00 2056.00 03/16/18
100 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
101 Dyanu   100 Bard 89.00 10.00 0.00 79.00 10/03/13
102 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
103 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
104 Hawrlee   105 Bard 1095.00 1715.00 -132.00 -752.00 01/06/18
105 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
106 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
107 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
108 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
109 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
110 Zested   105 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 11/30/17
111 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
112 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
113 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
114 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
115 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
116 Wenry   105 Bard 145.00 150.00 0.00 -5.00 03/16/18
117 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
118 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
119 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
120 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
121 Fuzzbuster   105 Beastlord 42.00 0.00 -28.00 14.00 03/09/17
122 Darkweber   95 Beastlord 113.00 55.00 0.00 58.00 07/14/12
123 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
124 Animist   110 Beastlord 19.00 50.00 0.00 -31.00 03/17/18
125 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
126 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
127 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
128 Brehm   90 Beastlord 20.00 10.00 0.00 10.00 09/17/11
129 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
130 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
131 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
132 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
133 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
134 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
135 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
136 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
137 Zokais   105 Beastlord 38.00 50.00 0.00 -12.00 05/18/17
138 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
139 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
140 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
141 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
142 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
143 Poddo   105 Beastlord 16168.00 14994.00 -105.00 1069.00 03/16/18
144 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
145 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
146 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
147 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
148 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
149 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
150 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
151 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
152 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
153 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
154 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
155 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
156 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
157 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
158 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
159 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
160 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
161 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
162 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
163 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
164 Krezan   105 Beastlord 154.00 0.00 -46.00 108.00 02/03/18
165 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
166 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
167 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
168 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
169 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
170 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
171 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
172 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
173 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
174 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
175 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
176 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
177 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
178 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
179 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
180 Dulcy   105 Beastlord 6406.00 5715.00 0.00 691.00 01/27/18
181 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
182 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
183 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
184 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
185 Alcapwn   110 Beastlord 8.00 0.00 0.00 8.00 03/15/18
186 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
187 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
188 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
189 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
190 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
191 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
192 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
193 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
194 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
195 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
196 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
197 Bumkus   105 Beastlord 7620.00 5219.00 -73.00 2328.00 03/17/18
198 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
199 Exbeast   105 Beastlord 4079.00 3360.00 -26.00 693.00 10/28/16
200 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
201 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
202 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
203 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
204 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
205 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
206 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
207 Paruaa   105 Beastlord 3596.00 3205.00 -39.00 352.00 03/17/18
208 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
209 Krinni   105 Berserker 4022.00 3407.00 -41.00 574.00 02/15/18
210 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
211 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
212 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
213 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
214 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
215 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
216 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
217 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
218 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
219 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
220 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
221 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
222 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
223 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
224 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
225 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
226 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
227 Culoo   110 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 03/17/18
228 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
229 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
230 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
231 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
232 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
233 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
234 Rinamor   105 Berserker 3367.00 2580.00 -88.00 699.00 03/17/18
235 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
236 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
237 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
238 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
239 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
240 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
241 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
242 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
243 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
244 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
245 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
246 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
247 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
248 Exzerker   110 Berserker 10.00 0.00 0.00 10.00 03/10/18
249 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
250 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
251 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
252 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
253 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
254 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
255 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
256 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
257 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
258 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
259 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
260 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
261 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
262 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
263 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
264 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
265 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
266 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
267 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
268 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
269 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
270 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
271 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
272 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
273 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
274 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
275 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
276 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
277 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
278 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
279 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
280 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
281 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
282 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
283 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
284 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
285 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
286 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
287 Healxp   105 Berserker 421.00 475.00 0.00 -54.00 03/10/18
288 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
289 Tinyzerk   105 Berserker 2834.00 2721.00 -7.00 106.00 10/14/17
290 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
291 Basilizk   105 Berserker 935.00 325.00 -25.00 585.00 11/30/17
292 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
293 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
294 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
295 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
296 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
297 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
298 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
299 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
300 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
301 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
302 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
303 Kazmin   105 Berserker 3624.00 2450.00 -59.00 1115.00 03/17/18
304 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
305 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
306 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
307 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
308 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
309 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
310 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
311 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
312 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
313 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
314 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
315 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
316 Exilesbane   105 Cleric 49.00 75.00 0.00 -26.00 07/15/17
317 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
318 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
319 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
320 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
321 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
322 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
323 Jumvapace   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 09/27/14
324 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
325 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
326 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
327 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
328 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
329 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
330 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
331 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
332 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
333 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
334 Harmoniey   110 Cleric 41.00 0.00 0.00 41.00 03/02/18
335 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
336 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
337 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
338 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
339 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
340 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
341 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
342 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
343 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
344 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
345 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
346 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
347 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
348 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
349 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
350 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
351 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
352 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
353 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
354 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
355 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
356 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
357 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
358 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
359 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
360 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
361 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
362 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
363 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
364 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
365 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
366 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
367 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
368 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
369 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
370 Scornlife   105 Cleric 150.00 5.00 0.00 145.00 02/17/18
371 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
372 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
373 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
374 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
375 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
376 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
377 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
378 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
379 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
380 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
381 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
382 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
383 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
384 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
385 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
386 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
387 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
388 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
389 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
390 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
391 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
392 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
393 Dimerall   105 Cleric 13172.00 11611.00 -33.00 1528.00 03/16/18
394 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
395 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
396 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
397 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
398 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
399 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
400 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
401 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
402 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
403 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
404 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
405 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
406 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
407 Scorndeath   95 Cleric 114.00 15.00 0.00 99.00 06/21/12
408 Mildaria   105 Cleric 11606.00 9233.00 -334.00 2039.00 03/17/18
409 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
410 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
411 Windreaper   105 Cleric 16619.00 13009.00 -79.00 3531.00 03/17/18
412 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
413 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
414 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
415 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
416 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
417 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
418 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
419 Furro   105 Cleric 32979.00 15316.00 0.00 17663.00 03/17/18
420 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
421 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
422 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
423 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
424 Dokhopper   105 Cleric 1726.00 1540.00 0.00 186.00 03/17/18
425 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
426 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
427 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
428 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
429 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
430 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
431 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
432 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
433 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
434 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
435 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
436 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
437 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
438 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
439 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
440 Drogbless   105 Cleric 2410.00 1352.00 -86.00 972.00 03/15/18
441 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
442 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
443 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
444 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
445 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
446 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
447 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
448 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
449 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
450 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
451 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
452 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
453 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
454 Trolbiterr   105 Cleric 12231.00 5954.00 -5175.00 1102.00 04/27/17
455 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
456 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
457 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
458 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
459 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
460 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
461 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
462 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
463 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
464 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
465 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
466 Freakster   105 Cleric 106.00 0.00 0.00 106.00 03/16/18
467 Riccoo   105 Cleric 199.00 0.00 -171.00 28.00 03/08/18
468 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
469 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
470 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
471 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
472 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
473 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
474 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
475 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
476 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
477 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
478 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
479 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
480 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
481 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
482 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
483 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
484 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
485 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
486 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
487 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
488 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
489 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
490 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
491 Nuttann   105 Druid 17176.00 6369.00 -43.00 10764.00 05/14/16
492 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
493 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
494 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
495 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
496 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
497 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
498 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
499 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
500 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
501 Dimbly   105 Druid 27547.00 21303.00 -61.00 6183.00 03/17/18
502 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
503 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
504 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
505 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
506 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
507 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
508 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
509 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
510 Drugas   110 Druid 108.00 100.00 0.00 8.00 03/16/18
511 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
512 Jimech   105 Druid 46.00 150.00 0.00 -104.00 01/06/18
513 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
514 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
515 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
516 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
517 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
518 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
519 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
520 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
521 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
522 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
523 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
524 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
525 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
526 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
527 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
528 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
529 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
530 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
531 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
532 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
533 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
534 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
535 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
536 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
537 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
538 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
539 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
540 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
541 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
542 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
543 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
544 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
545 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
546 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
547 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
548 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
549 Aeaan   110 Druid 97.00 20.00 0.00 77.00 03/09/18
550 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
551 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
552 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
553 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
554 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
555 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
556 Swen   105 Druid 2981.00 2110.00 -61.00 810.00 03/17/18
557 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
558 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
559 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
560 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
561 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
562 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
563 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
564 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
565 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
566 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
567 Drmeow   105 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 02/22/18
568 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
569 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
570 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
571 Ghanda   105 Druid 6022.00 5735.00 -4.00 283.00 03/17/18
572 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
573 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
574 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
575 Kianara   105 Druid 7275.00 6697.00 -159.00 419.00 03/17/18
576 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
577 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
578 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
579 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
580 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
581 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
582 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
583 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
584 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
585 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
586 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
587 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
588 Gruesula   105 Enchanter 10283.00 7806.00 -379.00 2098.00 03/17/18
589 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
590 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
591 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
592 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
593 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
594 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
595 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
596 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
597 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
598 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
599 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
600 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
601 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
602 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
603 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
604 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
605 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
606 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
607 Nogshale   110 Enchanter 12.00 25.00 0.00 -13.00 03/02/18
608 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
609 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
610 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
611 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
612 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
613 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
614 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
615 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
616 Kraniyum   105 Enchanter 33.00 125.00 0.00 -92.00 05/26/17
617 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
618 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
619 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
620 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
621 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
622 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
623 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
624 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
625 Bundi   105 Enchanter 2950.00 1472.00 -1370.00 108.00 05/06/17
626 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
627 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7698.00 6788.00 -251.00 659.00 03/17/18
628 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
629 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
630 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
631 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
632 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
633 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
634 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
635 Maym   110 Enchanter 245.00 150.00 0.00 95.00 03/16/18
636 Sylphan   105 Enchanter 5597.00 4008.00 -106.00 1483.00 03/09/18
637 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
638 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
639 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
640 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
641 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
642 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
643 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
644 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
645 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
646 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
647 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
648 Landaru   105 Enchanter 14456.00 12993.00 -143.00 1320.00 03/17/18
649 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
650 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
651 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
652 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
653 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
654 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
655 Savack   105 Enchanter 11403.00 10589.00 -410.00 404.00 02/09/18
656 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
657 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
658 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
659 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
660 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
661 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
662 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
663 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
664 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
665 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
666 Larg   105 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 10/13/17
667 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
668 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
669 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
670 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
671 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
672 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
673 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
674 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
675 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
676 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
677 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
678 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
679 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
680 Zisti   105 Magician 99.00 0.00 -99.00 0.00 02/06/16
681 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
682 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
683 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
684 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
685 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
686 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
687 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
688 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
689 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
690 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
691 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
692 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
693 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
694 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
695 Telemacus   110 Magician 21.00 50.00 0.00 -29.00 03/15/18
696 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
697 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
698 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
699 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
700 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
701 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
702 Eeline   105 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 01/12/18
703 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
704 Idaran   105 Magician 4767.00 3772.00 -208.00 787.00 03/15/18
705 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
706 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
707 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
708 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
709 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
710 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
711 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
712 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
713 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
714 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
715 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
716 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
717 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
718 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
719 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
720 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
721 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
722 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
723 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
724 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
725 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
726 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
727 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
728 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
729 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
730 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
731 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
732 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
733 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
734 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
735 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
736 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
737 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
738 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
739 Squiles   105 Magician 5132.00 2744.00 -2254.00 134.00 03/17/18
740 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
741 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
742 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
743 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
744 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
745 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
746 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
747 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
748 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
749 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
750 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
751 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
752 Finblast   107 Magician 16.00 50.00 0.00 -34.00 03/16/18
753 Ttroubble   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
754 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
755 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
756 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
757 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
758 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
759 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
760 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
761 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
762 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
763 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
764 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
765 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
766 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
767 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
768 Kineely   105 Magician 523.00 1075.00 0.00 -552.00 03/15/18
769 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
770 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
771 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
772 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
773 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
774 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
775 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
776 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
777 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
778 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
779 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
780 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
781 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
782 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
783 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
784 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
785 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
786 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
787 Syco   105 Magician 3513.00 3139.00 -164.00 210.00 03/16/18
788 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
789 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
790 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
791 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
792 Remslaren   105 Magician 507.00 335.00 -10.00 162.00 02/24/18
793 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
794 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
795 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
796 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
797 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
798 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
799 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
800 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
801 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
802 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
803 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
804 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
805 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
806 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
807 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
808 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
809 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
810 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
811 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
812 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
813 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
814 Marsmage   105 Magician 6804.00 6351.00 -132.00 321.00 03/02/18
815 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
816 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
817 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
818 Pyritex   105 Magician 63.00 50.00 0.00 13.00 07/06/17
819 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
820 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
821 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
822 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
823 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
824 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
825 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
826 Ehlana   105 Magician 6668.00 6130.00 -127.00 411.00 02/16/18
827 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
828 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
829 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
830 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
831 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
832 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
833 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
834 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
835 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
836 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
837 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
838 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
839 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
840 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
841 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
842 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
843 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
844 Fizzlekings   105 Magician 38.00 0.00 -33.00 5.00 03/17/18
845 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
846 Lanadar   105 Magician 1972.00 1700.00 -33.00 239.00 03/17/18
847 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
848 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
849 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
850 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
851 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
852 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
853 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
854 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
855 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
856 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
857 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
858 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
859 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
860 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
861 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
862 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
863 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
864 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
865 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
866 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
867 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
868 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
869 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
870 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
871 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
872 Snakein   105 Monk 15143.00 9670.00 -2886.00 2587.00 08/26/17
873 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
874 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
875 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
876 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
877 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
878 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
879 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
880 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
881 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
882 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
883 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
884 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
885 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
886 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
887 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
888 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
889 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
890 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
891 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
892 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
893 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
894 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
895 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
896 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
897 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
898 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
899 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
900 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
901 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
902 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
903 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
904 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
905 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
906 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
907 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
908 Lisard   105 Monk 7667.00 7551.00 -40.00 76.00 01/16/16
909 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
910 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
911 Falling   105 Monk 403.00 525.00 -24.00 -146.00 03/17/18
912 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
913 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
914 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
915 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
916 Kongfushis   105 Monk 260.00 300.00 0.00 -40.00 03/16/18
917 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
918 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
919 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
920 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
921 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
922 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
923 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
924 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
925 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
926 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
927 Mten   105 Monk 12420.00 10392.00 -715.00 1313.00 03/17/18
928 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
929 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
930 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
931 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
932 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
933 Oruatyrim   105 Monk 15018.00 13879.00 -159.00 980.00 06/01/17
934 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
935 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
936 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
937 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
938 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
939 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
940 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
941 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
942 Vulvana   105 Monk 6708.00 4806.00 -7.00 1895.00 03/17/18
943 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
944 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
945 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
946 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
947 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
948 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
949 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
950 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
951 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
952 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
953 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
954 Ripnrun   105 Monk 377.00 1030.00 0.00 -653.00 03/17/18
955 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
956 Khorriz   105 Monk 4144.00 3351.00 -157.00 636.00 02/22/18
957 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
958 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
959 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
960 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
961 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
962 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
963 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
964 Quicktail   105 Monk 518.00 420.00 0.00 98.00 06/22/17
965 Tyranosawr   105 Monk 7452.00 7310.00 -19.00 123.00 03/17/18
966 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
967 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
968 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
969 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
970 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
971 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
972 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
973 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
974 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
975 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
976 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
977 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
978 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
979 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
980 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
981 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
982 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
983 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
984 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
985 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
986 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
987 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
988 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
989 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
990 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
991 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
992 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
993 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
994 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
995 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
996 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
997 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
998 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
999 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1000 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1001 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1002 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1003 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1004 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1005 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1006 Draxx   105 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
1007 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1008 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1009 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1010 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1011 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1012 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1013 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1014 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1015 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1016 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1017 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1018 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1019 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1020 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1021 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1022 Reccoo   105 Necromancer 1924.00 800.00 -686.00 438.00 03/15/18
1023 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1024 Deastrocdor   105 Necromancer 26.00 175.00 0.00 -149.00 02/01/18
1025 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1026 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1027 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1028 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1029 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1030 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1031 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1032 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1033 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1034 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1035 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1036 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1037 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1038 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1039 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1040 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1041 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1042 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1043 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1044 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1045 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1046 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1047 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1048 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1049 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1050 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1051 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1052 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1053 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1054 Scornfire   105 Necromancer 3640.00 2925.00 -86.00 629.00 12/29/16
1055 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1056 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1057 Pree   110 Necromancer 481.00 200.00 0.00 281.00 03/17/18
1058 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1059 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1060 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1061 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1062 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1063 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1064 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1065 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1066 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1067 Evileen   105 Necromancer 940.00 385.00 -92.00 463.00 02/09/18
1068 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1069 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1070 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1071 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1072 Nintap   105 Necromancer 10749.00 8777.00 -153.00 1819.00 03/16/18
1073 Plasmoo   108 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 02/23/18
1074 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1075 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1076 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1077 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1078 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1079 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1080 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1081 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1082 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1083 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1084 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1085 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1086 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1087 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1088 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1089 Whitestripe   100 Necromancer 601.00 215.00 0.00 386.00 08/17/13
1090 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1091 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1092 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1093 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1094 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1095 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1096 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1097 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1098 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1099 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1100 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1101 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1102 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1103 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1104 Denriel   105 Paladin 103.00 120.00 -6.00 -23.00 08/11/16
1105 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1106 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1107 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1108 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1109 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1110 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1111 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1112 Doramurx   105 Paladin 18661.00 16907.00 -203.00 1551.00 01/19/18
1113 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1114 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1115 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1116 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1117 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1118 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1119 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1120 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1121 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1122 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1123 Bamaden   93 Paladin 21.00 0.00 0.00 21.00 02/11/12
1124 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1125 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1126 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1127 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1128 Jasson   105 Paladin 473.00 365.00 0.00 108.00 03/10/18
1129 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1130 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1131 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1132 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1133 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1134 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1135 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1136 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1137 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1138 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1139 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1140 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1141 Luthernhamner   105 Paladin 21004.00 19695.00 -458.00 851.00 03/17/18
1142 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1143 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1144 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1145 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1146 Golaliel   105 Paladin 134.00 105.00 0.00 29.00 12/07/17
1147 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1148 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1149 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1150 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1151 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1152 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1153 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1154 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1155 Pimm   105 Paladin 397.00 325.00 0.00 72.00 11/03/17
1156 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1157 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1158 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1159 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1160 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1161 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1162 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1163 Slayinsin   105 Paladin 3245.00 2929.00 -265.00 51.00 03/08/18
1164 Macebus   105 Paladin 4726.00 4120.00 -123.00 483.00 03/09/18
1165 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1166 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1167 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1168 Lytebringer   105 Paladin 434.00 500.00 -3.00 -69.00 03/08/18
1169 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1170 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1171 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1172 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1173 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1174 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1175 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1176 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1177 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1178 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1179 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1180 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1181 Magnesiium   105 Paladin 438.00 795.00 -1.00 -358.00 11/17/17
1182 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1183 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1184 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1185 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1186 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1187 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1188 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1189 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1190 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1191 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1192 Othen   105 Paladin 2417.00 1561.00 -297.00 559.00 07/20/17
1193 Scill   90 Ranger 20.00 10.00 0.00 10.00 03/05/11
1194 Arigorne   105 Ranger 18.00 0.00 -16.00 2.00 11/17/16
1195 Wonnimeliga   90 Ranger 266.00 20.00 0.00 246.00 04/14/11
1196 Lendaas   82 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 02/04/10
1197 Minisca   105 Ranger 22436.00 22245.00 -39.00 152.00 03/02/17
1198 Chompy   92 Ranger 0.00 0.00 0.00 0.00 01/07/12
1199 Honoikazuchi   100 Ranger 31.00 0.00 0.00 31.00 01/17/14
1200 Loadingg   85 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 03/06/10
1201 Porgaern   105 Ranger 32.00 0.00 0.00 32.00 07/04/15
1202 Rredd   90 Ranger 61.00 15.00 0.00 46.00 07/20/11
1203 Montreus   85 Ranger 184.00 79.00 0.00 105.00 09/05/10
1204 Vectors   105 Ranger 4604.00 4229.00 -133.00 242.00 12/03/15
1205 Gregorious   86 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 03/31/11
1206 Wray   90 Ranger 178.00 77.00 0.00 101.00 11/05/11
1207 Quickrelease   75 Ranger 17.00 30.00 0.00 -13.00 05/17/09
1208 Robyyn   105 Ranger 278.00 1425.00 0.00 -1147.00 11/04/17
1209 Eurleman   100 Ranger 75.00 10.00 0.00 65.00 03/29/13
1210 Ratbo   105 Ranger 714.00 575.00 0.00 139.00 03/17/18
1211 Robgoaty   90 Ranger 600.00 505.00 0.00 95.00 10/07/11
1212 Jexx   105 Ranger 96.00 0.00 -1.00 95.00 12/06/14
1213 Suppo   105 Ranger 822.00 2045.00 -28.00 -1251.00 10/07/16
1214 Eldoranx   75 Ranger 25.00 20.00 0.00 5.00 04/11/09
1215 Blackbird   100 Ranger 6041.00 5544.00 0.00 497.00 12/19/13
1216 Kejeras   105 Ranger 1133.00 905.00 -20.00 208.00 07/17/15
1217 Mundaukk   105 Ranger 64.00 50.00 -2.00 12.00 01/20/18
1218 Iamlion   105 Ranger 1897.00 1620.00 -65.00 212.00 04/29/16
1219 Aecheron   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 04/04/09
1220 Shortey   89 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
1221 Thulack   95 Ranger 604.00 415.00 0.00 189.00 09/01/12
1222 Rizar   105 Ranger 442.00 480.00 -1.00 -39.00 04/21/17
1223 Leafslasher   85 Ranger 17.00 0.00 0.00 17.00 12/18/09
1224 Lazagahal   81 Ranger 188.00 95.00 0.00 93.00 10/09/10
1225 Darkiller   85 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 02/06/10
1226 Blazetip   80 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/03/10
1227 Arrowmail   80 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 08/01/09
1228 Chitum   105 Ranger 23.00 45.00 0.00 -22.00 07/15/16
1229 Rulolin   105 Ranger 21921.00 19267.00 -136.00 2518.00 03/17/18
1230 Kaladiann   90 Ranger 36.00 10.00 0.00 26.00 07/15/11
1231 Borzak   87 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 02/11/11
1232 Daredilly   105 Ranger 1185.00 890.00 0.00 295.00 03/17/18
1233 Vanadevi   80 Ranger 23.00 0.00 0.00 23.00 05/16/09
1234 Mackeli   95 Ranger 1860.00 1665.00 0.00 195.00 10/12/12
1235 Elrick   95 Ranger 10.00 0.00 0.00 10.00 05/17/12
1236 Loofahh   105 Ranger 76.00 50.00 0.00 26.00 01/19/17
1237 Tigdar   90 Ranger 96.00 5.00 0.00 91.00 08/12/11
1238 Hhhuminda   81 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1239 Tinvaren   95 Ranger 46.00 10.00 0.00 36.00 04/19/12
1240 Dylanc   100 Ranger 130.00 0.00 -11.00 119.00 08/23/14
1241 Lilpugs   105 Ranger 111.00 0.00 -86.00 25.00 02/24/17
1242 Drogg   82 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1243 Amigalander   105 Ranger 279.00 75.00 -124.00 80.00 03/02/18
1244 Teolil   100 Ranger 27.00 0.00 0.00 27.00 08/08/13
1245 Dilgarx   85 Ranger 56.00 10.00 0.00 46.00 06/11/10
1246 Williamtellx   105 Ranger 20.00 0.00 0.00 20.00 06/11/16
1247 Kondero   85 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 04/03/10
1248 Mallorian   85 Ranger 10.00 10.00 0.00 0.00 05/09/09
1249 Jinnus   105 Ranger 30.00 25.00 0.00 5.00 03/31/17
1250 Braccaus   80 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 06/05/09
1251 Assassianx   78 Ranger 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/07/09
1252 Borean   105 Ranger 15922.00 15254.00 -342.00 326.00 03/15/18
1253 Harden   105 Ranger 4153.00 3590.00 -107.00 456.00 03/05/16
1254 Rangerboy   76 Ranger 30.00 21.00 0.00 9.00 07/31/09
1255 Daevik   105 Ranger 149.00 0.00 -66.00 83.00 08/31/17
1256 Sanlene   85 Ranger 18.00 0.00 0.00 18.00 02/12/10
1257 Sheetaker   85 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/27/10
1258 Jalibran   105 Ranger 1385.00 1300.00 -33.00 52.00 08/07/15
1259 Bulaster   85 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 10/16/09
1260 Galgean   82 Ranger 4.00 10.00 0.00 -6.00 04/11/09
1261 Zlator   105 Ranger 85.00 0.00 0.00 85.00 12/16/16
1262 Aroidan   88 Ranger 177.00 125.00 0.00 52.00 12/10/10
1263 Valazdin   85 Ranger 121.00 47.00 0.00 74.00 10/07/10
1264 Conos   95 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 02/23/12
1265 Kenween   100 Ranger 87.00 125.00 -3.00 -41.00 09/05/14
1266 Ceinnon   85 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1267 Rainja   1 Ranger 14.00 0.00 0.00 14.00 03/28/09
1268 Landail   105 Ranger 39.00 50.00 -23.00 -34.00 11/28/14
1269 Feeta   85 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 04/18/10
1270 Kemvaryen   84 Ranger 6.00 0.00 0.00 6.00 08/13/10
1271 Justinbieber   100 Ranger 594.00 410.00 0.00 184.00 05/02/13
1272 Lothario   90 Ranger 60.00 0.00 0.00 60.00 04/23/11
1273 Pamidhobie   105 Ranger 848.00 625.00 -326.00 -103.00 02/16/17
1274 Wesk   100 Ranger 124.00 45.00 0.00 79.00 11/29/13
1275 Aliese   90 Ranger 137.00 55.00 0.00 82.00 10/29/11
1276 Plainswalker   105 Ranger 123.00 300.00 0.00 -177.00 08/04/17
1277 Neveahi   100 Ranger 510.00 200.00 -400.00 -90.00 09/05/14
1278 Relican   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1279 Subbati   90 Ranger 522.00 301.00 0.00 221.00 12/02/10
1280 Nellis   82 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/09
1281 Mulila   105 Ranger 11740.00 10577.00 -173.00 990.00 03/17/18
1282 Maerten   105 Ranger 48.00 10.00 0.00 38.00 07/09/16
1283 Rabgoaty   85 Ranger 162.00 167.00 0.00 -5.00 06/24/10
1284 Kujjo   100 Ranger 48.00 0.00 0.00 48.00 07/27/13
1285 Zelorne   105 Ranger 2171.00 2005.00 -24.00 142.00 07/08/16
1286 Klovis   105 Ranger 43.00 0.00 0.00 43.00 02/09/18
1287 Eomir   105 Ranger 1128.00 925.00 -94.00 109.00 04/07/16
1288 Typo   105 Ranger 29.00 0.00 0.00 29.00 01/05/17
1289 Taelor   85 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1290 Caramare   88 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1291 Nisen   90 Ranger 85.00 26.00 0.00 59.00 07/02/11
1292 Wandidarx   85 Ranger 14.00 0.00 0.00 14.00 08/27/09
1293 Verce   110 Ranger 18.00 0.00 0.00 18.00 01/13/18
1294 Puyen   100 Ranger 1544.00 1461.00 0.00 83.00 06/15/13
1295 Timeport   95 Ranger 409.00 265.00 0.00 144.00 10/04/12
1296 Aluanu   90 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
1297 Dunkee   90 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 04/05/11
1298 Kaloha   105 Ranger 15220.00 14050.00 -459.00 711.00 03/17/18
1299 Binadwen   105 Ranger 421.00 810.00 -34.00 -423.00 01/14/17
1300 Araden   90 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 09/23/11
1301 Plastered   88 Ranger 16.00 0.00 0.00 16.00 04/23/11
1302 Nebuchadnezzarr   105 Ranger 73.00 0.00 -19.00 54.00 05/04/17
1303 Fyrewulf   85 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 06/26/10
1304 Keyz   105 Ranger 920.00 705.00 -33.00 182.00 03/23/17
1305 Kiruko   105 Ranger 551.00 580.00 -36.00 -65.00 03/25/16
1306 Nikolos   82 Ranger 54.00 20.00 0.00 34.00 07/11/09
1307 Joryn   95 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 10/06/12
1308 Spriggenx   105 Ranger 1990.00 1865.00 -56.00 69.00 12/09/17
1309 Hoppety   79 Ranger 19.00 10.00 0.00 9.00 04/04/09
1310 Aranon   93 Ranger 509.00 411.00 0.00 98.00 12/10/11
1311 Toueachame   81 Ranger 48.00 10.00 0.00 38.00 02/06/10
1312 Nenyene