Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
2 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
3 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
4 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
5 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
6 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
7 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
8 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
9 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
10 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
11 Kirbanex   110 Bard 18.00 0.00 0.00 18.00 03/28/19
12 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
13 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
14 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
15 Wenry   105 Bard 312.00 150.00 0.00 162.00 05/09/19
16 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
17 Devdog   105 Bard 767.00 185.00 -46.00 536.00 08/09/19
18 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
19 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
20 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
21 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
22 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
23 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
24 Helane   110 Bard 17.00 0.00 0.00 17.00 05/10/19
25 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
26 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
27 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
28 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
29 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
30 Yulia   109 Bard 704.00 468.00 0.00 236.00 07/27/19
31 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
32 Reyek   105 Bard 14905.00 13343.00 -156.00 1406.00 08/23/19
33 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
34 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
35 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
36 Hawrlee   105 Bard 1392.00 1840.00 -132.00 -580.00 07/13/19
37 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
38 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
39 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
40 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
41 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
42 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
43 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
44 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
45 Bluse   110 Bard 64.00 0.00 0.00 64.00 07/12/19
46 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
47 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
48 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
49 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
50 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
51 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
52 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
53 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
54 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
55 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
56 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
57 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
58 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
59 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
60 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
61 Bumfoot   110 Bard 427.00 575.00 -8.00 -156.00 02/01/19
62 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
63 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
64 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
65 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
66 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
67 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
68 Scorneternity   110 Bard 161.00 0.00 0.00 161.00 05/30/19
69 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
70 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
71 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
72 Petrol   110 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 06/20/19
73 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
74 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
75 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
76 Coronae   105 Bard 2400.00 1869.00 -91.00 440.00 04/11/19
77 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
78 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
79 Warsong   110 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 06/21/19
80 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
81 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
82 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
83 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
84 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
85 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
86 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
87 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
88 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
89 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
90 Pulzatrain   107 Bard 81.00 100.00 0.00 -19.00 08/24/19
91 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
92 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
93 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
94 Zendikar   105 Bard 691.00 990.00 0.00 -299.00 08/24/19
95 Niell   105 Bard 638.00 1235.00 -125.00 -722.00 08/24/19
96 Tefra   110 Bard 242.00 125.00 0.00 117.00 08/24/19
97 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
98 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
99 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
100 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
101 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
102 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
103 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
104 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
105 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
106 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
107 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
108 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
109 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
110 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
111 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
112 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
113 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
114 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
115 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
116 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
117 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
118 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
119 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
120 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
121 Narwhale   110 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 08/02/19
122 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
123 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
124 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
125 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
126 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
127 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
128 Primax   110 Bard 40.00 150.00 0.00 -110.00 02/16/19
129 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
130 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
131 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
132 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
133 Djeggz   105 Bard 278.00 1475.00 -21.00 -1218.00 08/24/19
134 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
135 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
136 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
137 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
138 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
139 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
140 Isabo   106 Bard 705.00 425.00 0.00 280.00 08/02/19
141 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
142 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
143 Bumkus   105 Beastlord 10206.00 8185.00 -80.00 1941.00 07/06/19
144 Skattle   110 Beastlord 38.00 0.00 0.00 38.00 07/12/19
145 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
146 Rootdigger   105 Beastlord 904.00 1435.00 -78.00 -609.00 06/07/19
147 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
148 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
149 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
150 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
151 Paruaa   105 Beastlord 5873.00 5272.00 -40.00 561.00 07/19/19
152 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
153 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
154 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
155 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
156 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
157 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
158 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
159 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
160 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
161 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
162 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
163 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
164 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
165 Exbeast   105 Beastlord 4557.00 3485.00 -26.00 1046.00 05/04/19
166 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
167 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
168 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
169 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
170 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
171 Rezara   110 Beastlord 26.00 50.00 0.00 -24.00 08/15/19
172 Darkweber   110 Beastlord 755.00 485.00 0.00 270.00 08/24/19
173 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
174 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
175 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
176 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
177 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
178 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
179 Stuthe   110 Beastlord 39.00 50.00 0.00 -11.00 06/15/19
180 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
181 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
182 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
183 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
184 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
185 Whurp   108 Beastlord 21.00 50.00 0.00 -29.00 07/19/19
186 Dashiki   108 Beastlord 23.00 50.00 0.00 -27.00 08/23/19
187 Zahavi   109 Beastlord 370.00 425.00 0.00 -55.00 02/15/19
188 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
189 Devlynsyde   105 Beastlord 607.00 661.00 -27.00 -81.00 03/23/19
190 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
191 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
192 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
193 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
194 Krezan   105 Beastlord 252.00 100.00 -46.00 106.00 08/10/19
195 Iribabh   110 Beastlord 384.00 550.00 -13.00 -179.00 06/13/19
196 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
197 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
198 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
199 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
200 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
201 Krezy   110 Beastlord 56.00 0.00 0.00 56.00 08/24/19
202 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
203 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
204 Liquor   110 Beastlord 113.00 100.00 0.00 13.00 08/17/19
205 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
206 Poddo   105 Beastlord 18752.00 17809.00 -105.00 838.00 08/24/19
207 Bosshog   110 Beastlord 18.00 50.00 0.00 -32.00 05/10/19
208 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
209 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
210 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
211 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
212 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
213 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
214 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
215 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
216 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
217 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
218 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
219 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
220 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
221 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
222 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
223 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
224 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
225 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
226 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
227 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
228 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
229 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
230 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
231 Throte   110 Beastlord 14.00 0.00 0.00 14.00 07/27/19
232 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
233 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
234 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
235 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
236 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
237 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
238 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
239 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
240 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
241 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
242 Pymm   108 Beastlord 45.00 0.00 0.00 45.00 07/12/19
243 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
244 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
245 Dulcy   105 Beastlord 8878.00 6895.00 -1.00 1982.00 04/27/19
246 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
247 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
248 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
249 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
250 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
251 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
252 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
253 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
254 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
255 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
256 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
257 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
258 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
259 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
260 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
261 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
262 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
263 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
264 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
265 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
266 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
267 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
268 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
269 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
270 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
271 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
272 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
273 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
274 Yuichiro   109 Berserker 100.00 50.00 0.00 50.00 03/08/19
275 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
276 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
277 Zahibx   110 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 08/23/19
278 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
279 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
280 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
281 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
282 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
283 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
284 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
285 Ivxl   110 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/07/19
286 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
287 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
288 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
289 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
290 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
291 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
292 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
293 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
294 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
295 Krinni   105 Berserker 4659.00 3407.00 -41.00 1211.00 06/21/19
296 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
297 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
298 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
299 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
300 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
301 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
302 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
303 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
304 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
305 Exzerker   110 Berserker 1779.00 1207.00 -28.00 544.00 06/21/19
306 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
307 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
308 Doonks   110 Berserker 248.00 50.00 0.00 198.00 08/24/19
309 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
310 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
311 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
312 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
313 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
314 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
315 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
316 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
317 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
318 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
319 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
320 Slasherz   109 Berserker 326.00 585.00 0.00 -259.00 08/09/19
321 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
322 Rinamor   105 Berserker 4531.00 3660.00 -88.00 783.00 02/21/19
323 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
324 Klassic   110 Berserker 248.00 50.00 0.00 198.00 06/22/19
325 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
326 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
327 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
328 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
329 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
330 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
331 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
332 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
333 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
334 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
335 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
336 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
337 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
338 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
339 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
340 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
341 Jozerk   105 Berserker 106.00 0.00 -13.00 93.00 08/24/19
342 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
343 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
344 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
345 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
346 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
347 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
348 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
349 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
350 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
351 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
352 Basilizk   105 Berserker 1007.00 325.00 -25.00 657.00 05/09/19
353 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
354 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
355 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
356 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
357 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
358 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
359 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
360 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
361 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
362 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
363 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
364 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
365 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
366 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
367 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
368 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
369 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
370 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
371 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
372 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
373 Trolbiterr   105 Cleric 12309.00 6154.00 -5175.00 980.00 08/24/19
374 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
375 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
376 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
377 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
378 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
379 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
380 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
381 Durak   110 Cleric 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/19
382 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
383 Anglesy   110 Cleric 50.00 100.00 0.00 -50.00 05/25/19
384 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
385 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
386 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
387 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
388 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
389 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
390 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
391 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
392 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
393 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
394 Seresina   110 Cleric 100.00 0.00 0.00 100.00 08/24/19
395 Existential   110 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 07/26/19
396 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
397 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
398 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
399 Vageeta   110 Cleric 41.00 160.00 0.00 -119.00 06/20/19
400 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
401 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
402 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
403 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
404 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
405 Alorra   105 Cleric 3878.00 3592.00 0.00 286.00 04/27/19
406 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
407 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
408 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
409 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
410 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
411 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
412 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
413 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
414 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
415 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
416 Crupp   105 Cleric 915.00 782.00 -85.00 48.00 04/20/19
417 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
418 Kelssie   105 Cleric 1137.00 575.00 0.00 562.00 08/16/19
419 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
420 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
421 Riccoo   105 Cleric 709.00 50.00 -171.00 488.00 08/23/19
422 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
423 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
424 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
425 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
426 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
427 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
428 Buddley   105 Cleric 180.00 0.00 0.00 180.00 08/16/19
429 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
430 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
431 Exilesbane   105 Cleric 116.00 75.00 -2.00 39.00 08/10/19
432 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
433 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
434 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
435 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
436 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
437 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
438 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
439 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
440 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
441 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
442 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
443 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
444 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
445 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
446 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
447 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
448 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
449 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
450 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
451 Medad   110 Cleric 29.00 50.00 0.00 -21.00 08/22/19
452 Jumvapace   110 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 02/02/19
453 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
454 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
455 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
456 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
457 Zenniexx   110 Cleric 231.00 75.00 0.00 156.00 03/01/19
458 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
459 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
460 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
461 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
462 Amantius   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 05/09/19
463 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
464 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
465 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
466 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
467 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
468 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
469 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
470 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
471 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
472 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
473 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
474 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
475 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
476 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
477 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
478 Sumii   110 Cleric 53.00 0.00 0.00 53.00 08/24/19
479 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
480 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
481 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
482 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
483 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
484 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
485 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
486 Dokhopper   105 Cleric 5966.00 5413.00 -3.00 550.00 08/17/19
487 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
488 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
489 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
490 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
491 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
492 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
493 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
494 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
495 Scornlife   105 Cleric 327.00 55.00 0.00 272.00 04/25/19
496 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
497 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
498 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
499 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
500 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
501 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
502 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
503 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
504 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
505 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
506 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
507 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
508 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
509 Furro   105 Cleric 38583.00 15341.00 0.00 23242.00 08/24/19
510 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
511 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
512 Ladydianna   105 Cleric 1572.00 1444.00 -8.00 120.00 05/25/19
513 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
514 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
515 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
516 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
517 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
518 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
519 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
520 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
521 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
522 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
523 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
524 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
525 Dimerall   105 Cleric 15990.00 14817.00 -33.00 1140.00 08/24/19
526 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
527 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
528 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
529 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
530 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
531 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
532 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
533 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
534 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
535 Mildaria   105 Cleric 12126.00 9233.00 -335.00 2558.00 07/06/19
536 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
537 Windreaper   105 Cleric 20134.00 16269.00 -79.00 3786.00 08/24/19
538 Zyrina   109 Cleric 96.00 0.00 0.00 96.00 06/07/19
539 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
540 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
541 Scorndeath   105 Cleric 135.00 15.00 0.00 120.00 05/16/19
542 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
543 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
544 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
545 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
546 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
547 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
548 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
549 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
550 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
551 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
552 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
553 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
554 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
555 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
556 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
557 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
558 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
559 Aeaan   110 Druid 123.00 70.00 0.00 53.00 08/03/19
560 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
561 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
562 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
563 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
564 Angeline   110 Druid 246.00 175.00 -2.00 69.00 08/24/19
565 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
566 Swen   105 Druid 4163.00 2858.00 -66.00 1239.00 04/11/19
567 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
568 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
569 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
570 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
571 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
572 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
573 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
574 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
575 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
576 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
577 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
578 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
579 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
580 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
581 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
582 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
583 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
584 Kianara   105 Druid 10479.00 9482.00 -177.00 820.00 08/24/19
585 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
586 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
587 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
588 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
589 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
590 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
591 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
592 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
593 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
594 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
595 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
596 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
597 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
598 Goet   105 Druid 2179.00 1826.00 0.00 353.00 03/30/19
599 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
600 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
601 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
602 Fromunda   110 Druid 187.00 410.00 0.00 -223.00 08/24/19
603 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
604 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
605 Dimbly   105 Druid 32659.00 26198.00 -62.00 6399.00 08/24/19
606 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
607 Jimech   105 Druid 871.00 350.00 0.00 521.00 06/01/19
608 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
609 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
610 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
611 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
612 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
613 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
614 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
615 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
616 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
617 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
618 Nulan   108 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 02/14/19
619 Wenolas   109 Druid 60.00 125.00 0.00 -65.00 08/17/19
620 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
621 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
622 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
623 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
624 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
625 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
626 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
627 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
628 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
629 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
630 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
631 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
632 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
633 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
634 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
635 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
636 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
637 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
638 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
639 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
640 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
641 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
642 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
643 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
644 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
645 Neckross   110 Druid 779.00 300.00 -1.00 478.00 08/24/19
646 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
647 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
648 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
649 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
650 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
651 Weovian   110 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 02/16/19
652 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
653 Dereli   110 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 05/17/19
654 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
655 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
656 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
657 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
658 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
659 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
660 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
661 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
662 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
663 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
664 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
665 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
666 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
667 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
668 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
669 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
670 Landaru   105 Enchanter 17540.00 15629.00 -147.00 1764.00 08/24/19
671 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
672 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
673 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
674 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
675 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
676 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
677 Meechie   108 Enchanter 321.00 275.00 -2.00 44.00 03/28/19
678 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
679 Yeomsa   110 Enchanter 394.00 100.00 0.00 294.00 05/02/19
680 Amaryah   110 Enchanter 354.00 225.00 0.00 129.00 08/24/19
681 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
682 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
683 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
684 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
685 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
686 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
687 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
688 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
689 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
690 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
691 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
692 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
693 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
694 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
695 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
696 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
697 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
698 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
699 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
700 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
701 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
702 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
703 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
704 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
705 Gruesula   105 Enchanter 14141.00 10397.00 -380.00 3364.00 08/24/19
706 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
707 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
708 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
709 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
710 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
711 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
712 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
713 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
714 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
715 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
716 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
717 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
718 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
719 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
720 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
721 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
722 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
723 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
724 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
725 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
726 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
727 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
728 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
729 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
730 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
731 Bundi   105 Enchanter 3325.00 2072.00 -1370.00 -117.00 07/26/19
732 Cailen   110 Enchanter 22.00 0.00 0.00 22.00 05/11/19
733 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
734 Aladenya   110 Enchanter 117.00 10.00 0.00 107.00 08/24/19
735 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
736 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
737 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
738 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
739 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
740 Brellontis   105 Enchanter 691.00 590.00 -1.00 100.00 08/24/19
741 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
742 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
743 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
744 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
745 Jamazing   105 Enchanter 117.00 0.00 -2.00 115.00 08/24/19
746 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
747 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7934.00 6788.00 -262.00 884.00 03/28/19
748 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
749 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
750 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
751 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
752 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
753 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
754 Dolaorn   110 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 03/08/19
755 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
756 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
757 Faldyarr   109 Enchanter 3257.00 2497.00 -1.00 759.00 08/24/19
758 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
759 Elrondh   110 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 08/23/19
760 Nondider   110 Enchanter 89.00 0.00 -2.00 87.00 08/24/19
761 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
762 Dazzell   110 Enchanter 218.00 50.00 0.00 168.00 06/14/19
763 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
764 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
765 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
766 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
767 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
768 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
769 Darkhollow   110 Magician 327.00 575.00 0.00 -248.00 08/15/19
770 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
771 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
772 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
773 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
774 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
775 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
776 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
777 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
778 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
779 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
780 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
781 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
782 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
783 Zabikbus   110 Magician 232.00 310.00 0.00 -78.00 08/09/19
784 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
785 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
786 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
787 Unspeakable   110 Magician 17.00 0.00 0.00 17.00 08/17/19
788 Itybitty   105 Magician 41.00 0.00 -13.00 28.00 03/15/19
789 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
790 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
791 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
792 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
793 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
794 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
795 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
796 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
797 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
798 Goewyn   110 Magician 79.00 275.00 0.00 -196.00 08/24/19
799 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
800 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
801 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
802 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
803 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
804 Telemacus   110 Magician 84.00 275.00 0.00 -191.00 04/06/19
805 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
806 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
807 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
808 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
809 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
810 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
811 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
812 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
813 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
814 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
815 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
816 Pleassure   110 Magician 17.00 100.00 0.00 -83.00 05/23/19
817 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
818 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
819 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
820 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
821 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
822 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
823 Wenlain   105 Magician 453.00 480.00 -223.00 -250.00 02/16/19
824 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
825 Lanadar   105 Magician 5491.00 3897.00 -39.00 1555.00 08/24/19
826 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
827 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
828 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
829 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
830 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
831 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
832 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
833 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
834 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
835 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
836 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
837 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
838 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
839 Painne   110 Magician 20.00 50.00 0.00 -30.00 05/25/19
840 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
841 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
842 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
843 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
844 Ttroubble   110 Magician 217.00 525.00 -1.00 -309.00 07/27/19
845 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
846 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
847 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
848 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
849 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
850 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
851 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
852 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
853 Ryino   110 Magician 35.00 0.00 0.00 35.00 05/16/19
854 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
855 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
856 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
857 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
858 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
859 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
860 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
861 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
862 Kometo   110 Magician 15.00 50.00 0.00 -35.00 05/30/19
863 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
864 Zauberto   110 Magician 104.00 100.00 0.00 4.00 08/17/19
865 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
866 Goddes   105 Magician 507.00 1075.00 0.00 -568.00 08/16/19
867 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
868 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
869 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
870 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
871 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
872 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
873 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
874 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
875 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
876 Eeline   105 Magician 51.00 0.00 0.00 51.00 04/13/19
877 Idaran   105 Magician 6251.00 5705.00 -210.00 336.00 07/06/19
878 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
879 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
880 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
881 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
882 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
883 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
884 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
885 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
886 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
887 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
888 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
889 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
890 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
891 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
892 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
893 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
894 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
895 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
896 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
897 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
898 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
899 Kineely   105 Magician 824.00 1325.00 0.00 -501.00 07/12/19
900 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
901 Drokaten   106 Magician 195.00 800.00 -5.00 -610.00 03/21/19
902 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
903 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
904 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
905 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
906 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
907 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
908 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
909 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
910 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
911 Kimimaro   108 Magician 198.00 175.00 0.00 23.00 08/24/19
912 Johjoh   105 Magician 1788.00 1204.00 0.00 584.00 08/03/19
913 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
914 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
915 Aazien   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/17/19
916 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
917 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
918 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
919 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
920 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
921 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
922 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
923 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
924 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
925 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
926 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
927 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
928 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
929 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
930 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
931 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
932 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
933 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
934 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
935 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
936 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
937 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
938 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
939 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
940 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
941 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
942 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
943 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
944 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
945 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
946 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
947 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
948 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
949 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
950 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
951 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
952 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
953 Romen   110 Magician 53.00 50.00 0.00 3.00 07/20/19
954 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
955 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
956 Remslaren   105 Magician 2657.00 2295.00 -16.00 346.00 06/28/19
957 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
958 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
959 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
960 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
961 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
962 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
963 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
964 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
965 Pyritex   105 Magician 122.00 200.00 0.00 -78.00 04/11/19
966 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
967 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
968 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
969 Zorii   110 Magician 64.00 50.00 0.00 14.00 07/05/19
970 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
971 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
972 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
973 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
974 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
975 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
976 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
977 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
978 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
979 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
980 Tyranosawr   105 Monk 10477.00 10265.00 -20.00 192.00 08/24/19
981 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
982 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
983 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
984 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
985 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
986 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
987 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
988 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
989 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
990 Khorriz   105 Monk 4398.00 3476.00 -157.00 765.00 04/18/19
991 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
992 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
993 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
994 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
995 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
996 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
997 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
998 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
999 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
1000 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
1001 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
1002 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
1003 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
1004 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
1005 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
1006 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
1007 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
1008 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
1009 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
1010 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
1011 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
1012 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
1013 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
1014 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
1015 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
1016 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
1017 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
1018 Ownlei   110 Monk 1109.00 870.00 0.00 239.00 07/27/19
1019 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
1020 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
1021 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
1022 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
1023 Lashlaklak   110 Monk 63.00 50.00 0.00 13.00 08/22/19
1024 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
1025 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
1026 Snakein   105 Monk 15974.00 10476.00 -2886.00 2612.00 06/08/19
1027 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1028 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
1029 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
1030 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
1031 Onkz   107 Monk 212.00 100.00 -26.00 86.00 06/15/19
1032 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
1033 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
1034 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
1035 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
1036 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
1037 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
1038 Rotun   110 Monk 59.00 50.00 -1.00 8.00 03/30/19
1039 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
1040 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
1041 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
1042 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
1043 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
1044 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
1045 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
1046 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
1047 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
1048 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
1049 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
1050 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
1051 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
1052 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
1053 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
1054 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1055 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
1056 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
1057 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
1058 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
1059 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
1060 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
1061 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
1062 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
1063 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
1064 Ascherr   105 Monk 57.00 0.00 0.00 57.00 02/23/19
1065 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
1066 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
1067 Khartiz   110 Monk 15.00 50.00 0.00 -35.00 06/06/19
1068 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
1069 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
1070 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
1071 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
1072 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
1073 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
1074 Lisard   105 Monk 7731.00 7551.00 -46.00 134.00 05/30/19
1075 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
1076 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
1077 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1078 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
1079 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
1080 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
1081 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
1082 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
1083 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
1084 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
1085 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
1086 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
1087 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1088 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
1089 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
1090 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
1091 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
1092 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
1093 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
1094 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
1095 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
1096 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1097 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
1098 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
1099 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
1100 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1101 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
1102 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
1103 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
1104 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1105 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
1106 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
1107 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
1108 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
1109 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
1110 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
1111 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
1112 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
1113 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
1114 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
1115 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1116 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1117 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
1118 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1119 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1120 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1121 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
1122 Vulvana   105 Monk 11133.00 8861.00 -22.00 2250.00 08/24/19
1123 Formal   109 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 01/04/19
1124 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1125 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1126 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1127 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1128 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1129 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1130 Pree   110 Necromancer 845.00 571.00 0.00 274.00 02/16/19
1131 Tanglebones   110 Necromancer 564.00 1285.00 -1.00 -722.00 08/17/19
1132 Vrinda   110 Necromancer 247.00 150.00 0.00 97.00 08/24/19
1133 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1134 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1135 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1136 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1137 Scornfire   105 Necromancer 3768.00 2925.00 -92.00 751.00 05/16/19
1138 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1139 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1140 Tayker   110 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 01/12/19
1141 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1142 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1143 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1144 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1145 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1146 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1147 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1148 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1149 Nintap   105 Necromancer 12113.00 11036.00 -153.00 924.00 08/24/19
1150 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1151 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1152 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1153 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1154 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1155 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1156 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1157 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1158 Arielynn   110 Necromancer 58.00 100.00 0.00 -42.00 04/05/19
1159 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1160 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1161 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1162 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1163 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1164 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1165 Draxx   105 Necromancer 1319.00 870.00 -19.00 430.00 08/09/19
1166 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1167 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1168 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1169 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1170 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1171 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1172 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1173 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1174 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1175 Adversary   105 Necromancer 98.00 200.00 0.00 -102.00 06/15/19
1176 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1177 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1178 Forneus   106 Necromancer 157.00 125.00 0.00 32.00 02/08/19
1179 Danryk   109 Necromancer 93.00 50.00 0.00 43.00 06/07/19
1180 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1181 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1182 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1183 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1184 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1185 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1186 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1187 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1188 Deastrocdor   105 Necromancer 62.00 275.00 0.00 -213.00 07/20/19
1189 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1190 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1191 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1192 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1193 Whitestripe   110 Necromancer 1840.00 1495.00 -5.00 340.00 08/17/19
1194 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1195 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1196 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1197 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1198 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1199 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1200 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1201 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1202 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1203 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1204 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1205 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1206 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1207 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1208 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1209 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1210 Reccoo   105 Necromancer 3981.00 1560.00 -720.00 1701.00 08/22/19
1211 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1212 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1213 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1214 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1215 Dremnal   110 Necromancer 12.00 0.00 0.00 12.00 02/23/19
1216 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1217 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1218 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1219 Jenni   110 Necromancer 659.00 1435.00 0.00 -776.00 08/24/19
1220 Manofwarrx   105 Necromancer 918.00 725.00 -33.00 160.00 04/18/19
1221 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1222 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1223 Contalgari   105 Necromancer 216.00 200.00 0.00 16.00 08/23/19
1224 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1225 Deathlord   110 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/29/19
1226 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1227 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1228 Apollyoin   110 Necromancer 44.00 60.00 0.00 -16.00 04/19/19
1229 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1230 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1231 Chevi   110 Necromancer 261.00 160.00 0.00 101.00 06/29/19
1232 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1233 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1234 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1235 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1236 Ioncuru   110 Necromancer 506.00 0.00 0.00 506.00 03/29/19
1237 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1238 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1239 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1240 Arkangyel   110 Necromancer 54.00 50.00 0.00 4.00 07/27/19
1241 Leibis   108 Necromancer 207.00 100.00 0.00 107.00 07/27/19
1242 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1243 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1244 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1245 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1246 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1247 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1248 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1249 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1250 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1251 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1252 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1253 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1254 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1255 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1256 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1257 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1258 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1259 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1260 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1261 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1262 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1263 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1264 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1265 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1266 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1267 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1268 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1269 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1270 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1271 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1272 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1273 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1274 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1275 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1276 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1277 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1278 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1279 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1280 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1281 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1282 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1283 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1284 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1285 Denriel   105 Paladin 173.00 120.00 -6.00 47.00 07/11/19
1286 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1287 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1288 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1289 Jasson   105 Paladin 3870.00 3364.00 -74.00 432.00 08/23/19
1290 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1291 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1292 Mikarx   110 Paladin 18.00 50.00 0.00 -32.00 05/03/19
1293 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1294 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1295 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1296 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1297 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1298 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1299 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1300 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1301 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1302 Luthernhamner   105 Paladin 25184.00 23480.00 -458.00 1246.00 08/24/19
1303 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1304 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1305 Bamaden   108 Paladin 48.00 0.00 0.00 48.00 04/04/19
1306 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1307 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1308 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1309 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1310 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1311 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16