Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
2 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
3 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
4 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
5 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
6 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
7 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
8 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
9 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
10 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
11 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
12 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
13 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
14 Yulia   109 Bard 185.00 50.00 0.00 135.00 04/20/19
15 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
16 Reyek   105 Bard 14682.00 13293.00 -156.00 1233.00 03/30/19
17 Hawrlee   105 Bard 1356.00 1840.00 -132.00 -616.00 04/13/19
18 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
19 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
20 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
21 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
22 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
23 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
24 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
25 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
26 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
27 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
28 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
29 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
30 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
31 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
32 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
33 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
34 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
35 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
36 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
37 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
38 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
39 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
40 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
41 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
42 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
43 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
44 Bumfoot   110 Bard 427.00 575.00 -8.00 -156.00 02/01/19
45 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
46 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
47 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
48 Scorneternity   110 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 03/01/19
49 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
50 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
51 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
52 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
53 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
54 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
55 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
56 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
57 Coronae   105 Bard 2400.00 1869.00 -91.00 440.00 04/11/19
58 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
59 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
60 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
61 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
62 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
63 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
64 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
65 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
66 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
67 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
68 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
69 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
70 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
71 Zendikar   105 Bard 631.00 990.00 0.00 -359.00 04/12/19
72 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
73 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
74 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
75 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
76 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
77 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
78 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
79 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
80 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
81 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
82 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
83 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
84 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
85 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
86 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
87 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
88 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
89 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
90 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
91 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
92 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
93 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
94 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
95 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
96 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
97 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
98 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
99 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
100 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
101 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
102 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
103 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
104 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
105 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
106 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
107 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
108 Primax   110 Bard 40.00 150.00 0.00 -110.00 02/16/19
109 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
110 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
111 Djeggz   105 Bard 216.00 1475.00 -21.00 -1280.00 04/19/19
112 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
113 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
114 Isabo   106 Bard 183.00 0.00 0.00 183.00 04/12/19
115 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
116 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
117 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
118 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
119 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
120 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
121 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
122 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
123 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
124 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
125 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
126 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
127 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
128 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
129 Kirbanex   110 Bard 18.00 0.00 0.00 18.00 03/28/19
130 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
131 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
132 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
133 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
134 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
135 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
136 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
137 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
138 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
139 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
140 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
141 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
142 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
143 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
144 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
145 Exbeast   105 Beastlord 4509.00 3460.00 -26.00 1023.00 04/20/19
146 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
147 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
148 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
149 Darkweber   110 Beastlord 609.00 410.00 0.00 199.00 04/12/19
150 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
151 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
152 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
153 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
154 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
155 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
156 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
157 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
158 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
159 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
160 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
161 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
162 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
163 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
164 Zahavi   109 Beastlord 370.00 425.00 0.00 -55.00 02/15/19
165 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
166 Devlynsyde   105 Beastlord 607.00 661.00 -27.00 -81.00 03/23/19
167 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
168 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
169 Iribabh   110 Beastlord 367.00 500.00 -13.00 -146.00 10/27/18
170 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
171 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
172 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
173 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
174 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
175 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
176 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
177 Poddo   105 Beastlord 18251.00 17434.00 -105.00 712.00 04/20/19
178 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
179 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
180 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
181 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
182 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
183 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
184 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
185 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
186 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
187 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
188 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
189 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
190 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
191 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
192 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
193 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
194 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
195 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
196 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
197 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
198 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
199 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
200 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
201 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
202 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
203 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
204 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
205 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
206 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
207 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
208 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
209 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
210 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
211 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
212 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
213 Dulcy   105 Beastlord 8875.00 6895.00 -1.00 1979.00 03/01/19
214 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
215 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
216 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
217 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
218 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
219 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
220 Bumkus   105 Beastlord 9948.00 8110.00 -80.00 1758.00 04/19/19
221 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
222 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
223 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
224 Rootdigger   105 Beastlord 873.00 1385.00 -78.00 -590.00 03/08/19
225 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
226 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
227 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
228 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
229 Paruaa   105 Beastlord 5617.00 4772.00 -40.00 805.00 04/19/19
230 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
231 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
232 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
233 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
234 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
235 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
236 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
237 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
238 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
239 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
240 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
241 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
242 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
243 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
244 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
245 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
246 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
247 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
248 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
249 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
250 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
251 Yuichiro   109 Berserker 100.00 50.00 0.00 50.00 03/08/19
252 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
253 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
254 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
255 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
256 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
257 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
258 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
259 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
260 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
261 Ivxl   110 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/07/19
262 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
263 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
264 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
265 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
266 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
267 Krinni   105 Berserker 4310.00 3407.00 -41.00 862.00 02/28/19
268 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
269 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
270 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
271 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
272 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
273 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
274 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
275 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
276 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
277 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
278 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
279 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
280 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
281 Exzerker   110 Berserker 1499.00 1157.00 -28.00 314.00 04/13/19
282 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
283 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
284 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
285 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
286 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
287 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
288 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
289 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
290 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
291 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
292 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
293 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
294 Slasherz   109 Berserker 180.00 325.00 0.00 -145.00 04/19/19
295 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
296 Rinamor   105 Berserker 4531.00 3660.00 -88.00 783.00 02/21/19
297 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
298 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
299 Klassic   110 Berserker 128.00 50.00 0.00 78.00 04/18/19
300 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
301 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
302 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
303 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
304 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
305 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
306 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
307 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
308 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
309 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
310 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
311 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
312 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
313 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
314 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
315 Jozerk   105 Berserker 75.00 0.00 0.00 75.00 04/19/19
316 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
317 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
318 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
319 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
320 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
321 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
322 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
323 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
324 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
325 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
326 Basilizk   105 Berserker 991.00 325.00 -25.00 641.00 10/13/18
327 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
328 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
329 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
330 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
331 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
332 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
333 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
334 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
335 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
336 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
337 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
338 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
339 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
340 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
341 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
342 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
343 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
344 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
345 Anglesy   110 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/04/19
346 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
347 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
348 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
349 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
350 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
351 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
352 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
353 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
354 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
355 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
356 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
357 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
358 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
359 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
360 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
361 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
362 Alorra   105 Cleric 3830.00 3542.00 0.00 288.00 04/20/19
363 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
364 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
365 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
366 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
367 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
368 Crupp   105 Cleric 915.00 782.00 -85.00 48.00 04/20/19
369 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
370 Kelssie   105 Cleric 977.00 575.00 0.00 402.00 04/06/19
371 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
372 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
373 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
374 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
375 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
376 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
377 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
378 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
379 Riccoo   105 Cleric 521.00 50.00 -171.00 300.00 04/19/19
380 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
381 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
382 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
383 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
384 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
385 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
386 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
387 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
388 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
389 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
390 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
391 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
392 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
393 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
394 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
395 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
396 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
397 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
398 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
399 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
400 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
401 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
402 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
403 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
404 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
405 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
406 Jumvapace   110 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 02/02/19
407 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
408 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
409 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
410 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
411 Zenniexx   110 Cleric 231.00 75.00 0.00 156.00 03/01/19
412 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
413 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
414 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
415 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
416 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
417 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
418 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
419 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
420 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
421 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
422 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
423 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
424 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
425 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
426 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
427 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
428 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
429 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
430 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
431 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
432 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
433 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
434 Dokhopper   105 Cleric 5497.00 5163.00 -3.00 331.00 04/20/19
435 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
436 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
437 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
438 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
439 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
440 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
441 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
442 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
443 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
444 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
445 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
446 Scornlife   105 Cleric 309.00 55.00 0.00 254.00 03/14/19
447 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
448 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
449 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
450 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
451 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
452 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
453 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
454 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
455 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
456 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
457 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
458 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
459 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
460 Ladydianna   105 Cleric 1555.00 1444.00 -8.00 103.00 04/12/19
461 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
462 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
463 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
464 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
465 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
466 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
467 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
468 Furro   105 Cleric 37572.00 15341.00 0.00 22231.00 04/20/19
469 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
470 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
471 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
472 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
473 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
474 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
475 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
476 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
477 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
478 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
479 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
480 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
481 Dimerall   105 Cleric 15434.00 14422.00 -33.00 979.00 04/19/19
482 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
483 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
484 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
485 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
486 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
487 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
488 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
489 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
490 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
491 Mildaria   105 Cleric 12123.00 9233.00 -335.00 2555.00 02/02/19
492 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
493 Windreaper   105 Cleric 19381.00 15594.00 -79.00 3708.00 04/19/19
494 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
495 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
496 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
497 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
498 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
499 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
500 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
501 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
502 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
503 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
504 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
505 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
506 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
507 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
508 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
509 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
510 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
511 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
512 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
513 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
514 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
515 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
516 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
517 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
518 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
519 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
520 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
521 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
522 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
523 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
524 Swen   105 Druid 4163.00 2858.00 -66.00 1239.00 04/11/19
525 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
526 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
527 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
528 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
529 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
530 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
531 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
532 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
533 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
534 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
535 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
536 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
537 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
538 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
539 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
540 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
541 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
542 Kianara   105 Druid 9935.00 9207.00 -177.00 551.00 04/19/19
543 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
544 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
545 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
546 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
547 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
548 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
549 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
550 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
551 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
552 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
553 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
554 Goet   105 Druid 2179.00 1826.00 0.00 353.00 03/30/19
555 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
556 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
557 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
558 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
559 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
560 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
561 Jimech   105 Druid 617.00 350.00 0.00 267.00 04/06/19
562 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
563 Dimbly   105 Druid 31717.00 25698.00 -61.00 5958.00 04/20/19
564 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
565 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
566 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
567 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
568 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
569 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
570 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
571 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
572 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
573 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
574 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
575 Nulan   108 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 02/14/19
576 Wenolas   109 Druid 11.00 125.00 0.00 -114.00 02/16/19
577 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
578 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
579 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
580 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
581 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
582 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
583 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
584 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
585 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
586 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
587 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
588 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
589 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
590 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
591 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
592 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
593 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
594 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
595 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
596 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
597 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
598 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
599 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
600 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
601 Neckross   110 Druid 477.00 250.00 -1.00 226.00 04/20/19
602 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
603 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
604 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
605 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
606 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
607 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
608 Weovian   110 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 02/16/19
609 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
610 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
611 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
612 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
613 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
614 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
615 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
616 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
617 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
618 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
619 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
620 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
621 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
622 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
623 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
624 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
625 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
626 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
627 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
628 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
629 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
630 Landaru   105 Enchanter 17159.00 15454.00 -147.00 1558.00 04/19/19
631 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
632 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
633 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
634 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
635 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
636 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
637 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
638 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
639 Meechie   108 Enchanter 321.00 275.00 -2.00 44.00 03/28/19
640 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
641 Yeomsa   110 Enchanter 390.00 100.00 0.00 290.00 03/08/19
642 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
643 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
644 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
645 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
646 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
647 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
648 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
649 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
650 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
651 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
652 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
653 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
654 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
655 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
656 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
657 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
658 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
659 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
660 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
661 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
662 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
663 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
664 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
665 Gruesula   105 Enchanter 13527.00 10322.00 -380.00 2825.00 04/19/19
666 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
667 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
668 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
669 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
670 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
671 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
672 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
673 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
674 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
675 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
676 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
677 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
678 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
679 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
680 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
681 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
682 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
683 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
684 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
685 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
686 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
687 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
688 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
689 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
690 Bundi   105 Enchanter 3046.00 1747.00 -1370.00 -71.00 03/09/19
691 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
692 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
693 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
694 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
695 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
696 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
697 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
698 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
699 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
700 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
701 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
702 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
703 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
704 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
705 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
706 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
707 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7934.00 6788.00 -262.00 884.00 03/28/19
708 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
709 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
710 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
711 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
712 Faldyarr   109 Enchanter 2378.00 2047.00 -1.00 330.00 04/20/19
713 Dolaorn   110 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 03/08/19
714 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
715 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
716 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
717 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
718 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
719 Dazzell   110 Enchanter 180.00 50.00 0.00 130.00 03/08/19
720 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
721 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
722 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
723 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
724 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
725 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
726 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
727 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
728 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
729 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
730 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
731 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
732 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
733 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
734 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
735 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
736 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
737 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
738 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
739 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
740 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
741 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
742 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
743 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
744 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
745 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
746 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
747 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
748 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
749 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
750 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
751 Telemacus   110 Magician 84.00 275.00 0.00 -191.00 04/06/19
752 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
753 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
754 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
755 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
756 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
757 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
758 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
759 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
760 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
761 Wenlain   105 Magician 453.00 480.00 -223.00 -250.00 02/16/19
762 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
763 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
764 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
765 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
766 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
767 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
768 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
769 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
770 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
771 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
772 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
773 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
774 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
775 Lanadar   105 Magician 5105.00 3612.00 -39.00 1454.00 04/13/19
776 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
777 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
778 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
779 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
780 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
781 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
782 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
783 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
784 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
785 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
786 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
787 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
788 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
789 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
790 Ttroubble   110 Magician 200.00 475.00 -1.00 -276.00 04/19/19
791 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
792 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
793 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
794 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
795 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
796 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
797 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
798 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
799 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
800 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
801 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
802 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
803 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
804 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
805 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
806 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
807 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
808 Goddes   105 Magician 137.00 225.00 0.00 -88.00 04/20/19
809 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
810 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
811 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
812 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
813 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
814 Eeline   105 Magician 51.00 0.00 0.00 51.00 04/13/19
815 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
816 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
817 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
818 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
819 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
820 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
821 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
822 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
823 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
824 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
825 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
826 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
827 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
828 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
829 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
830 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
831 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
832 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
833 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
834 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
835 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
836 Kineely   105 Magician 777.00 1325.00 0.00 -548.00 02/15/19
837 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
838 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
839 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
840 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
841 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
842 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
843 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
844 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
845 Drokaten   106 Magician 195.00 800.00 -5.00 -610.00 03/21/19
846 Johjoh   105 Magician 1281.00 979.00 0.00 302.00 04/19/19
847 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
848 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
849 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
850 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
851 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
852 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
853 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
854 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
855 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
856 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
857 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
858 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
859 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
860 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
861 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
862 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
863 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
864 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
865 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
866 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
867 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
868 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
869 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
870 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
871 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
872 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
873 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
874 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
875 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
876 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
877 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
878 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
879 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
880 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
881 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
882 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
883 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
884 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
885 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
886 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
887 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
888 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
889 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
890 Remslaren   105 Magician 2429.00 2085.00 -16.00 328.00 04/13/19
891 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
892 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
893 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
894 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
895 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
896 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
897 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
898 Pyritex   105 Magician 122.00 200.00 0.00 -78.00 04/11/19
899 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
900 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
901 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
902 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
903 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
904 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
905 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
906 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
907 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
908 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
909 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
910 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
911 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
912 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
913 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
914 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
915 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
916 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
917 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
918 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
919 Itybitty   105 Magician 41.00 0.00 -13.00 28.00 03/15/19
920 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
921 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
922 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
923 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
924 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
925 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
926 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
927 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
928 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
929 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
930 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
931 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
932 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
933 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
934 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
935 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
936 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
937 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
938 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
939 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
940 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
941 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
942 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
943 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
944 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
945 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
946 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
947 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
948 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
949 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
950 Ownlei   110 Monk 1094.00 870.00 0.00 224.00 02/16/19
951 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
952 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
953 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
954 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
955 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
956 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
957 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
958 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
959 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
960 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
961 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
962 Snakein   105 Monk 15965.00 10476.00 -2886.00 2603.00 04/18/19
963 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
964 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
965 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
966 Onkz   107 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 04/20/19
967 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
968 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
969 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
970 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
971 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
972 Rotun   110 Monk 59.00 50.00 -1.00 8.00 03/30/19
973 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
974 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
975 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
976 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
977 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
978 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
979 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
980 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
981 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
982 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
983 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
984 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
985 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
986 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
987 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
988 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
989 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
990 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
991 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
992 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
993 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
994 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
995 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
996 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
997 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
998 Ascherr   105 Monk 57.00 0.00 0.00 57.00 02/23/19
999 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
1000 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
1001 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
1002 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
1003 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
1004 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
1005 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
1006 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
1007 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
1008 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
1009 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1010 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
1011 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
1012 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
1013 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
1014 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
1015 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
1016 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
1017 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
1018 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
1019 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
1020 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
1021 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
1022 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
1023 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1024 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
1025 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1026 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
1027 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
1028 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
1029 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
1030 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
1031 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
1032 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
1033 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
1034 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
1035 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1036 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1037 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
1038 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
1039 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
1040 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
1041 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
1042 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
1043 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
1044 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
1045 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
1046 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
1047 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1048 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
1049 Vulvana   105 Monk 10256.00 8811.00 -22.00 1423.00 04/20/19
1050 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1051 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1052 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
1053 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1054 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1055 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
1056 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
1057 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
1058 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
1059 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1060 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
1061 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
1062 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
1063 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
1064 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
1065 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1066 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
1067 Tyranosawr   105 Monk 10115.00 9990.00 -20.00 105.00 04/19/19
1068 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
1069 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
1070 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
1071 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
1072 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1073 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
1074 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
1075 Khorriz   105 Monk 4398.00 3476.00 -157.00 765.00 04/18/19
1076 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1077 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1078 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1079 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1080 Tayker   110 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 01/12/19
1081 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1082 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1083 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1084 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1085 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1086 Nintap   105 Necromancer 11433.00 10111.00 -153.00 1169.00 04/20/19
1087 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1088 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1089 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1090 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1091 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1092 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1093 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1094 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1095 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1096 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1097 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1098 Arielynn   110 Necromancer 58.00 100.00 0.00 -42.00 04/05/19
1099 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1100 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1101 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1102 Draxx   105 Necromancer 1149.00 820.00 -19.00 310.00 04/20/19
1103 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1104 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1105 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1106 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1107 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1108 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1109 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1110 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1111 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1112 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1113 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1114 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1115 Adversary   105 Necromancer 69.00 100.00 0.00 -31.00 04/20/19
1116 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1117 Forneus   106 Necromancer 157.00 125.00 0.00 32.00 02/08/19
1118 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1119 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1120 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1121 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1122 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1123 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1124 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1125 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1126 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1127 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1128 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1129 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1130 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1131 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1132 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1133 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1134 Whitestripe   110 Necromancer 1663.00 1395.00 -5.00 263.00 04/20/19
1135 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1136 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1137 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1138 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1139 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1140 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1141 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1142 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1143 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1144 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1145 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1146 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1147 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1148 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1149 Reccoo   105 Necromancer 3773.00 1560.00 -720.00 1493.00 04/06/19
1150 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1151 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1152 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1153 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1154 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1155 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1156 Dremnal   110 Necromancer 12.00 0.00 0.00 12.00 02/23/19
1157 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1158 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1159 Jenni   110 Necromancer 86.00 300.00 0.00 -214.00 04/20/19
1160 Manofwarrx   105 Necromancer 918.00 725.00 -33.00 160.00 04/18/19
1161 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1162 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1163 Contalgari   105 Necromancer 124.00 150.00 0.00 -26.00 12/08/18
1164 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1165 Apollyoin   110 Necromancer 44.00 60.00 0.00 -16.00 04/19/19
1166 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1167 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1168 Chevi   110 Necromancer 25.00 0.00 0.00 25.00 04/18/19
1169 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1170 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1171 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1172 Ioncuru   110 Necromancer 506.00 0.00 0.00 506.00 03/29/19
1173 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1174 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1175 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1176 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1177 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1178 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1179 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1180 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1181 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1182 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1183 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1184 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1185 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1186 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1187 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1188 Formal   109 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 01/04/19
1189 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1190 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1191 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1192 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1193 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1194 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1195 Pree   110 Necromancer 845.00 571.00 0.00 274.00 02/16/19
1196 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1197 Scornfire   105 Necromancer 3721.00 2925.00 -92.00 704.00 03/14/19
1198 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1199 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1200 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1201 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1202 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1203 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1204 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1205 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1206 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1207 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1208 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1209 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1210 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1211 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1212 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1213 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1214 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1215 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1216 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1217 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1218 Denriel   105 Paladin 169.00 120.00 -6.00 43.00 01/24/19
1219 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1220 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1221 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1222 Jasson   105 Paladin 3237.00 2999.00 -74.00 164.00 04/20/19
1223 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1224 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1225 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1226 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1227 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1228 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1229 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1230 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1231 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1232 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1233 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1234 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1235 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1236 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1237 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1238 Luthernhamner   105 Paladin 24336.00 23105.00 -458.00 773.00 04/20/19
1239 Bamaden   108 Paladin 48.00 0.00 0.00 48.00 04/04/19
1240 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1241 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1242 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1243 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1244 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1245 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1246 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1247 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1248 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1249 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1250 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1251 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1252 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1253 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1254 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1255 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1256 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1257 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1258 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1259 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1260 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1261 Lytebringer   105 Paladin 652.00 600.00 -4.00 48.00 11/09/18
1262 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1263 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1264 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1265 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1266 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1267 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1268 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1269 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1270 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1271 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1272 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1273 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1274 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1275 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1276 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1277 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1278 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1279 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1280 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1281 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1282 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1283 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1284 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1285 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1286 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1287 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1288 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1289 Shadowofarrow   90 Ranger 37.00 10.00 0.00 27.00 03/18/11
1290 Thulack   95 Ranger 604.00 415.00 0.00 189.00 09/01/12
1291 Steeleblade   85 Ranger 219.00 167.00 0.00 52.00 05/23/10
1292 Joryn   95 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 10/06/12
1293 Bolsa   78 Ranger 5.00 10.00 0.00 -5.00 03/27/09
1294 Drizzax   95 Ranger 58.00 0.00 0.00 58.00 10/10/12
1295 Mackeli   95 Ranger 1860.00 1665.00 0.00 195.00 10/12/12
1296 Tinyenea   100 Ranger 767.00 345.00 0.00 422.00 04/11/13
1297 Tinyfamilyguy   100 Ranger 1225.00 1125.00 0.00 100.00 04/04/13
1298 Borzak   87 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 02/11/11
1299 Beline   85 Ranger 26.00 0.00 0.00 26.00 02/20/10
1300 Tomsawyer   110 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 05/19/18
1301 Huevos   105 Ranger 22312.00 17550.00 -3529.00 1233.00 04/20/19
1302 Rahldoenn   105 Ranger 155.00 425.00 -19.00 -289.00 12/12/14
1303 Findictive   110 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 07/12/18
1304 Ratbo   105 Ranger 714.00 575.00 0.00 139.00 03/17/18
1305 Ehladia   105 Ranger 119.00 350.00 -22.00 -253.00 08/06/16
1306 Lendaas   82 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 02/04/10
1307 Coltyy   105 Ranger 248.00 490.00 0.00 -242.00 11/23/18
1308 Shayshay   85 Ranger 167.00 30.00 0.00 137.00 06/19/10
1309 Sabwen   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 07/21/11
1310 Archery   105 Ranger 1924.00 1814.00 -56.00 54.00 08/18/16
1311 Kamil   90 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 09/17/11