Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
2 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
3 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
4 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
5 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
6 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
7 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
8 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
9 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
10 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
11 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
12 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
13 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
14 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
15 Reyek   105 Bard 13505.00 12218.00 -156.00 1131.00 10/18/18
16 Hawrlee   105 Bard 1268.00 1790.00 -132.00 -654.00 10/13/18
17 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
18 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
19 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
20 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
21 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
22 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
23 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
24 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
25 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
26 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
27 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
28 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
29 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
30 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
31 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
32 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
33 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
34 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
35 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
36 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
37 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
38 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
39 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
40 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
41 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
42 Bumfoot   110 Bard 371.00 525.00 -8.00 -162.00 10/19/18
43 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
44 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
45 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
46 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
47 Dyanu   110 Bard 483.00 535.00 0.00 -52.00 09/22/18
48 Scorneternity   110 Bard 74.00 0.00 0.00 74.00 07/28/18
49 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
50 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
51 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
52 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
53 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
54 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
55 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
56 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
57 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
58 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
59 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
60 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
61 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
62 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
63 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
64 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
65 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
66 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
67 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
68 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
69 Zendikar   105 Bard 528.00 990.00 0.00 -462.00 08/18/18
70 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
71 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
72 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
73 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
74 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
75 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
76 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
77 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
78 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
79 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
80 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
81 Tibb   100 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 02/01/13
82 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
83 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
84 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
85 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
86 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
87 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
88 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
89 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
90 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
91 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
92 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
93 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
94 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
95 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
96 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
97 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
98 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
99 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
100 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
101 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
102 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
103 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
104 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
105 Primax   110 Bard 22.00 50.00 0.00 -28.00 09/01/18
106 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
107 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
108 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
109 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
110 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
111 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
112 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
113 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
114 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
115 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
116 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
117 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
118 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
119 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
120 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
121 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
122 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
123 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
124 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
125 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
126 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
127 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
128 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
129 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
130 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
131 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
132 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
133 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
134 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
135 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
136 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
137 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
138 Animist   110 Beastlord 19.00 50.00 0.00 -31.00 03/17/18
139 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
140 Pimax   110 Beastlord 174.00 200.00 0.00 -26.00 10/20/18
141 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
142 Exbeast   105 Beastlord 4147.00 3410.00 -26.00 711.00 10/18/18
143 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
144 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
145 Darkweber   110 Beastlord 228.00 55.00 0.00 173.00 10/19/18
146 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
147 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
148 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
149 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
150 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
151 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
152 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
153 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
154 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
155 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
156 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
157 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
158 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
159 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
160 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
161 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
162 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
163 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
164 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
165 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
166 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
167 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
168 Iribabh   110 Beastlord 339.00 500.00 -13.00 -174.00 10/12/18
169 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
170 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
171 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
172 Poddo   105 Beastlord 17465.00 16724.00 -105.00 636.00 10/20/18
173 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
174 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
175 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
176 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
177 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
178 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
179 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
180 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
181 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
182 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
183 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
184 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
185 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
186 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
187 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
188 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
189 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
190 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
191 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
192 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
193 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
194 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
195 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
196 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
197 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
198 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
199 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
200 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
201 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
202 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
203 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
204 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
205 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
206 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
207 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
208 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
209 Dulcy   105 Beastlord 8419.00 6545.00 -1.00 1873.00 10/19/18
210 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
211 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
212 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
213 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
214 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
215 Bumkus   105 Beastlord 8965.00 7395.00 -80.00 1490.00 10/20/18
216 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
217 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
218 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
219 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
220 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
221 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
222 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
223 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
224 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
225 Paruaa   105 Beastlord 5326.00 4772.00 -39.00 515.00 10/04/18
226 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
227 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
228 Airakka   110 Beastlord 93.00 0.00 -17.00 76.00 10/12/18
229 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
230 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
231 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
232 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
233 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
234 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
235 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
236 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
237 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
238 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
239 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
240 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
241 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
242 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
243 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
244 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
245 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
246 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
247 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
248 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
249 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
250 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
251 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
252 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
253 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
254 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
255 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
256 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
257 Krayzee   110 Berserker 98.00 50.00 0.00 48.00 08/04/18
258 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
259 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
260 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
261 Krinni   105 Berserker 4082.00 3407.00 -41.00 634.00 10/20/18
262 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
263 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
264 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
265 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
266 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
267 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
268 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
269 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
270 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
271 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
272 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
273 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
274 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
275 Exzerker   110 Berserker 1132.00 657.00 -28.00 447.00 10/20/18
276 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
277 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
278 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
279 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
280 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
281 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
282 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
283 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
284 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
285 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
286 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
287 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
288 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
289 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
290 Rinamor   105 Berserker 4525.00 3660.00 -88.00 777.00 09/06/18
291 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
292 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
293 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
294 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
295 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
296 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
297 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
298 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
299 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
300 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
301 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
302 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
303 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
304 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
305 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
306 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
307 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
308 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
309 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
310 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
311 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
312 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
313 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
314 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
315 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
316 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
317 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
318 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
319 Basilizk   105 Berserker 991.00 325.00 -25.00 641.00 10/13/18
320 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
321 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
322 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
323 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
324 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
325 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
326 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
327 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
328 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
329 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
330 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
331 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
332 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
333 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
334 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
335 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
336 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
337 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
338 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
339 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
340 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
341 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
342 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
343 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
344 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
345 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
346 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
347 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
348 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
349 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
350 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
351 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
352 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
353 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
354 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
355 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
356 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
357 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
358 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
359 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
360 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
361 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
362 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
363 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
364 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
365 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
366 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
367 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
368 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
369 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
370 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
371 Riccoo   105 Cleric 199.00 0.00 -171.00 28.00 03/08/18
372 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
373 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
374 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
375 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
376 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
377 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
378 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
379 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
380 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
381 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
382 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
383 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
384 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
385 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
386 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
387 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
388 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
389 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
390 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
391 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
392 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
393 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
394 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
395 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
396 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
397 Jumvapace   110 Cleric 29.00 0.00 0.00 29.00 10/20/18
398 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
399 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
400 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
401 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
402 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
403 Zenniexx   110 Cleric 226.00 75.00 0.00 151.00 10/19/18
404 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
405 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
406 Harmoniey   110 Cleric 92.00 0.00 0.00 92.00 05/26/18
407 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
408 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
409 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
410 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
411 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
412 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
413 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
414 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
415 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
416 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
417 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
418 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
419 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
420 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
421 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
422 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
423 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
424 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
425 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
426 Dokhopper   105 Cleric 4212.00 4103.00 -3.00 106.00 10/20/18
427 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
428 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
429 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
430 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
431 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
432 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
433 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
434 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
435 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
436 Faithanna   109 Cleric 132.00 0.00 0.00 132.00 10/20/18
437 Scornlife   105 Cleric 153.00 5.00 0.00 148.00 03/30/18
438 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
439 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
440 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
441 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
442 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
443 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
444 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
445 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
446 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
447 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
448 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
449 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
450 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
451 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
452 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
453 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
454 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
455 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
456 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
457 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
458 Furro   105 Cleric 35927.00 15341.00 0.00 20586.00 10/20/18
459 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
460 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
461 Ladydianna   105 Cleric 774.00 625.00 -8.00 141.00 10/13/18
462 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
463 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
464 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
465 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
466 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
467 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
468 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
469 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
470 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
471 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
472 Dimerall   105 Cleric 14726.00 13892.00 -33.00 801.00 10/19/18
473 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
474 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
475 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
476 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
477 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
478 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
479 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
480 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
481 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
482 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
483 Mildaria   105 Cleric 12119.00 9233.00 -335.00 2551.00 09/29/18
484 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
485 Windreaper   105 Cleric 18426.00 14719.00 -79.00 3628.00 10/20/18
486 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
487 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
488 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
489 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
490 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
491 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
492 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
493 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
494 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
495 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
496 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
497 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
498 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
499 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
500 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
501 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
502 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
503 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
504 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
505 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
506 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
507 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
508 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
509 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
510 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
511 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
512 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
513 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
514 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
515 Swen   105 Druid 4025.00 2595.00 -66.00 1364.00 10/18/18
516 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
517 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
518 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
519 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
520 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
521 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
522 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
523 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
524 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
525 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
526 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
527 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
528 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
529 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
530 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
531 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
532 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
533 Kianara   105 Druid 8894.00 8577.00 -177.00 140.00 10/20/18
534 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
535 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
536 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
537 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
538 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
539 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
540 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
541 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
542 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
543 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
544 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
545 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
546 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
547 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
548 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
549 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
550 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
551 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
552 Jimech   105 Druid 317.00 250.00 0.00 67.00 10/20/18
553 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
554 Dimbly   105 Druid 30160.00 22673.00 -61.00 7426.00 10/20/18
555 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
556 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
557 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
558 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
559 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
560 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
561 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
562 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
563 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
564 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
565 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
566 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
567 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
568 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
569 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
570 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
571 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
572 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
573 Zeare   110 Druid 88.00 50.00 0.00 38.00 10/18/18
574 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
575 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
576 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
577 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
578 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
579 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
580 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
581 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
582 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
583 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
584 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
585 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
586 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
587 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
588 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
589 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
590 Neckross   110 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 10/19/18
591 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
592 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
593 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
594 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
595 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
596 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
597 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
598 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
599 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
600 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
601 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
602 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
603 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
604 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
605 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
606 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
607 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
608 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
609 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
610 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
611 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
612 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
613 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
614 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
615 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
616 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
617 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
618 Landaru   105 Enchanter 16281.00 14479.00 -147.00 1655.00 10/20/18
619 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
620 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
621 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
622 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
623 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
624 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
625 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
626 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
627 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
628 Yeomsa   110 Enchanter 185.00 50.00 0.00 135.00 04/21/18
629 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
630 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
631 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
632 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
633 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
634 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
635 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
636 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
637 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
638 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
639 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
640 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
641 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
642 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
643 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
644 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
645 Skythefox   109 Enchanter 122.00 75.00 0.00 47.00 10/20/18
646 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
647 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
648 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
649 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
650 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
651 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
652 Gruesula   105 Enchanter 12418.00 8982.00 -380.00 3056.00 10/20/18
653 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
654 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
655 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
656 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
657 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
658 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
659 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
660 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
661 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
662 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
663 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
664 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
665 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
666 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
667 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
668 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
669 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
670 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
671 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
672 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
673 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
674 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
675 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
676 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
677 Bundi   105 Enchanter 2986.00 1647.00 -1370.00 -31.00 10/19/18
678 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
679 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
680 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
681 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
682 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
683 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
684 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
685 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
686 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
687 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
688 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
689 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
690 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
691 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
692 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
693 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
694 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7866.00 6788.00 -262.00 816.00 09/28/18
695 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
696 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
697 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
698 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
699 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
700 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
701 Faldyarr   109 Enchanter 774.00 715.00 -1.00 58.00 10/20/18
702 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
703 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
704 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
705 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
706 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
707 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
708 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
709 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
710 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
711 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
712 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
713 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
714 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
715 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
716 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
717 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
718 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
719 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
720 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
721 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
722 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
723 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
724 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
725 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
726 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
727 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
728 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
729 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
730 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
731 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
732 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
733 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
734 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
735 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
736 Telemacus   110 Magician 53.00 125.00 0.00 -72.00 10/19/18
737 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
738 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
739 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
740 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
741 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
742 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
743 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
744 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
745 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
746 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
747 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
748 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
749 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
750 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
751 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
752 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
753 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
754 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
755 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
756 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
757 Lanadar   105 Magician 4242.00 2860.00 -39.00 1343.00 10/20/18
758 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
759 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
760 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
761 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
762 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
763 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
764 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
765 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
766 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
767 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
768 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
769 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
770 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
771 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
772 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
773 Ttroubble   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
774 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
775 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
776 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
777 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
778 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
779 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
780 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
781 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
782 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
783 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
784 Zisti   105 Magician 99.00 0.00 -99.00 0.00 02/06/16
785 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
786 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
787 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
788 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
789 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
790 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
791 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
792 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
793 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
794 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
795 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
796 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
797 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
798 Eeline   105 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 08/17/18
799 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
800 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
801 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
802 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
803 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
804 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
805 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
806 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
807 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
808 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
809 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
810 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
811 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
812 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
813 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
814 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
815 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
816 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
817 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
818 Kineely   105 Magician 746.00 1325.00 0.00 -579.00 10/20/18
819 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
820 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
821 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
822 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
823 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
824 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
825 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
826 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
827 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
828 Drokaten   106 Magician 159.00 600.00 -5.00 -446.00 10/04/18
829 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
830 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
831 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
832 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
833 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
834 Veliz   109 Magician 186.00 85.00 0.00 101.00 04/19/18
835 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
836 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
837 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
838 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
839 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
840 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
841 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
842 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
843 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
844 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
845 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
846 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
847 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
848 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
849 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
850 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
851 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
852 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
853 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
854 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
855 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
856 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
857 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
858 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
859 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
860 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
861 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
862 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
863 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
864 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
865 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
866 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
867 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
868 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
869 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
870 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
871 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
872 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
873 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
874 Remslaren   105 Magician 1681.00 1555.00 -16.00 110.00 10/19/18
875 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
876 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
877 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
878 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
879 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
880 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
881 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
882 Pyritex   105 Magician 100.00 150.00 0.00 -50.00 10/19/18
883 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
884 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
885 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
886 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
887 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
888 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
889 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
890 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
891 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
892 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
893 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
894 Syco   105 Magician 4073.00 3649.00 -165.00 259.00 09/20/18
895 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
896 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
897 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
898 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
899 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
900 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
901 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
902 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
903 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
904 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
905 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
906 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
907 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
908 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
909 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
910 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
911 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
912 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
913 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
914 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
915 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
916 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
917 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
918 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
919 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
920 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
921 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
922 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
923 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
924 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
925 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
926 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
927 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
928 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
929 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
930 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
931 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
932 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
933 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
934 Ownlei   110 Monk 634.00 520.00 0.00 114.00 10/20/18
935 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
936 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
937 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
938 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
939 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
940 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
941 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
942 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
943 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
944 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
945 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
946 Snakein   105 Monk 15143.00 9670.00 -2886.00 2587.00 08/26/17
947 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
948 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
949 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
950 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
951 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
952 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
953 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
954 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
955 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
956 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
957 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
958 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
959 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
960 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
961 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
962 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
963 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
964 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
965 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
966 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
967 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
968 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
969 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
970 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
971 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
972 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
973 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
974 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
975 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
976 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
977 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
978 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
979 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
980 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
981 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
982 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
983 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
984 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
985 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
986 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
987 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
988 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
989 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
990 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
991 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
992 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
993 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
994 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
995 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
996 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
997 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
998 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
999 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
1000 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
1001 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
1002 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
1003 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
1004 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
1005 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1006 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
1007 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1008 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
1009 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
1010 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
1011 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
1012 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
1013 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
1014 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
1015 Mten   105 Monk 13653.00 12786.00 -719.00 148.00 10/20/18
1016 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
1017 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1018 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1019 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
1020 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
1021 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
1022 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
1023 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
1024 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
1025 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
1026 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
1027 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
1028 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
1029 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1030 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
1031 Vulvana   105 Monk 8881.00 8228.00 -22.00 631.00 10/20/18
1032 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1033 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1034 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
1035 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1036 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1037 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
1038 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
1039 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
1040 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
1041 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1042 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
1043 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
1044 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
1045 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
1046 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
1047 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
1048 Tyranosawr   105 Monk 9325.00 9146.00 -19.00 160.00 10/18/18
1049 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
1050 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
1051 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
1052 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
1053 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1054 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
1055 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
1056 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
1057 Khorriz   105 Monk 4360.00 3451.00 -157.00 752.00 10/11/18
1058 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1059 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1060 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1061 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1062 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1063 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1064 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1065 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1066 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1067 Nintap   105 Necromancer 11355.00 10101.00 -153.00 1101.00 06/28/18
1068 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1069 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1070 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1071 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1072 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1073 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1074 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1075 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1076 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1077 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1078 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1079 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1080 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1081 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1082 Draxx   105 Necromancer 512.00 410.00 -19.00 83.00 10/20/18
1083 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1084 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1085 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1086 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1087 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1088 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1089 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1090 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1091 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1092 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1093 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1094 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1095 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1096 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1097 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1098 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1099 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1100 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1101 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1102 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1103 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1104 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1105 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1106 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1107 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1108 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1109 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1110 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1111 Whitestripe   110 Necromancer 1240.00 1040.00 -5.00 195.00 10/20/18
1112 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1113 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1114 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1115 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1116 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1117 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1118 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1119 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1120 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1121 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1122 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1123 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1124 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1125 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1126 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1127 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1128 Reccoo   105 Necromancer 3471.00 1560.00 -720.00 1191.00 10/20/18
1129 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1130 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1131 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1132 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1133 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1134 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1135 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1136 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1137 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1138 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1139 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1140 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1141 Bhigba   110 Necromancer 133.00 0.00 0.00 133.00 08/17/18
1142 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1143 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1144 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1145 Ioncuru   110 Necromancer 117.00 0.00 0.00 117.00 10/19/18
1146 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1147 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1148 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1149 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1150 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1151 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1152 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1153 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1154 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1155 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1156 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1157 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1158 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1159 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1160 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1161 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1162 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1163 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1164 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1165 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1166 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1167 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1168 Pree   110 Necromancer 791.00 571.00 0.00 220.00 10/18/18
1169 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1170 Scornfire   105 Necromancer 3659.00 2925.00 -91.00 643.00 10/20/18
1171 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1172 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1173 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1174 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1175 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1176 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1177 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1178 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1179 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1180 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1181 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1182 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1183 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1184 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1185 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1186 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1187 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1188 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1189 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1190 Othen   105 Paladin 2508.00 1586.00 -345.00 577.00 05/12/18
1191 Denriel   105 Paladin 103.00 120.00 -6.00 -23.00 08/11/16
1192 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1193 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1194 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1195 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1196 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1197 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1198 Jasson   105 Paladin 2386.00 2169.00 -74.00 143.00 10/20/18
1199 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1200 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1201 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1202 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1203 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1204 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1205 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1206 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1207 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1208 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1209 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1210 Luthernhamner   105 Paladin 23078.00 21760.00 -458.00 860.00 10/20/18
1211 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1212 Bamaden   108 Paladin 25.00 0.00 0.00 25.00 08/16/18
1213 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1214 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1215 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1216 Pimm   105 Paladin 1436.00 1000.00 -27.00 409.00 09/01/18
1217 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1218 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1219 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1220 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1221 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1222 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1223 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1224 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1225 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1226 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1227 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1228 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1229 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1230 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1231 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1232 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1233 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1234 Lytebringer   105 Paladin 574.00 500.00 -3.00 71.00 10/19/18
1235 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1236 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1237 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1238 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1239 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1240 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1241 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1242 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1243 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1244 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1245 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1246 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1247 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1248 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1249 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1250 Macebus   105 Paladin 6033.00 5621.00 -123.00 289.00 10/18/18
1251 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1252 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1253 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1254 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1255 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1256 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1257 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1258 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1259 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1260 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1261 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1262 Thulack   95 Ranger 604.00 415.00 0.00 189.00 09/01/12
1263 Shadowofarrow   90 Ranger 37.00 10.00 0.00 27.00 03/18/11
1264 Steeleblade   85 Ranger 219.00 167.00 0.00 52.00 05/23/10
1265 Joryn   95 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 10/06/12
1266 Bolsa   78 Ranger 5.00 10.00 0.00 -5.00 03/27/09
1267 Drizzax   95 Ranger 58.00 0.00 0.00 58.00 10/10/12
1268 Mackeli   95 Ranger 1860.00 1665.00 0.00 195.00 10/12/12
1269 Tinyenea   100 Ranger 767.00 345.00 0.00 422.00 04/11/13
1270 Tinyfamilyguy   100 Ranger 1225.00 1125.00 0.00 100.00 04/04/13
1271 Borzak   87 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 02/11/11
1272 Beline   85 Ranger 26.00 0.00 0.00 26.00 02/20/10
1273 Tomsawyer   110 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 05/19/18
1274 Huevos   105 Ranger 21873.00 17020.00 -3529.00 1324.00 10/20/18
1275 Findictive   110 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 07/12/18
1276 Ratbo   105 Ranger 714.00 575.00 0.00 139.00 03/17/18
1277 Ehladia   105 Ranger 119.00 350.00 -22.00 -253.00 08/06/16
1278 Lendaas   82 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 02/04/10
1279 Coltyy   105 Ranger 192.00 390.00 0.00 -198.00 09/29/18
1280 Shayshay   85 Ranger 167.00 30.00 0.00 137.00 06/19/10
1281 Sabwen   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 07/21/11
1282 Archery   105 Ranger 1924.00 1814.00 -56.00 54.00 08/18/16
1283 Kamil   90 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 09/17/11
1284 Robyyn   105 Ranger 447.00 1725.00 0.00 -1278.00 10/19/18
1285 Rahldoenn   105 Ranger 155.00 425.00 -19.00 -289.00 12/12/14
1286 Arkadius   100 Ranger 50.00 0.00 0.00 50.00 08/09/13
1287 Vegajim   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 07/07/09
1288 Mundaukk   105 Ranger 64.00 50.00 -2.00 12.00 01/20/18
1289 Fyrewulf   85 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 06/26/10
1290 Dionyan   90 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 09/22/11
1291 Toneknows   100 Ranger 81.00 150.00 -13.00 -82.00 06/28/14
1292 Willowflower   83 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/09
1293 Quickrelease   75 Ranger 17.00 30.00 0.00 -13.00 05/17/09
1294 Xtazz   100 Ranger 110.00 20.00 0.00 90.00 05/17/13
1295 Gregorious   86 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 03/31/11
1296 Ironboww   83 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
1297 Scill   90 Ranger 20.00 10.00 0.00 10.00 03/05/11
1298 Daredilly   105 Ranger 1278.00 890.00 0.00 388.00 03/23/18
1299 Kevsaiyan   105 Ranger 18590.00 18095.00 -288.00 207.00 10/20/18
1300 Eldoranx   75 Ranger 25.00 20.00 0.00 5.00 04/11/09
1301 Wonnimeliga   90 Ranger 266.00 20.00 0.00 246.00 04/14/11
1302 Deadif   95 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
1303 Minisca   105 Ranger 22436.00 22245.00 -39.00 152.00 03/02/17
1304 Loofahh   105 Ranger 76.00 50.00 0.00 26.00 01/19/17
1305 Robgoaty   90 Ranger 600.00 505.00 0.00 95.00 10/07/11
1306 Rangerkoa   90 Ranger 12.00 5.00 0.00 7.00 10/28/11
1307 Arigorne   105 Ranger 18.00 0.00 -16.00 2.00 11/17/16
1308 Glail   90 Ranger 49.00 0.00 0.00 49.00 08/19/11
1309 Porgaern   105 Ranger 32.00 0.00 0.00 32.00 07/04/15
1310 Grogers   110 Ranger 1415.00 400.00 -55.00 960.00 08/17/18
1311 Honoikazuchi   100 Ranger 31.00 0.00 0.00 31.00 01/17/14