Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
2 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
3 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
4 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
5 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
6 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
7 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
8 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
9 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
10 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
11 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
12 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
13 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
14 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
15 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
16 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
17 Primax   110 Bard 10.00 50.00 0.00 -40.00 04/13/18
18 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
19 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
20 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
21 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
22 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
23 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
24 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
25 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
26 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
27 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
28 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
29 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
30 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
31 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
32 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
33 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
34 Zested   105 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 11/30/17
35 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
36 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
37 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
38 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
39 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
40 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
41 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
42 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
43 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
44 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
45 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
46 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
47 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
48 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
49 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
50 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
51 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
52 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
53 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
54 Reyek   105 Bard 12337.00 10613.00 -156.00 1568.00 05/25/18
55 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
56 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
57 Stratt   110 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 02/09/18
58 Hawrlee   105 Bard 1095.00 1715.00 -132.00 -752.00 01/06/18
59 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
60 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
61 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
62 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
63 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
64 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
65 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
66 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
67 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
68 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
69 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
70 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
71 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
72 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
73 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
74 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
75 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
76 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
77 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
78 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
79 Bumfoot   110 Bard 81.00 175.00 0.00 -94.00 05/25/18
80 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
81 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
82 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
83 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
84 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
85 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
86 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
87 Dyanu   100 Bard 89.00 10.00 0.00 79.00 10/03/13
88 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
89 Soylent   110 Bard 216.00 0.00 0.00 216.00 05/24/18
90 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
91 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
92 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
93 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
94 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
95 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
96 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
97 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
98 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
99 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
100 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
101 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
102 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
103 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
104 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
105 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
106 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
107 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
108 Zendikar   105 Bard 517.00 990.00 0.00 -473.00 08/19/17
109 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
110 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
111 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
112 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
113 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
114 Tibb   100 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 02/01/13
115 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
116 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
117 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
118 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
119 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
120 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
121 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
122 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
123 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
124 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
125 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
126 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
127 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
128 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
129 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
130 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
131 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
132 Dulcy   105 Beastlord 7079.00 6265.00 -1.00 813.00 05/25/18
133 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
134 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
135 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
136 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
137 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
138 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
139 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
140 Bumkus   105 Beastlord 8180.00 6370.00 -73.00 1737.00 05/19/18
141 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
142 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
143 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
144 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
145 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
146 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
147 Paruaa   105 Beastlord 4520.00 3950.00 -39.00 531.00 05/25/18
148 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
149 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
150 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
151 Fuzzbuster   105 Beastlord 42.00 0.00 -28.00 14.00 03/09/17
152 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
153 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
154 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
155 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
156 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
157 Animist   110 Beastlord 19.00 50.00 0.00 -31.00 03/17/18
158 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
159 Exbeast   105 Beastlord 4079.00 3360.00 -26.00 693.00 10/28/16
160 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
161 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
162 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
163 Darkweber   95 Beastlord 113.00 55.00 0.00 58.00 07/14/12
164 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
165 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
166 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
167 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
168 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
169 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
170 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
171 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
172 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
173 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
174 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
175 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
176 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
177 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
178 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
179 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
180 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
181 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
182 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
183 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
184 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
185 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
186 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
187 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
188 Poddo   105 Beastlord 16649.00 15474.00 -105.00 1070.00 05/24/18
189 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
190 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
191 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
192 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
193 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
194 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
195 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
196 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
197 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
198 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
199 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
200 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
201 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
202 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
203 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
204 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
205 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
206 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
207 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
208 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
209 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
210 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
211 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
212 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
213 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
214 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
215 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
216 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
217 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
218 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
219 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
220 Tinyzerk   105 Berserker 2834.00 2721.00 -7.00 106.00 10/14/17
221 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
222 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
223 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
224 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
225 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
226 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
227 Basilizk   105 Berserker 935.00 325.00 -25.00 585.00 11/30/17
228 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
229 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
230 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
231 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
232 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
233 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
234 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
235 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
236 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
237 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
238 Kazmin   105 Berserker 4638.00 3966.00 -59.00 613.00 05/25/18
239 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
240 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
241 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
242 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
243 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
244 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
245 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
246 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
247 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
248 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
249 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
250 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
251 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
252 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
253 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
254 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
255 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
256 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
257 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
258 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
259 Culoo   110 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 03/17/18
260 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
261 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
262 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
263 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
264 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
265 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
266 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
267 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
268 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
269 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
270 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
271 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
272 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
273 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
274 Krinni   105 Berserker 4022.00 3407.00 -41.00 574.00 02/15/18
275 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
276 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
277 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
278 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
279 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
280 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
281 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
282 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
283 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
284 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
285 Exzerker   110 Berserker 215.00 50.00 -8.00 157.00 05/25/18
286 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
287 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
288 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
289 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
290 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
291 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
292 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
293 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
294 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
295 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
296 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
297 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
298 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
299 Rinamor   105 Berserker 4190.00 3251.00 -88.00 851.00 05/18/18
300 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
301 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
302 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
303 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
304 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
305 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
306 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
307 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
308 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
309 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
310 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
311 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
312 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
313 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
314 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
315 Furro   105 Cleric 33993.00 15316.00 0.00 18677.00 05/25/18
316 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
317 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
318 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
319 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
320 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
321 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
322 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
323 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
324 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
325 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
326 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
327 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
328 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
329 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
330 Dimerall   105 Cleric 13726.00 11901.00 -33.00 1792.00 05/25/18
331 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
332 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
333 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
334 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
335 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
336 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
337 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
338 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
339 Windreaper   105 Cleric 17249.00 14094.00 -79.00 3076.00 05/25/18
340 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
341 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
342 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
343 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
344 Mildaria   105 Cleric 11803.00 9233.00 -334.00 2236.00 05/19/18
345 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
346 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
347 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
348 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
349 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
350 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
351 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
352 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
353 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
354 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
355 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
356 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
357 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
358 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
359 Drogbless   105 Cleric 2713.00 1352.00 -146.00 1215.00 05/17/18
360 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
361 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
362 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
363 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
364 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
365 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
366 Trolbiterr   105 Cleric 12231.00 5954.00 -5175.00 1102.00 04/27/17
367 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
368 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
369 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
370 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
371 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
372 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
373 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
374 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
375 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
376 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
377 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
378 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
379 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
380 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
381 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
382 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
383 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
384 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
385 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
386 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
387 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
388 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
389 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
390 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
391 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
392 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
393 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
394 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
395 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
396 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
397 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
398 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
399 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
400 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
401 Riccoo   105 Cleric 199.00 0.00 -171.00 28.00 03/08/18
402 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
403 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
404 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
405 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
406 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
407 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
408 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
409 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
410 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
411 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
412 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
413 Exilesbane   105 Cleric 55.00 75.00 0.00 -20.00 04/27/18
414 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
415 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
416 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
417 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
418 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
419 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
420 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
421 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
422 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
423 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
424 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
425 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
426 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
427 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
428 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
429 Jumvapace   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 09/27/14
430 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
431 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
432 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
433 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
434 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
435 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
436 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
437 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
438 Harmoniey   110 Cleric 41.00 0.00 0.00 41.00 03/02/18
439 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
440 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
441 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
442 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
443 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
444 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
445 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
446 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
447 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
448 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
449 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
450 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
451 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
452 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
453 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
454 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
455 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
456 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
457 Dokhopper   105 Cleric 2656.00 2388.00 0.00 268.00 05/25/18
458 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
459 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
460 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
461 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
462 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
463 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
464 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
465 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
466 Scornlife   105 Cleric 153.00 5.00 0.00 148.00 03/30/18
467 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
468 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
469 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
470 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
471 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
472 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
473 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
474 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
475 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
476 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
477 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
478 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
479 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
480 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
481 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
482 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
483 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
484 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
485 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
486 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
487 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
488 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
489 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
490 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
491 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
492 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
493 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
494 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
495 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
496 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
497 Drmeow   105 Druid 23.00 0.00 0.00 23.00 03/29/18
498 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
499 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
500 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
501 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
502 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
503 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
504 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
505 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
506 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
507 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
508 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
509 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
510 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
511 Aeaan   110 Druid 97.00 20.00 0.00 77.00 03/09/18
512 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
513 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
514 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
515 Swen   105 Druid 3369.00 2545.00 -63.00 761.00 05/17/18
516 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
517 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
518 Quazzi   108 Druid 107.00 100.00 -9.00 -2.00 05/25/18
519 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
520 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
521 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
522 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
523 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
524 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
525 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
526 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
527 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
528 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
529 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
530 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
531 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
532 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
533 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
534 Kianara   105 Druid 8092.00 7657.00 -171.00 264.00 05/25/18
535 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
536 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
537 Ghanda   105 Druid 6953.00 5980.00 -9.00 964.00 05/25/18
538 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
539 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
540 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
541 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
542 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
543 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
544 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
545 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
546 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
547 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
548 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
549 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
550 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
551 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
552 Drugas   110 Druid 638.00 500.00 -1.00 137.00 05/25/18
553 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
554 Dimbly   105 Druid 28507.00 21708.00 -61.00 6738.00 05/25/18
555 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
556 Jimech   105 Druid 128.00 250.00 0.00 -122.00 05/05/18
557 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
558 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
559 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
560 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
561 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
562 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
563 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
564 Nuttann   105 Druid 17176.00 6369.00 -43.00 10764.00 05/14/16
565 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
566 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
567 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
568 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
569 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
570 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
571 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
572 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
573 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
574 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
575 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
576 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
577 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
578 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
579 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
580 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
581 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
582 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
583 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7832.00 6788.00 -251.00 793.00 04/20/18
584 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
585 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
586 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
587 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
588 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
589 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
590 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
591 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
592 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
593 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
594 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
595 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
596 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
597 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
598 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
599 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
600 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
601 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
602 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
603 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
604 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
605 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
606 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
607 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
608 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
609 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
610 Larg   105 Enchanter 344.00 0.00 -14.00 330.00 05/25/18
611 Landaru   105 Enchanter 15226.00 13753.00 -147.00 1326.00 05/25/18
612 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
613 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
614 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
615 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
616 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
617 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
618 Yeomsa   110 Enchanter 185.00 50.00 0.00 135.00 04/21/18
619 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
620 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
621 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
622 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
623 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
624 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
625 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
626 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
627 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
628 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
629 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
630 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
631 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
632 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
633 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
634 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
635 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
636 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
637 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
638 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
639 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
640 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
641 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
642 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
643 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
644 Kraniyum   105 Enchanter 33.00 125.00 0.00 -92.00 05/26/17
645 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
646 Gruesula   105 Enchanter 10989.00 8275.00 -379.00 2335.00 05/25/18
647 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
648 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
649 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
650 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
651 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
652 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
653 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
654 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
655 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
656 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
657 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
658 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
659 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
660 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
661 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
662 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
663 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
664 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
665 Bundi   105 Enchanter 2950.00 1472.00 -1370.00 108.00 05/06/17
666 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
667 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
668 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
669 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
670 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
671 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
672 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
673 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
674 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
675 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
676 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
677 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
678 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
679 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
680 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
681 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
682 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
683 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
684 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
685 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
686 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
687 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
688 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
689 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
690 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
691 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
692 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
693 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
694 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
695 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
696 Marquele   110 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 05/12/18
697 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
698 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
699 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
700 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
701 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
702 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
703 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
704 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
705 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
706 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
707 Remslaren   105 Magician 566.00 335.00 -10.00 221.00 05/18/18
708 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
709 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
710 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
711 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
712 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
713 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
714 Pyritex   105 Magician 63.00 50.00 0.00 13.00 07/06/17
715 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
716 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
717 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
718 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
719 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
720 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
721 Syco   105 Magician 3857.00 3589.00 -165.00 103.00 05/18/18
722 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
723 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
724 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
725 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
726 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
727 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
728 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
729 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
730 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
731 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
732 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
733 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
734 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
735 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
736 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
737 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
738 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
739 Yeze   110 Magician 667.00 100.00 -8.00 559.00 05/19/18
740 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
741 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
742 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
743 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
744 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
745 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
746 Marsmage   105 Magician 7160.00 6701.00 -132.00 327.00 05/24/18
747 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
748 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
749 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
750 Telemacus   110 Magician 30.00 50.00 0.00 -20.00 04/06/18
751 Ehlana   105 Magician 7553.00 6965.00 -127.00 461.00 05/19/18
752 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
753 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
754 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
755 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
756 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
757 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
758 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
759 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
760 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
761 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
762 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
763 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
764 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
765 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
766 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
767 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
768 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
769 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
770 Fizzlekings   105 Magician 262.00 175.00 -35.00 52.00 05/12/18
771 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
772 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
773 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
774 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
775 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
776 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
777 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
778 Lanadar   105 Magician 2650.00 1825.00 -39.00 786.00 05/25/18
779 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
780 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
781 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
782 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
783 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
784 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
785 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
786 Ttroubble   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
787 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
788 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
789 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
790 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
791 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
792 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
793 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
794 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
795 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
796 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
797 Zisti   105 Magician 99.00 0.00 -99.00 0.00 02/06/16
798 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
799 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
800 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
801 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
802 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
803 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
804 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
805 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
806 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
807 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
808 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
809 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
810 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
811 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
812 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
813 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
814 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
815 Eeline   105 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 01/12/18
816 Idaran   105 Magician 5443.00 4782.00 -210.00 451.00 05/25/18
817 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
818 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
819 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
820 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
821 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
822 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
823 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
824 Tinkz   110 Magician 663.00 50.00 -8.00 605.00 05/19/18
825 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
826 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
827 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
828 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
829 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
830 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
831 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
832 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
833 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
834 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
835 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
836 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
837 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
838 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
839 Kineely   105 Magician 668.00 1275.00 0.00 -607.00 05/25/18
840 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
841 Drokaten   106 Magician 39.00 325.00 0.00 -286.00 05/25/18
842 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
843 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
844 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
845 Veliz   109 Magician 186.00 85.00 0.00 101.00 04/19/18
846 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
847 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
848 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
849 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
850 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
851 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
852 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
853 Squiles   105 Magician 5483.00 3091.00 -2254.00 138.00 05/25/18
854 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
855 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
856 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
857 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
858 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
859 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
860 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
861 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
862 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
863 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
864 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
865 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
866 Ripnrun   105 Monk 576.00 1090.00 -1.00 -515.00 04/20/18
867 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
868 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
869 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
870 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
871 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
872 Mten   105 Monk 12660.00 10942.00 -717.00 1001.00 05/17/18
873 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
874 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
875 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
876 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
877 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
878 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
879 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
880 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
881 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
882 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
883 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
884 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
885 Crighton   110 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/28/18
886 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
887 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
888 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
889 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
890 Oruatyrim   105 Monk 15321.00 13929.00 -202.00 1190.00 05/19/18
891 Vulvana   105 Monk 7450.00 5737.00 -7.00 1706.00 05/25/18
892 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
893 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
894 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
895 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
896 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
897 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
898 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
899 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
900 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
901 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
902 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
903 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
904 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
905 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
906 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
907 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
908 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
909 Tyranosawr   105 Monk 8246.00 8129.00 -19.00 98.00 05/25/18
910 Khorriz   105 Monk 4162.00 3401.00 -157.00 604.00 04/19/18
911 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
912 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
913 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
914 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
915 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
916 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
917 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
918 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
919 Quicktail   105 Monk 518.00 420.00 0.00 98.00 06/22/17
920 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
921 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
922 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
923 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
924 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
925 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
926 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
927 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
928 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
929 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
930 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
931 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
932 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
933 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
934 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
935 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
936 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
937 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
938 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
939 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
940 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
941 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
942 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
943 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
944 Snakein   105 Monk 15143.00 9670.00 -2886.00 2587.00 08/26/17
945 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
946 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
947 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
948 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
949 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
950 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
951 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
952 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
953 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
954 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
955 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
956 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
957 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
958 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
959 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
960 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
961 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
962 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
963 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
964 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
965 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
966 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
967 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
968 Falling   105 Monk 740.00 700.00 -24.00 16.00 05/25/18
969 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
970 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
971 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
972 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
973 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
974 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
975 Kongfushis   105 Monk 317.00 300.00 0.00 17.00 05/03/18
976 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
977 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
978 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
979 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
980 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
981 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
982 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
983 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
984 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
985 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
986 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
987 Lisard   105 Monk 7690.00 7551.00 -46.00 93.00 05/24/18
988 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
989 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
990 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
991 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
992 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
993 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
994 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
995 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
996 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
997 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
998 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
999 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
1000 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
1001 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
1002 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
1003 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1004 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
1005 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
1006 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
1007 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
1008 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
1009 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
1010 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
1011 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1012 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1013 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1014 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1015 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1016 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1017 Evileen   105 Necromancer 1072.00 435.00 -92.00 545.00 05/18/18
1018 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1019 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1020 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1021 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1022 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1023 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1024 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1025 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1026 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1027 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1028 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1029 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1030 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1031 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1032 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1033 Pree   110 Necromancer 750.00 571.00 0.00 179.00 04/19/18
1034 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1035 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1036 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1037 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1038 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1039 Scornfire   105 Necromancer 3640.00 2925.00 -86.00 629.00 12/29/16
1040 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1041 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1042 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1043 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1044 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1045 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1046 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1047 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1048 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1049 Nintap   105 Necromancer 11128.00 9867.00 -153.00 1108.00 05/17/18
1050 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1051 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1052 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1053 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1054 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1055 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1056 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1057 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1058 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1059 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1060 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1061 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1062 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1063 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1064 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1065 Draxx   105 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
1066 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1067 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1068 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1069 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1070 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1071 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1072 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1073 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1074 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1075 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1076 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1077 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1078 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1079 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1080 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1081 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1082 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1083 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1084 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1085 Deastrocdor   105 Necromancer 26.00 175.00 0.00 -149.00 02/01/18
1086 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1087 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1088 Whitestripe   100 Necromancer 601.00 215.00 0.00 386.00 08/17/13
1089 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1090 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1091 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1092 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1093 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1094 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1095 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1096 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1097 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1098 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1099 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1100 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1101 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1102 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1103 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1104 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1105 Reccoo   105 Necromancer 2384.00 875.00 -711.00 798.00 05/19/18
1106 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1107 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1108 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1109 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1110 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1111 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1112 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1113 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1114 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1115 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1116 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1117 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1118 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1119 Bhigba   110 Necromancer 47.00 0.00 0.00 47.00 05/05/18
1120 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1121 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1122 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1123 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1124 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1125 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1126 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1127 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1128 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1129 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1130 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1131 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1132 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1133 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1134 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1135 Magnesiium   105 Paladin 438.00 795.00 -1.00 -358.00 11/17/17
1136 Slayinsin   105 Paladin 3249.00 2929.00 -265.00 55.00 03/22/18
1137 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1138 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1139 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1140 Macebus   105 Paladin 5364.00 4665.00 -123.00 576.00 05/25/18
1141 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1142 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1143 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1144 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1145 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1146 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1147 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1148 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1149 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1150 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1151 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1152 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1153 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1154 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1155 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1156 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1157 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1158 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1159 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1160 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1161 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1162 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1163 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1164 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1165 Othen   105 Paladin 2508.00 1586.00 -345.00 577.00 05/12/18
1166 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1167 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1168 Denriel   105 Paladin 103.00 120.00 -6.00 -23.00 08/11/16
1169 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1170 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1171 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1172 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1173 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1174 Jasson   105 Paladin 833.00 525.00 -74.00 234.00 05/25/18
1175 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1176 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1177 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1178 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1179 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1180 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1181 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1182 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1183 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1184 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1185 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1186 Luthernhamner   105 Paladin 21677.00 20020.00 -458.00 1199.00 05/25/18
1187 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1188 Bamaden   93 Paladin 21.00 0.00 0.00 21.00 02/11/12
1189 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1190 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1191 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1192 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1193 Pimm   105 Paladin 834.00 775.00 0.00 59.00 05/25/18
1194 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1195 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1196 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1197 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1198 Golaliel   105 Paladin 134.00 105.00 0.00 29.00 12/07/17
1199 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1200 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1201 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1202 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1203 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1204 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1205 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1206 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1207 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1208 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1209 Lytebringer   105 Paladin 434.00 500.00 -3.00 -69.00 03/08/18
1210 Kenween   100 Ranger 87.00 125.00 -3.00 -41.00 09/05/14
1211 Nebuchadnezzarr   105 Ranger 73.00 0.00 -19.00 54.00 05/04/17
1212 Nellis   82 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/09
1213 Rizar   105 Ranger 442.00 480.00 -1.00 -39.00 04/21/17
1214 Daevik   105 Ranger 149.00 0.00 -66.00 83.00 08/31/17
1215 Landail   105 Ranger 39.00 50.00 -23.00 -34.00 11/28/14
1216 Lazagahal   81 Ranger 188.00 95.00 0.00 93.00 10/09/10
1217 Blazetip   80 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/03/10
1218 Raswa   110 Ranger 5.00 0.00 0.00 5.00 05/25/18
1219 Pamidhobie   105 Ranger 848.00 625.00 -326.00 -103.00 02/16/17
1220 Conos   95 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 02/23/12
1221 Lothario   90 Ranger 60.00 0.00 0.00 60.00 04/23/11
1222 Taelor   85 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1223 Ashleaf   89 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 12/03/10
1224 Hikken   95 Ranger 765.00 680.00 0.00 85.00 03/03/12
1225 Wesk   100 Ranger 124.00 45.00 0.00 79.00 11/29/13
1226 Keyz   105 Ranger 920.00 705.00 -33.00 182.00 03/23/17
1227 Kondero   85 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 04/03/10
1228 Ryaes   105 Ranger 22.00 0.00 0.00 22.00 05/18/17
1229 Justinbieber   100 Ranger 594.00 410.00 0.00 184.00 05/02/13
1230 Maerten   105 Ranger 48.00 10.00 0.00 38.00 07/09/16
1231 Nikolos   82 Ranger 54.00 20.00 0.00 34.00 07/11/09
1232 Subbati   90 Ranger 522.00 301.00 0.00 221.00 12/02/10
1233 Rabgoaty   85 Ranger 162.00 167.00 0.00 -5.00 06/24/10
1234 Trackn   105 Ranger 30.00 25.00 0.00 5.00 03/31/17
1235 Zelorne   105 Ranger 2171.00 2005.00 -24.00 142.00 07/08/16
1236 Nenyene   81 Ranger 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
1237 Hoppety   79 Ranger 19.00 10.00 0.00 9.00 04/04/09
1238 Vastly   105 Ranger 947.00 775.00 -69.00 103.00 05/25/18
1239 Rredd   90 Ranger 61.00 15.00 0.00 46.00 07/20/11
1240 Wandidarx   85 Ranger 14.00 0.00 0.00 14.00 08/27/09
1241 Puyen   100 Ranger 1544.00 1461.00 0.00 83.00 06/15/13
1242 Borean   105 Ranger 16313.00 15804.00 -342.00 167.00 05/25/18
1243 Shortmanoncampu   105 Ranger 103.00 550.00 -4.00 -451.00 01/11/18
1244 Binadwen   105 Ranger 421.00 810.00 -34.00 -423.00 01/14/17
1245 Valazdin   85 Ranger 121.00 47.00 0.00 74.00 10/07/10
1246 Kujjo   100 Ranger 48.00 0.00 0.00 48.00 07/27/13
1247 Kaloha   105 Ranger 15907.00 15315.00 -459.00 133.00 05/19/18
1248 Ceinnon   85 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1249 Timeport   95 Ranger 409.00 265.00 0.00 144.00 10/04/12
1250 Aluanu   90 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
1251 Kiruko   105 Ranger 551.00 580.00 -36.00 -65.00 03/25/16
1252 Eldrian   85 Ranger 2.00 5.00 0.00 -3.00 04/24/09
1253 Carryion   110 Ranger 8.00 0.00 -4.00 4.00 05/10/18
1254 Araden   90 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 09/23/11
1255 Feeta   85 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 04/18/10
1256 Meeina   105 Ranger 111.00 125.00 -5.00 -19.00 09/23/17
1257 Wwein   105 Ranger 94.00 175.00 -22.00 -103.00 06/09/16
1258 Aranon   93 Ranger 509.00 411.00 0.00 98.00 12/10/11
1259 Kemvaryen   84 Ranger 6.00 0.00 0.00 6.00 08/13/10
1260 Toueachame   81 Ranger 48.00 10.00 0.00 38.00 02/06/10
1261 Bokafin   81 Ranger 20.00 20.00 0.00 0.00 08/07/09
1262 Kyeniel   80 Ranger 20.00 0.00 0.00 20.00 03/29/09
1263 Eldiablo   105 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 12/08/17
1264 Spriggenx   105 Ranger 2474.00 2040.00 -66.00 368.00 05/25/18
1265 Shadowofarrow   90 Ranger 37.00 10.00 0.00 27.00 03/18/11
1266 Thulack   95 Ranger 604.00 415.00 0.00 189.00 09/01/12
1267 Joryn   95 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 10/06/12
1268 Steeleblade   85 Ranger 219.00 167.00 0.00 52.00 05/23/10
1269 Tinyenea   100 Ranger 767.00 345.00 0.00 422.00 04/11/13
1270 Tinyfamilyguy   100 Ranger 1225.00 1125.00 0.00 100.00 04/04/13
1271 Borzak   87 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 02/11/11
1272 Bolsa   78 Ranger 5.00 10.00 0.00 -5.00 03/27/09
1273 Drizzax   95 Ranger 58.00 0.00 0.00 58.00 10/10/12
1274 Mackeli   95 Ranger 1860.00 1665.00 0.00 195.00 10/12/12
1275 Tomsawyer   110 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 05/19/18
1276 Huevos   105 Ranger 20837.00 16627.00 -3500.00 710.00 05/25/18
1277 Beline   85 Ranger 26.00 0.00 0.00 26.00 02/20/10
1278 Archery   105 Ranger 1924.00 1814.00 -56.00 54.00 08/18/16
1279 Kamil   90 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 09/17/11
1280 Robyyn   105 Ranger 278.00 1425.00 0.00 -1147.00 11/04/17
1281 Rahldoenn   105 Ranger 155.00 425.00 -19.00 -289.00 12/12/14
1282 Ratbo   105 Ranger 714.00 575.00 0.00 139.00 03/17/18
1283 Ehladia   105 Ranger 119.00 350.00 -22.00 -253.00 08/06/16
1284 Lendaas   82 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 02/04/10
1285 Coltyy   105 Ranger 138.00 265.00 0.00 -127.00 01/13/18
1286 Shayshay   85 Ranger 167.00 30.00 0.00 137.00 06/19/10
1287 Sabwen   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 07/21/11
1288 Vegajim   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 07/07/09
1289 Mundaukk   105 Ranger 64.00 50.00 -2.00 12.00 01/20/18
1290 Arkadius   100 Ranger 50.00 0.00 0.00 50.00 08/09/13
1291 Dionyan   90 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 09/22/11
1292 Toneknows   100 Ranger 81.00 150.00 -13.00 -82.00 06/28/14
1293 Willowflower   83 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/09
1294 Fyrewulf   85 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 06/26/10
1295 Gregorious   86 Ranger 8.00 10.00 0.00 -2.00 03/31/11
1296 Ironboww   83 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
1297 Quickrelease   75 Ranger 17.00 30.00 0.00 -13.00 05/17/09
1298 Xtazz   100 Ranger 110.00 20.00 0.00 90.00 05/17/13
1299 Minisca   105 Ranger 22436.00 22245.00 -39.00 152.00 03/02/17
1300 Loofahh   105 Ranger 76.00 50.00 0.00 26.00 01/19/17
1301 Robgoaty   90 Ranger 600.00 505.00 0.00 95.00 10/07/11
1302 Rangerkoa   90 Ranger 12.00 5.00 0.00 7.00 10/28/11
1303 Arigorne   105 Ranger 18.00 0.00 -16.00 2.00 11/17/16
1304 Scill   90 Ranger 20.00 10.00 0.00 10.00 03/05/11
1305 Daredilly   105 Ranger 1278.00 890.00 0.00 388.00 03/23/18
1306 Kevsaiyan   105 Ranger 17091.00 16601.00 -288.00 202.00 05/25/18
1307 Eldoranx   75 Ranger 25.00 20.00 0.00 5.00 04/11/09
1308 Wonnimeliga   90 Ranger 266.00 20.00 0.00 246.00 04/14/11
1309 Deadif   95 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
1310 Honoikazuchi   100 Ranger 31.00 0.00 0.00 31.00 01/17/14
1311 Moonshaduw   100 Ranger 319.00 515.00 -28.00 -224.00 11/20/14
1312