Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
2 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
3 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
4 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
5 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
6 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
7 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
8 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
9 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
10 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
11 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
12 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
13 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
14 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
15 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
16 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
17 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
18 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
19 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
20 Reyek   105 Bard 13960.00 12748.00 -156.00 1056.00 12/07/18
21 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
22 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
23 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
24 Hawrlee   105 Bard 1340.00 1840.00 -132.00 -632.00 12/06/18
25 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
26 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
27 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
28 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
29 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
30 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
31 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
32 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
33 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
34 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
35 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
36 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
37 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
38 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
39 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
40 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
41 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
42 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
43 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
44 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
45 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
46 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
47 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
48 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
49 Bumfoot   110 Bard 390.00 575.00 -8.00 -193.00 12/07/18
50 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
51 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
52 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
53 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
54 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
55 Scorneternity   110 Bard 74.00 0.00 0.00 74.00 07/28/18
56 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
57 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
58 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
59 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
60 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
61 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
62 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
63 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
64 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
65 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
66 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
67 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
68 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
69 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
70 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
71 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
72 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
73 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
74 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
75 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
76 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
77 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
78 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
79 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
80 Zendikar   105 Bard 554.00 990.00 0.00 -436.00 11/23/18
81 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
82 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
83 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
84 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
85 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
86 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
87 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
88 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
89 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
90 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
91 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
92 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
93 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
94 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
95 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
96 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
97 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
98 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
99 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
100 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
101 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
102 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
103 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
104 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
105 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
106 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
107 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
108 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
109 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
110 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
111 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
112 Primax   110 Bard 22.00 50.00 0.00 -28.00 09/01/18
113 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
114 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
115 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
116 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
117 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
118 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
119 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
120 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
121 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
122 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
123 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
124 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
125 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
126 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
127 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
128 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
129 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
130 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
131 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
132 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
133 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
134 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
135 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
136 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
137 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
138 Paruaa   105 Beastlord 5366.00 4772.00 -39.00 555.00 11/30/18
139 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
140 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
141 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
142 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
143 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
144 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
145 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
146 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
147 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
148 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
149 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
150 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
151 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
152 Exbeast   105 Beastlord 4147.00 3410.00 -26.00 711.00 10/18/18
153 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
154 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
155 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
156 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
157 Darkweber   110 Beastlord 404.00 270.00 0.00 134.00 12/08/18
158 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
159 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
160 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
161 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
162 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
163 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
164 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
165 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
166 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
167 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
168 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
169 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
170 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
171 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
172 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
173 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
174 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
175 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
176 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
177 Iribabh   110 Beastlord 367.00 500.00 -13.00 -146.00 10/27/18
178 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
179 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
180 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
181 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
182 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
183 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
184 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
185 Poddo   105 Beastlord 17682.00 16824.00 -105.00 753.00 12/06/18
186 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
187 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
188 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
189 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
190 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
191 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
192 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
193 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
194 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
195 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
196 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
197 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
198 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
199 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
200 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
201 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
202 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
203 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
204 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
205 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
206 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
207 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
208 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
209 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
210 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
211 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
212 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
213 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
214 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
215 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
216 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
217 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
218 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
219 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
220 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
221 Dulcy   105 Beastlord 8831.00 6895.00 -1.00 1935.00 12/08/18
222 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
223 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
224 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
225 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
226 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
227 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
228 Bumkus   105 Beastlord 9311.00 7545.00 -80.00 1686.00 12/08/18
229 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
230 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
231 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
232 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
233 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
234 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
235 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
236 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
237 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
238 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
239 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
240 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
241 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
242 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
243 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
244 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
245 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
246 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
247 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
248 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
249 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
250 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
251 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
252 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
253 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
254 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
255 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
256 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
257 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
258 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
259 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
260 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
261 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
262 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
263 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
264 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
265 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
266 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
267 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
268 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
269 Krinni   105 Berserker 4198.00 3407.00 -41.00 750.00 12/07/18
270 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
271 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
272 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
273 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
274 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
275 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
276 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
277 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
278 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
279 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
280 Exzerker   110 Berserker 1374.00 1107.00 -28.00 239.00 12/08/18
281 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
282 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
283 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
284 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
285 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
286 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
287 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
288 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
289 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
290 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
291 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
292 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
293 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
294 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
295 Rinamor   105 Berserker 4525.00 3660.00 -88.00 777.00 09/06/18
296 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
297 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
298 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
299 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
300 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
301 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
302 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
303 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
304 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
305 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
306 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
307 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
308 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
309 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
310 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
311 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
312 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
313 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
314 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
315 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
316 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
317 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
318 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
319 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
320 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
321 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
322 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
323 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
324 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
325 Basilizk   105 Berserker 991.00 325.00 -25.00 641.00 10/13/18
326 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
327 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
328 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
329 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
330 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
331 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
332 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
333 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
334 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
335 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
336 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
337 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
338 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
339 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
340 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
341 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
342 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
343 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
344 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
345 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
346 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
347 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
348 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
349 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
350 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
351 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
352 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
353 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
354 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
355 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
356 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
357 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
358 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
359 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
360 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
361 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
362 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
363 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
364 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
365 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
366 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
367 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
368 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
369 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
370 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
371 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
372 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
373 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
374 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
375 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
376 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
377 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
378 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
379 Riccoo   105 Cleric 444.00 50.00 -171.00 223.00 12/08/18
380 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
381 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
382 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
383 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
384 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
385 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
386 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
387 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
388 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
389 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
390 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
391 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
392 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
393 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
394 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
395 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
396 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
397 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
398 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
399 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
400 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
401 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
402 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
403 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
404 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
405 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
406 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
407 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
408 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
409 Jumvapace   110 Cleric 29.00 0.00 0.00 29.00 10/20/18
410 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
411 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
412 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
413 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
414 Zenniexx   110 Cleric 226.00 75.00 0.00 151.00 10/19/18
415 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
416 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
417 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
418 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
419 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
420 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
421 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
422 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
423 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
424 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
425 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
426 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
427 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
428 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
429 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
430 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
431 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
432 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
433 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
434 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
435 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
436 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
437 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
438 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
439 Dokhopper   105 Cleric 4757.00 4513.00 -3.00 241.00 12/08/18
440 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
441 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
442 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
443 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
444 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
445 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
446 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
447 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
448 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
449 Scornlife   105 Cleric 153.00 5.00 0.00 148.00 03/30/18
450 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
451 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
452 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
453 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
454 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
455 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
456 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
457 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
458 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
459 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
460 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
461 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
462 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
463 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
464 Furro   105 Cleric 36584.00 15341.00 0.00 21243.00 12/08/18
465 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
466 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
467 Ladydianna   105 Cleric 1212.00 1089.00 -8.00 115.00 12/08/18
468 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
469 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
470 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
471 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
472 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
473 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
474 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
475 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
476 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
477 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
478 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
479 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
480 Dimerall   105 Cleric 14912.00 14087.00 -33.00 792.00 11/30/18
481 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
482 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
483 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
484 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
485 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
486 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
487 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
488 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
489 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
490 Windreaper   105 Cleric 18841.00 15019.00 -79.00 3743.00 12/08/18
491 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
492 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
493 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
494 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
495 Mildaria   105 Cleric 12119.00 9233.00 -335.00 2551.00 09/29/18
496 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
497 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
498 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
499 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
500 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
501 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
502 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
503 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
504 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
505 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
506 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
507 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
508 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
509 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
510 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
511 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
512 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
513 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
514 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
515 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
516 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
517 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
518 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
519 Swen   105 Druid 4116.00 2858.00 -66.00 1192.00 10/27/18
520 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
521 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
522 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
523 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
524 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
525 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
526 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
527 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
528 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
529 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
530 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
531 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
532 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
533 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
534 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
535 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
536 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
537 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
538 Kianara   105 Druid 9199.00 8652.00 -177.00 370.00 12/08/18
539 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
540 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
541 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
542 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
543 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
544 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
545 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
546 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
547 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
548 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
549 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
550 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
551 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
552 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
553 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
554 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
555 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
556 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
557 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
558 Dimbly   105 Druid 30747.00 23823.00 -61.00 6863.00 12/08/18
559 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
560 Jimech   105 Druid 523.00 300.00 0.00 223.00 12/08/18
561 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
562 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
563 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
564 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
565 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
566 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
567 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
568 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
569 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
570 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
571 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
572 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
573 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
574 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
575 Nulan   108 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 11/16/18
576 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
577 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
578 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
579 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
580 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
581 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
582 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
583 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
584 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
585 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
586 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
587 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
588 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
589 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
590 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
591 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
592 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
593 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
594 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
595 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
596 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
597 Neckross   110 Druid 204.00 175.00 -1.00 28.00 12/08/18
598 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
599 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
600 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
601 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
602 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
603 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
604 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
605 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
606 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
607 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
608 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
609 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
610 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
611 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
612 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
613 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
614 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
615 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
616 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
617 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
618 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
619 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
620 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
621 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
622 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
623 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
624 Landaru   105 Enchanter 16554.00 15079.00 -147.00 1328.00 12/01/18
625 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
626 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
627 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
628 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
629 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
630 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
631 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
632 Yeomsa   110 Enchanter 185.00 50.00 0.00 135.00 04/21/18
633 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
634 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
635 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
636 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
637 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
638 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
639 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
640 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
641 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
642 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
643 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
644 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
645 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
646 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
647 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
648 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
649 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
650 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
651 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
652 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
653 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
654 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
655 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
656 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
657 Gruesula   105 Enchanter 12876.00 9877.00 -380.00 2619.00 12/06/18
658 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
659 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
660 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
661 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
662 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
663 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
664 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
665 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
666 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
667 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
668 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
669 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
670 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
671 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
672 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
673 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
674 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
675 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
676 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
677 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
678 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
679 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
680 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
681 Bundi   105 Enchanter 3035.00 1697.00 -1370.00 -32.00 12/06/18
682 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
683 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
684 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
685 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
686 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
687 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
688 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
689 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
690 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
691 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
692 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
693 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
694 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
695 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
696 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
697 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
698 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7913.00 6788.00 -262.00 863.00 12/08/18
699 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
700 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
701 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
702 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
703 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
704 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
705 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
706 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
707 Faldyarr   109 Enchanter 1406.00 1323.00 -1.00 82.00 12/08/18
708 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
709 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
710 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
711 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
712 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
713 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
714 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
715 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
716 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
717 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
718 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
719 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
720 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
721 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
722 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
723 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
724 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
725 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
726 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
727 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
728 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
729 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
730 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
731 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
732 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
733 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
734 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
735 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
736 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
737 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
738 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
739 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
740 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
741 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
742 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
743 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
744 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
745 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
746 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
747 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
748 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
749 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
750 Telemacus   110 Magician 80.00 275.00 0.00 -195.00 12/06/18
751 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
752 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
753 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
754 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
755 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
756 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
757 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
758 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
759 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
760 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
761 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
762 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
763 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
764 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
765 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
766 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
767 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
768 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
769 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
770 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
771 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
772 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
773 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
774 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
775 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
776 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
777 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
778 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
779 Lanadar   105 Magician 4708.00 3402.00 -39.00 1267.00 12/06/18
780 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
781 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
782 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
783 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
784 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
785 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
786 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
787 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
788 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
789 Ttroubble   110 Magician 48.00 50.00 -1.00 -3.00 11/10/18
790 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
791 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
792 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
793 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
794 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
795 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
796 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
797 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
798 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
799 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
800 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
801 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
802 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
803 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
804 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
805 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
806 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
807 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
808 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
809 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
810 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
811 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
812 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
813 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
814 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
815 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
816 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
817 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
818 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
819 Eeline   105 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 08/17/18
820 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
821 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
822 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
823 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
824 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
825 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
826 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
827 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
828 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
829 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
830 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
831 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
832 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
833 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
834 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
835 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
836 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
837 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
838 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
839 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
840 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
841 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
842 Kineely   105 Magician 776.00 1325.00 0.00 -549.00 12/07/18
843 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
844 Drokaten   106 Magician 171.00 600.00 -5.00 -434.00 11/03/18
845 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
846 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
847 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
848 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
849 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
850 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
851 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
852 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
853 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
854 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
855 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
856 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
857 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
858 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
859 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
860 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
861 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
862 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
863 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
864 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
865 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
866 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
867 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
868 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
869 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
870 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
871 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
872 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
873 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
874 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
875 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
876 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
877 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
878 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
879 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
880 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
881 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
882 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
883 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
884 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
885 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
886 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
887 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
888 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
889 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
890 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
891 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
892 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
893 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
894 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
895 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
896 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
897 Remslaren   105 Magician 2148.00 1885.00 -16.00 247.00 12/08/18
898 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
899 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
900 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
901 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
902 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
903 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
904 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
905 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
906 Pyritex   105 Magician 100.00 150.00 0.00 -50.00 10/19/18
907 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
908 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
909 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
910 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
911 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
912 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
913 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
914 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
915 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
916 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
917 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
918 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
919 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
920 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
921 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
922 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
923 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
924 Tyranosawr   105 Monk 9726.00 9670.00 -19.00 37.00 12/07/18
925 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
926 Khorriz   105 Monk 4360.00 3451.00 -157.00 752.00 10/11/18
927 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
928 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
929 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
930 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
931 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
932 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
933 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
934 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
935 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
936 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
937 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
938 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
939 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
940 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
941 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
942 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
943 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
944 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
945 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
946 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
947 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
948 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
949 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
950 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
951 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
952 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
953 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
954 Ownlei   110 Monk 1056.00 870.00 0.00 186.00 12/01/18
955 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
956 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
957 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
958 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
959 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
960 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
961 Snakein   105 Monk 15398.00 9670.00 -2886.00 2842.00 12/08/18
962 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
963 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
964 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
965 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
966 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
967 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
968 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
969 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
970 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
971 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
972 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
973 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
974 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
975 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
976 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
977 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
978 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
979 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
980 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
981 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
982 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
983 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
984 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
985 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
986 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
987 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
988 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
989 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
990 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
991 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
992 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
993 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
994 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
995 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
996 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
997 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
998 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
999 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
1000 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
1001 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
1002 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
1003 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
1004 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
1005 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
1006 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
1007 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
1008 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
1009 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1010 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
1011 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
1012 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
1013 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
1014 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
1015 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
1016 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
1017 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
1018 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
1019 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1020 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
1021 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
1022 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
1023 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
1024 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
1025 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
1026 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
1027 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
1028 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1029 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
1030 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
1031 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
1032 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1033 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
1034 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
1035 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
1036 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
1037 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
1038 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
1039 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
1040 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
1041 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
1042 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
1043 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
1044 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
1045 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
1046 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
1047 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1048 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1049 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
1050 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
1051 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1052 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1053 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
1054 Vulvana   105 Monk 9464.00 8598.00 -22.00 844.00 12/08/18
1055 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
1056 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
1057 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
1058 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
1059 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
1060 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
1061 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
1062 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
1063 Pree   110 Necromancer 825.00 571.00 0.00 254.00 11/24/18
1064 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1065 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1066 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1067 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1068 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1069 Scornfire   105 Necromancer 3659.00 2925.00 -91.00 643.00 10/20/18
1070 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1071 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1072 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1073 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1074 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1075 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1076 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1077 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1078 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1079 Nintap   105 Necromancer 11355.00 10101.00 -153.00 1101.00 06/28/18
1080 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1081 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1082 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1083 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1084 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1085 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1086 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1087 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1088 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1089 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1090 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1091 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1092 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1093 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1094 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1095 Draxx   105 Necromancer 911.00 570.00 -19.00 322.00 12/08/18
1096 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1097 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1098 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1099 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1100 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1101 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1102 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1103 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1104 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1105 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1106 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1107 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1108 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1109 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1110 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1111 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1112 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1113 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1114 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1115 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1116 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1117 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1118 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1119 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1120 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1121 Whitestripe   110 Necromancer 1530.00 1295.00 -5.00 230.00 12/08/18
1122 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1123 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1124 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1125 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1126 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1127 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1128 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1129 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1130 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1131 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1132 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1133 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1134 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1135 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1136 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1137 Reccoo   105 Necromancer 3637.00 1560.00 -720.00 1357.00 12/06/18
1138 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1139 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1140 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1141 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1142 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1143 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1144 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1145 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1146 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1147 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1148 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1149 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1150 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1151 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1152 Contalgari   105 Necromancer 124.00 150.00 0.00 -26.00 12/08/18
1153 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1154 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1155 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1156 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1157 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1158 Ioncuru   110 Necromancer 333.00 0.00 0.00 333.00 12/01/18
1159 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1160 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1161 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1162 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1163 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1164 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1165 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1166 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1167 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1168 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1169 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1170 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1171 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1172 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1173 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1174 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1175 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1176 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1177 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1178 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1179 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1180 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1181 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1182 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1183 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1184 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1185 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1186 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1187 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1188 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1189 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1190 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1191 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1192 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1193 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1194 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1195 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1196 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1197 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1198 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1199 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1200 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1201 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1202 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1203 Denriel   105 Paladin 103.00 120.00 -6.00 -23.00 08/11/16
1204 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1205 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1206 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1207 Jasson   105 Paladin 2627.00 2439.00 -74.00 114.00 12/08/18
1208 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1209 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1210 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1211 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1212 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1213 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1214 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1215 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1216 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1217 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1218 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1219 Luthernhamner   105 Paladin 23513.00 22180.00 -458.00 875.00 12/08/18
1220 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1221 Bamaden   108 Paladin 25.00 0.00 0.00 25.00 08/16/18
1222 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1223 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1224 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1225 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1226 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1227 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1228 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1229 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1230 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1231 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1232 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1233 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1234 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1235 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1236 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1237 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1238 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1239 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1240 Lytebringer   105 Paladin 652.00 600.00 -4.00 48.00 11/09/18
1241 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1242 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1243 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1244 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1245 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1246 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1247 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1248 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1249 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1250 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1251 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1252 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1253 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1254 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1255 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1256 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1257 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1258 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1259 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1260 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1261 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1262 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1263 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1264 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1265 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1266 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1267 Ceinnon   85 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1268 Timeport   95 Ranger 409.00 265.00 0.00 144.00 10/04/12
1269 Aluanu   90 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
1270 Kiruko   105 Ranger 551.00 580.00 -36.00 -65.00 03/25/16
1271 Eldrian   85 Ranger 2.00 5.00 0.00 -3.00 04/24/09
1272 Spriggenx   105 Ranger 3137.00 2520.00 -66.00 551.00 12/08/18
1273 Carryion   110 Ranger 8.00 0.00 -4.00 4.00 05/10/18
1274 Araden   90 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 09/23/11
1275 Feeta   85 Ranger 4.00 0.00 0.00 4.00 04/18/10
1276 Meeina   105 Ranger 111.00 125.00 -5.00 -19.00 09/23/17
1277 Wwein   105 Ranger 94.00 175.00 -22.00 -103.00 06/09/16
1278 Aranon   93 Ranger 509.00 411.00 0.00 98.00 12/10/11
1279 Kemvaryen   84 Ranger 6.00 0.00 0.00 6.00 08/13/10
1280 Toueachame   81 Ranger 48.00 10.00 0.00 38.00 02/06/10
1281 Bokafin   81 Ranger 20.00 20.00 0.00 0.00 08/07/09
1282 Kyeniel   80 Ranger 20.00 0.00 0.00 20.00 03/29/09
1283 Eldiablo   105 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 12/08/17
1284 Thulack   95 Ranger 604.00 415.00 0.00 189.00 09/01/12
1285 Shadowofarrow   90 Ranger 37.00 10.00 0.00 27.00 03/18/11
1286 Joryn   95 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 10/06/12
1287 Steeleblade   85 Ranger 219.00 167.00 0.00 52.00 05/23/10
1288 Tinyenea   100 Ranger 767.00 345.00 0.00 422.00 04/11/13
1289 Tinyfamilyguy   100 Ranger 1225.00 1125.00 0.00 100.00 04/04/13
1290 Borzak   87 Ranger 1.00 0.00 0.00 1.00 02/11/11
1291 Bolsa   78 Ranger 5.00 10.00 0.00 -5.00 03/27/09
1292 Drizzax   95 Ranger 58.00 0.00 0.00 58.00 10/10/12
1293 Mackeli   95 Ranger 1860.00 1665.00 0.00 195.00 10/12/12
1294 Tomsawyer   110 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 05/19/18
1295 Huevos   105 Ranger 21944.00 17030.00 -3529.00 1385.00 12/07/18
1296 Beline   85 Ranger 26.00 0.00 0.00 26.00 02/20/10
1297 Coltyy   105 Ranger 248.00 490.00 0.00 -242.00 11/23/18
1298 Shayshay   85 Ranger 167.00 30.00 0.00 137.00 06/19/10
1299 Sabwen   90 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 07/21/11
1300 Archery   105 Ranger 1924.00 1814.00 -56.00 54.00 08/18/16
1301 Kamil   90 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 09/17/11
1302 Robyyn   105 Ranger 589.00 1995.00 0.00 -1406.00 12/07/18
1303 Rahldoenn   105 Ranger 155.00 425.00 -19.00 -289.00 12/12/14
1304 Findictive   110 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 07/12/18
1305 Ratbo   105 Ranger 714.00 575.00 0.00 139.00 03/17/18
1306 Ehladia   105 Ranger 119.00 350.00 -22.00 -253.00 08/06/16
1307 Lendaas   82 Ranger 8.00 0.00 0.00 8.00 02/04/10
1308 Vegajim   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 07/07/09
1309 Mundaukk   105 Ranger 64.00 50.00 -2.00 12.00 01/20/18
1310 Arkadius   100 Ranger 50.00 0.00 0.00 50.00 08/09/13
1311 Dionyan   90 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 09/22/11