Freelance DKP: Member Standings

Standings | Raids | Events | Item Values | Item History | Summary | Stats

Filter:  
    Name Rank Level Class Earned Spent Adjustment Current Last Raid
1 Julip   105 Bard 22.00 0.00 0.00 22.00 10/30/15
2 Inurakai   95 Bard 27.00 0.00 0.00 27.00 03/22/12
3 Shakatma   105 Bard 3399.00 2761.00 -54.00 584.00 10/02/15
4 Sicromoft   105 Bard 20.00 200.00 0.00 -180.00 07/22/17
5 Zorien   86 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
6 Makaha   95 Bard 17.00 10.00 0.00 7.00 04/26/12
7 Taylor   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/26/10
8 Stratt   110 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 10/13/18
9 Chancho   109 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/07/18
10 Saxandviolins   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
11 Rahnahtwo   105 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 11/04/16
12 Satrius   90 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 07/30/11
13 Sanolan   105 Bard 3951.00 2380.00 -1188.00 383.00 08/18/17
14 Cuhpone   90 Bard 13.00 15.00 0.00 -2.00 09/16/11
15 Imahobit   100 Bard 1554.00 1185.00 0.00 369.00 04/24/14
16 Bellyen   90 Bard 35.00 10.00 0.00 25.00 10/06/11
17 Sirenea   105 Bard 5543.00 3488.00 -1093.00 962.00 12/12/15
18 Tacoboyy   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
19 Reyek   105 Bard 14111.00 12748.00 -156.00 1207.00 01/19/19
20 Kleffnote   109 Bard 53.00 105.00 0.00 -52.00 05/05/18
21 Hawrlee   105 Bard 1348.00 1840.00 -132.00 -624.00 01/03/19
22 Kromeski   90 Bard 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
23 Jilkk   105 Bard 16715.00 15500.00 -28.00 1187.00 10/27/16
24 Rahnah   95 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 08/04/12
25 Rocks   105 Bard 1214.00 845.00 0.00 369.00 10/23/15
26 Huoleton   85 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 09/09/10
27 Colinn   88 Bard 6.00 0.00 0.00 6.00 11/11/10
28 Tunorath   85 Bard 43.00 20.00 0.00 23.00 11/14/09
29 Taurato   110 Bard 36.00 0.00 -25.00 11.00 10/11/18
30 Tibb   110 Bard 129.00 0.00 0.00 129.00 12/06/18
31 Chesstor   95 Bard 113.00 65.00 0.00 48.00 06/23/12
32 Aegile   105 Bard 1130.00 575.00 -1.00 554.00 06/30/17
33 Epitheton   110 Bard 41.00 0.00 0.00 41.00 06/02/18
34 Drsong   80 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 04/15/10
35 Mjoker   105 Bard 38.00 0.00 -38.00 0.00 09/15/16
36 Kraxus   100 Bard 1294.00 675.00 -569.00 50.00 12/18/14
37 Harmony   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/02/11
38 Andantei   85 Bard 15.00 0.00 0.00 15.00 11/20/10
39 Kamillex   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/23/10
40 Bumfoot   110 Bard 410.00 575.00 -8.00 -173.00 01/12/19
41 Skyai   87 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 07/16/11
42 Isabot   105 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 05/19/17
43 Django   85 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 05/01/09
44 Tomass   84 Bard 139.00 80.00 0.00 59.00 06/30/09
45 Bardic   92 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/22/12
46 Dyanu   110 Bard 559.00 560.00 0.00 -1.00 12/01/18
47 Thaddux   100 Bard 43.00 175.00 -22.00 -154.00 08/07/14
48 Scorneternity   110 Bard 74.00 0.00 0.00 74.00 07/28/18
49 Tuners   80 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/09
50 Kals   90 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
51 Soylent   110 Bard 481.00 0.00 -11.00 470.00 08/24/18
52 Utske   81 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 07/09/10
53 Zakknafeinx   100 Bard 350.00 125.00 -184.00 41.00 05/31/14
54 Ozztavious   95 Bard 650.00 465.00 0.00 185.00 09/08/12
55 Teerin   105 Bard 2232.00 710.00 -1210.00 312.00 06/30/16
56 Coronae   105 Bard 2398.00 1869.00 -91.00 438.00 04/09/16
57 Rattman   100 Bard 2359.00 1980.00 0.00 379.00 12/20/13
58 Niente   109 Bard 30.00 0.00 0.00 30.00 10/27/18
59 Tigertone   79 Bard 14.00 0.00 0.00 14.00 04/10/09
60 Punkness   90 Bard 50.00 0.00 0.00 50.00 04/02/11
61 Diggitt   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
62 Isabo   106 Bard 58.00 0.00 0.00 58.00 01/13/18
63 Beaber   95 Bard 81.00 0.00 0.00 81.00 08/01/12
64 Kannyr   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
65 Maxxed   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
66 Mezziin   85 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
67 Juukeboxx   110 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 08/16/18
68 Tuness   80 Bard 13.00 10.00 0.00 3.00 09/17/09
69 Imtone   100 Bard 123.00 375.00 0.00 -252.00 07/18/14
70 Pulzatrain   107 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 07/07/18
71 Jermu   85 Bard 55.00 0.00 0.00 55.00 09/03/10
72 Djir   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
73 Placedo   77 Bard 31.00 20.00 0.00 11.00 10/10/09
74 Heeth   85 Bard 383.00 357.00 0.00 26.00 06/18/10
75 Devdog   105 Bard 749.00 185.00 -46.00 518.00 06/02/16
76 Zuhymn   100 Bard 7760.00 7396.00 -136.00 228.00 10/03/14
77 Zendikar   105 Bard 554.00 990.00 0.00 -436.00 11/23/18
78 Niell   105 Bard 570.00 1135.00 -125.00 -690.00 06/17/17
79 Bardamur   100 Bard 124.00 0.00 0.00 124.00 06/28/13
80 Tradewinds   95 Bard 188.00 125.00 0.00 63.00 05/11/12
81 Omaggio   110 Bard 148.00 150.00 0.00 -2.00 08/02/18
82 Nyukchin   95 Bard 62.00 0.00 0.00 62.00 03/17/12
83 Robinsong   105 Bard 55.00 150.00 0.00 -95.00 09/23/17
84 Tunetwizter   93 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
85 Kulitta   105 Bard 518.00 546.00 0.00 -28.00 05/10/18
86 Drimblox   100 Bard 38.00 0.00 0.00 38.00 12/21/13
87 Dylanx   105 Bard 392.00 475.00 -13.00 -96.00 01/01/15
88 Born   90 Bard 90.00 0.00 0.00 90.00 06/09/11
89 Yoscorio   90 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 06/04/11
90 Ninetales   75 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
91 Andramida   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
92 Tulio   81 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
93 Sukana   105 Bard 1239.00 1070.00 0.00 169.00 07/09/16
94 Rolananx   105 Bard 29.00 25.00 0.00 4.00 06/25/16
95 Broco   105 Bard 353.00 335.00 -40.00 -22.00 10/06/16
96 Macswell   81 Bard 37.00 10.00 0.00 27.00 08/01/09
97 Tunesman   95 Bard 47.00 0.00 0.00 47.00 03/30/12
98 Sanshiro   85 Bard 45.00 0.00 0.00 45.00 09/24/10
99 Vesagran   105 Bard 111.00 0.00 -28.00 83.00 01/28/16
100 Azalais   90 Bard 16.00 0.00 0.00 16.00 07/28/11
101 Ceelan   90 Bard 411.00 365.00 0.00 46.00 11/10/11
102 Presiss   105 Bard 49.00 0.00 0.00 49.00 09/30/17
103 Weylann   95 Bard 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/12
104 Primax   110 Bard 22.00 50.00 0.00 -28.00 09/01/18
105 Vaniddar   110 Bard 64.00 25.00 0.00 39.00 08/03/18
106 Neosprings   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 04/24/10
107 Bandofone   93 Bard 62.00 15.00 0.00 47.00 04/28/12
108 Molhavocc   85 Bard 215.00 145.00 0.00 70.00 07/08/10
109 Cahning   90 Bard 7.00 0.00 0.00 7.00 04/09/11
110 Wonkawash   105 Bard 68.00 75.00 0.00 -7.00 08/13/16
111 Kileen   87 Bard 141.00 112.00 0.00 29.00 04/21/11
112 Tonedeph   90 Bard 23.00 0.00 0.00 23.00 04/15/11
113 Greychild   85 Bard 3.00 0.00 0.00 3.00 07/03/10
114 Eliz   105 Bard 246.00 775.00 -125.00 -654.00 11/05/15
115 Terd   105 Bard 76.00 25.00 0.00 51.00 12/06/14
116 Djeggz   105 Bard 199.00 1425.00 -21.00 -1247.00 10/27/17
117 Fishlicks   110 Bard 36.00 0.00 0.00 36.00 10/19/18
118 Zested   105 Bard 5.00 0.00 0.00 5.00 07/12/18
119 Galern   100 Bard 156.00 435.00 -28.00 -307.00 05/09/14
120 Devance   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
121 Prudense   85 Bard 4.00 0.00 0.00 4.00 08/05/10
122 Ostibx   105 Bard 373.00 550.00 -8.00 -185.00 09/12/15
123 Serenaded   105 Bard 187.00 100.00 -3.00 84.00 04/08/16
124 Factotum   100 Bard 250.00 345.00 -58.00 -153.00 05/09/14
125 Euterpee   90 Bard 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
126 Songfin   95 Bard 25.00 25.00 0.00 0.00 06/21/12
127 Valha   105 Bard 358.00 0.00 -167.00 191.00 05/21/16
128 Lebol   105 Bard 121.00 50.00 0.00 71.00 05/16/15
129 Siberion   110 Bard 11.00 50.00 0.00 -39.00 03/09/18
130 Symfawnie   90 Bard 28.00 0.00 0.00 28.00 04/02/11
131 Killatunez   85 Bard 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
132 Wenry   105 Bard 295.00 150.00 0.00 145.00 03/31/18
133 Katlipso   90 Beastlord 7.00 0.00 0.00 7.00 01/29/11
134 Waveran   105 Beastlord 75.00 110.00 -25.00 -60.00 07/16/16
135 Rootdigger   105 Beastlord 848.00 1325.00 -78.00 -555.00 10/26/17
136 Fuzzbuster   105 Beastlord 141.00 110.00 -28.00 3.00 07/06/18
137 Brehm   110 Beastlord 30.00 10.00 0.00 20.00 04/06/18
138 Kruig   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 12/11/10
139 Animist   110 Beastlord 101.00 50.00 0.00 51.00 11/23/18
140 Stoned   95 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/23/12
141 Roikale   85 Beastlord 59.00 10.00 0.00 49.00 09/17/10
142 Pimax   110 Beastlord 577.00 450.00 -10.00 117.00 12/08/18
143 Duhbeast   105 Beastlord 6015.00 5329.00 -24.00 662.00 03/27/15
144 Wolo   105 Beastlord 70.00 75.00 -3.00 -8.00 04/15/17
145 Jolsh   110 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/18/18
146 Nimirah   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/05/11
147 Wildwaters   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/14/09
148 Dulcy   105 Beastlord 8866.00 6895.00 -1.00 1970.00 01/03/19
149 Darkrahl   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 08/13/09
150 Riyanna   85 Beastlord 23.00 10.00 0.00 13.00 10/31/09
151 Roadwarriorr   105 Beastlord 6.00 0.00 -6.00 0.00 06/21/18
152 Venser   100 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 08/02/13
153 Lotharr   105 Beastlord 63.00 175.00 0.00 -112.00 04/07/17
154 Tsoquo   110 Beastlord 16.00 75.00 0.00 -59.00 06/01/18
155 Zokais   105 Beastlord 42.00 50.00 0.00 -8.00 05/19/18
156 Taahmrah   90 Beastlord 29.00 20.00 0.00 9.00 08/04/11
157 Wildkatt   80 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
158 Animality   100 Beastlord 124.00 450.00 0.00 -326.00 01/18/14
159 Roarecho   90 Beastlord 1155.00 1119.00 0.00 36.00 07/15/11
160 Vonng   105 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 06/15/17
161 Windas   80 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 06/30/09
162 Grbage   83 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 06/25/09
163 Xothik   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 07/09/10
164 Mastter   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 04/11/09
165 Quaben   95 Beastlord 45.00 5.00 0.00 40.00 05/12/12
166 Denfear   95 Beastlord 22.00 15.00 0.00 7.00 07/04/12
167 Holr   95 Beastlord 1969.00 1674.00 0.00 295.00 05/11/12
168 Balla   83 Beastlord 90.00 30.00 0.00 60.00 10/08/09
169 Devlynsyde   105 Beastlord 492.00 325.00 -27.00 140.00 06/03/17
170 Teranis   105 Beastlord 96.00 125.00 0.00 -29.00 07/13/17
171 Kittiecrack   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 05/01/09
172 Syen   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
173 Krezan   105 Beastlord 191.00 0.00 -46.00 145.00 05/12/18
174 Catastic   100 Beastlord 105.00 100.00 -16.00 -11.00 08/07/14
175 Iribabh   110 Beastlord 367.00 500.00 -13.00 -146.00 10/27/18
176 Furry   95 Beastlord 4.00 0.00 0.00 4.00 09/26/12
177 Fenborn   90 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 01/29/11
178 Sasinaz   85 Beastlord 10.00 0.00 0.00 10.00 03/18/10
179 Razortail   90 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
180 Bestiarii   95 Beastlord 138.00 50.00 0.00 88.00 06/06/12
181 Tigerex   100 Beastlord 3623.00 3315.00 -25.00 283.00 03/21/14
182 Petthese   90 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/09/11
183 Boast   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/10
184 Ikkybaby   105 Beastlord 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
185 Dausheit   85 Beastlord 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
186 Stingray   110 Beastlord 18.00 0.00 0.00 18.00 05/31/18
187 Sappora   85 Beastlord 11.00 0.00 0.00 11.00 07/08/10
188 Bumkus   105 Beastlord 9408.00 7545.00 -80.00 1783.00 01/11/19
189 Clawfin   105 Beastlord 55.00 100.00 0.00 -45.00 06/30/17
190 Gedunk   85 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
191 Ramelorm   105 Beastlord 202.00 99.00 -39.00 64.00 07/22/16
192 Trayned   105 Beastlord 1109.00 965.00 -81.00 63.00 06/18/16
193 Letigra   94 Beastlord 1477.00 1305.00 0.00 172.00 10/13/12
194 Alcapwn   110 Beastlord 157.00 0.00 -9.00 148.00 04/06/18
195 Wwyldfish   100 Beastlord 1600.00 1260.00 0.00 340.00 10/05/13
196 Beerrus   105 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 09/16/17
197 Gaerlan   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 01/22/11
198 Waskily   105 Beastlord 341.00 625.00 0.00 -284.00 01/06/17
199 Lindarna   90 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 03/26/11
200 Millain   88 Beastlord 3.00 0.00 0.00 3.00 02/18/11
201 Raginglinx   90 Beastlord 259.00 199.00 0.00 60.00 12/04/10
202 Ssekle   85 Beastlord 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/10
203 Pearlin   85 Beastlord 97.00 50.00 0.00 47.00 09/05/10
204 Tsann   90 Beastlord 54.00 10.00 0.00 44.00 04/15/11
205 Exbeast   105 Beastlord 4147.00 3410.00 -26.00 711.00 10/18/18
206 Sisterof   81 Beastlord 13.00 20.00 0.00 -7.00 06/14/09
207 Furioso   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
208 Yumao   95 Beastlord 347.00 40.00 0.00 307.00 09/29/12
209 Cobra   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 02/23/12
210 Motrhead   90 Beastlord 52.00 0.00 0.00 52.00 04/30/11
211 Poddo   105 Beastlord 17731.00 16824.00 -105.00 802.00 01/19/19
212 Rackashaw   95 Beastlord 431.00 368.00 0.00 63.00 06/09/12
213 Talzayn   85 Beastlord 56.00 10.00 0.00 46.00 02/12/11
214 Saburtooth   105 Beastlord 1098.00 750.00 -465.00 -117.00 01/21/17
215 Tenoyn   82 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/11/09
216 Tahlorm   85 Beastlord 5.00 0.00 0.00 5.00 09/10/10
217 Darkweber   110 Beastlord 413.00 270.00 0.00 143.00 01/18/19
218 Selka   78 Beastlord 21.00 10.00 0.00 11.00 09/05/09
219 Palmy   110 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
220 Beemster   90 Beastlord 120.00 41.00 0.00 79.00 02/04/11
221 Datokar   85 Beastlord 32.00 0.00 0.00 32.00 09/17/10
222 Sonalanth   100 Beastlord 477.00 525.00 -24.00 -72.00 07/17/14
223 Waikiki   95 Beastlord 71.00 0.00 0.00 71.00 03/16/12
224 Auslese   85 Beastlord 17.00 20.00 0.00 -3.00 07/29/10
225 Exsodus   90 Beastlord 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
226 Felex   90 Beastlord 6.00 0.00 0.00 6.00 03/24/11
227 Wariokat   75 Beastlord 4.00 10.00 0.00 -6.00 06/25/09
228 Zahavi   109 Beastlord 160.00 300.00 0.00 -140.00 01/19/19
229 Paruaa   105 Beastlord 5370.00 4772.00 -39.00 559.00 01/17/19
230 Airakka   110 Beastlord 155.00 220.00 -17.00 -82.00 12/06/18
231 Lardail   100 Berserker 11.00 0.00 0.00 11.00 07/19/13
232 Keledor   85 Berserker 39.00 0.00 0.00 39.00 08/28/10
233 Nekolas   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
234 Huynu   85 Berserker 25.00 20.00 0.00 5.00 08/12/10
235 Fenaminea   85 Berserker 20.00 0.00 0.00 20.00 04/22/10
236 Malanie   90 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 03/31/11
237 Vrapt   105 Berserker 544.00 460.00 -23.00 61.00 02/10/17
238 Blimpie   105 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 10/07/16
239 Farin   85 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 07/25/09
240 Atesca   105 Berserker 287.00 150.00 -10.00 127.00 11/04/17
241 Nittemare   95 Berserker 214.00 111.00 0.00 103.00 10/10/12
242 Neosfury   90 Berserker 134.00 80.00 0.00 54.00 09/24/11
243 Kuadek   100 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 06/14/13
244 Thorban   89 Berserker 29.00 0.00 0.00 29.00 04/02/11
245 Lostkitty   105 Berserker 25.00 110.00 0.00 -85.00 01/28/17
246 Crrushem   80 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
247 Krekayn   82 Berserker 6.00 10.00 0.00 -4.00 07/18/09
248 Truder   75 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 09/10/09
249 Soladoarf   75 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 03/20/09
250 Bigukk   85 Berserker 124.00 70.00 0.00 54.00 08/21/10
251 Zackuni   100 Berserker 70.00 0.00 0.00 70.00 09/26/14
252 Merculios   105 Berserker 217.00 335.00 -34.00 -152.00 12/11/15
253 Mchuge   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/11
254 Bogot   85 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 04/25/09
255 Kagrubb   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 04/10/09
256 Fluerry   105 Berserker 1404.00 934.00 -264.00 206.00 10/10/15
257 Culoo   110 Berserker 19.00 0.00 0.00 19.00 07/27/18
258 Berhz   105 Berserker 198.00 75.00 0.00 123.00 04/29/17
259 Noge   85 Berserker 54.00 10.00 0.00 44.00 01/24/10
260 Gage   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/24/09
261 Lbal   100 Berserker 318.00 160.00 0.00 158.00 05/11/13
262 Jaggax   105 Berserker 32.00 25.00 0.00 7.00 01/12/17
263 Dieallot   100 Berserker 119.00 0.00 0.00 119.00 08/10/13
264 Whammbam   105 Berserker 117.00 150.00 -5.00 -38.00 06/02/17
265 Gidor   105 Berserker 350.00 335.00 0.00 15.00 06/05/15
266 Achillz   85 Berserker 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
267 Krayzee   110 Berserker 105.00 200.00 0.00 -95.00 11/16/18
268 Teeda   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/02/11
269 Dwarfmeat   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/25/11
270 Achiilles   85 Berserker 14.00 0.00 0.00 14.00 02/17/11
271 Dawgon   110 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 09/06/18
272 Opzerker   105 Berserker 41.00 200.00 0.00 -159.00 08/26/17
273 Ryeker   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 04/23/10
274 Pacmain   105 Berserker 699.00 510.00 -102.00 87.00 09/14/17
275 Gorthax   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/05/12
276 Bogflat   85 Berserker 1.00 0.00 0.00 1.00 03/08/09
277 Ladyraven   90 Berserker 12.00 0.00 0.00 12.00 04/07/11
278 Goldulin   80 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 06/12/09
279 Fyrocious   110 Berserker 61.00 0.00 0.00 61.00 10/06/18
280 Ungato   105 Berserker 183.00 150.00 -127.00 -94.00 07/15/16
281 Zbek   90 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 02/05/11
282 Exzerker   110 Berserker 1392.00 1107.00 -28.00 257.00 01/04/19
283 Panthro   105 Berserker 481.00 340.00 -17.00 124.00 03/25/17
284 Boomshakalaka   85 Berserker 19.00 10.00 0.00 9.00 07/31/10
285 Tantrom   105 Berserker 320.00 350.00 0.00 -30.00 08/18/17
286 Vorpalx   105 Berserker 6516.00 4015.00 -2504.00 -3.00 12/03/15
287 Derresh   105 Berserker 7013.00 6918.00 -15.00 80.00 01/16/16
288 Slasherz   109 Berserker 170.00 325.00 0.00 -155.00 02/03/18
289 Tregasorous   105 Berserker 1362.00 980.00 -237.00 145.00 07/22/17
290 Hrolfgar   105 Berserker 76.00 0.00 0.00 76.00 05/04/17
291 Austringer   90 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
292 Coffeebreath   105 Berserker 5290.00 2872.00 -1662.00 756.00 01/13/17
293 Brion   85 Berserker 92.00 40.00 0.00 52.00 09/23/10
294 Chainsaw   90 Berserker 21.00 0.00 0.00 21.00 07/22/11
295 Kaavik   105 Berserker 2392.00 1891.00 -13.00 488.00 09/14/17
296 Hakammer   85 Berserker 546.00 430.00 0.00 116.00 06/26/10
297 Tahledor   90 Berserker 550.00 478.00 0.00 72.00 11/11/11
298 Meshuga   90 Berserker 36.00 0.00 0.00 36.00 04/02/11
299 Lindoan   105 Berserker 1753.00 1550.00 -44.00 159.00 06/30/17
300 Rinamor   105 Berserker 4525.00 3660.00 -88.00 777.00 09/06/18
301 Skizik   105 Berserker 1892.00 1406.00 -15.00 471.00 03/28/15
302 Immortally   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 04/15/11
303 Krinni   105 Berserker 4213.00 3407.00 -41.00 765.00 01/04/19
304 Tatu   90 Berserker 247.00 159.00 0.00 88.00 07/01/11
305 Axum   93 Berserker 141.00 30.00 0.00 111.00 03/22/12
306 Thrasher   80 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
307 Raalf   101 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 11/14/14
308 Rokgri   110 Berserker 8.00 0.00 -6.00 2.00 09/15/18
309 Pinot   85 Berserker 39.00 20.00 0.00 19.00 07/30/10
310 Tingurdar   105 Berserker 2.00 0.00 0.00 2.00 06/10/17
311 Jozerk   105 Berserker 73.00 0.00 0.00 73.00 01/20/18
312 Thewun   95 Berserker 568.00 0.00 0.00 568.00 04/26/12
313 Gnomemasher   90 Berserker 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
314 Phurious   100 Berserker 1568.00 1305.00 -17.00 246.00 09/12/14
315 Darkengage   100 Berserker 884.00 796.00 -22.00 66.00 02/20/15
316 Healxp   105 Berserker 519.00 475.00 0.00 44.00 03/24/18
317 Tinyzerk   105 Berserker 2838.00 2721.00 -7.00 110.00 08/23/18
318 Psychomantis   105 Berserker 277.00 0.00 -29.00 248.00 06/09/17
319 Mctoaster   100 Berserker 709.00 718.00 0.00 -9.00 06/13/14
320 Basilizk   105 Berserker 991.00 325.00 -25.00 641.00 10/13/18
321 Brennard   95 Berserker 3.00 0.00 0.00 3.00 05/04/12
322 Reflexx   100 Berserker 766.00 485.00 -245.00 36.00 01/04/14
323 Yuck   90 Berserker 7.00 10.00 0.00 -3.00 02/04/11
324 Muddobber   90 Berserker 5.00 0.00 0.00 5.00 04/25/11
325 Shadowfeast   105 Berserker 107.00 0.00 0.00 107.00 08/17/17
326 Eatyor   105 Berserker 400.00 75.00 0.00 325.00 07/15/16
327 Kahloo   75 Berserker 13.00 10.00 0.00 3.00 04/25/09
328 Axeon   100 Berserker 44.00 0.00 0.00 44.00 02/16/13
329 Absolutt   110 Berserker 220.00 325.00 0.00 -105.00 06/15/18
330 Rawwr   90 Berserker 23.00 10.00 0.00 13.00 12/09/10
331 Tonosama   90 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 10/28/11
332 Tordor   105 Berserker 8.00 0.00 0.00 8.00 05/28/16
333 Barragan   80 Berserker 18.00 0.00 0.00 18.00 05/10/09
334 Moonsbeam   105 Berserker 22.00 0.00 -22.00 0.00 02/24/17
335 Kazmin   105 Berserker 5217.00 4781.00 -59.00 377.00 07/06/18
336 Praku   95 Berserker 23.00 0.00 0.00 23.00 09/12/12
337 Prettyerika   82 Cleric 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/26/09
338 Jumvapace   110 Cleric 29.00 0.00 0.00 29.00 10/20/18
339 Hekleric   106 Cleric 37.00 125.00 0.00 -88.00 02/08/18
340 Zayania   80 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/11/09
341 Cannedmeat   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 06/25/10
342 Starleeza   105 Cleric 266.00 0.00 0.00 266.00 05/25/17
343 Thraxxia   105 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 07/06/18
344 Healzon   85 Cleric 299.00 194.00 0.00 105.00 04/18/10
345 Clerilady   90 Cleric 74.00 10.00 0.00 64.00 11/05/11
346 Harusa   90 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 11/05/11
347 Harmoniey   110 Cleric 156.00 0.00 0.00 156.00 11/24/18
348 Numenn   75 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 04/10/09
349 Pontiac   95 Cleric 130.00 0.00 0.00 130.00 07/26/12
350 Ululanii   90 Cleric 409.00 201.00 0.00 208.00 02/11/11
351 Nadar   90 Cleric 17.00 0.00 0.00 17.00 03/29/11
352 Specs   75 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
353 Tappalian   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
354 Cheeselovergirl   78 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
355 Aiyven   109 Cleric 66.00 100.00 0.00 -34.00 06/14/18
356 Patchup   105 Cleric 98.00 0.00 -53.00 45.00 05/21/16
357 Aphie   105 Cleric 559.00 845.00 -9.00 -295.00 10/14/16
358 Chukara   75 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
359 Soler   91 Cleric 10.00 0.00 0.00 10.00 12/09/11
360 Alorra   105 Cleric 3773.00 3542.00 0.00 231.00 03/03/18
361 Session   90 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 04/25/11
362 Weebs   100 Cleric 1020.00 500.00 -22.00 498.00 05/30/14
363 Zzhymn   100 Cleric 3467.00 3517.00 -209.00 -259.00 08/16/14
364 Celestica   100 Cleric 78.00 0.00 0.00 78.00 06/28/13
365 Dolphinus   86 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/11/11
366 Halaneko   80 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/11/09
367 Innvidia   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 04/20/17
368 Couldnot   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 08/27/09
369 Drelis   85 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
370 Laycee   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 10/08/11
371 Kelssie   105 Cleric 937.00 575.00 0.00 362.00 03/15/18
372 Clerius   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 09/15/11
373 Aliudyen   1 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/18/12
374 Carak   100 Cleric 8.00 50.00 0.00 -42.00 06/19/14
375 Mastersmeagol   89 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 12/17/10
376 Rhyslin   105 Cleric 1079.00 947.00 -13.00 119.00 07/08/16
377 Wendere   85 Cleric 29.00 10.00 0.00 19.00 06/26/10
378 Pandorahh   85 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 03/11/10
379 Crupp   105 Cleric 907.00 782.00 -85.00 40.00 03/01/18
380 Rezabot   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/18/11
381 Medocstoo   95 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/12
382 Velraa   100 Cleric 546.00 235.00 0.00 311.00 11/29/13
383 Aaror   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 04/07/11
384 Lannair   90 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 07/21/11
385 Azaria   110 Cleric 292.00 25.00 0.00 267.00 07/21/18
386 Scornlife   105 Cleric 153.00 5.00 0.00 148.00 03/30/18
387 Rabbi   90 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/28/11
388 Riccoo   105 Cleric 470.00 50.00 -171.00 249.00 01/19/19
389 Buddley   105 Cleric 177.00 0.00 0.00 177.00 02/14/15
390 Highfor   100 Cleric 1634.00 1583.00 0.00 51.00 02/28/14
391 Raeanne   86 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 02/24/11
392 Sunnyy   95 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/26/12
393 Rhibbitt   90 Cleric 11.00 0.00 0.00 11.00 07/28/11
394 Gingerheal   105 Cleric 398.00 200.00 -62.00 136.00 12/05/14
395 Rickoshay   91 Cleric 2152.00 1438.00 0.00 714.00 03/17/12
396 Exilesbane   105 Cleric 63.00 75.00 0.00 -12.00 08/11/18
397 Eremeth   85 Cleric 1.00 0.00 0.00 1.00 07/03/10
398 Xenthoxin   100 Cleric 122.00 350.00 0.00 -228.00 10/17/14
399 Rorie   85 Cleric 20.00 0.00 0.00 20.00 03/28/09
400 Clarisa   85 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 05/29/09
401 Khadgar   87 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 03/19/11
402 Dikthur   78 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/28/09
403 Dafdolor   105 Cleric 1174.00 754.00 -2.00 418.00 12/03/16
404 Dimerall   105 Cleric 14994.00 14087.00 -33.00 874.00 01/18/19
405 Furro   105 Cleric 36755.00 15341.00 0.00 21414.00 01/19/19
406 Sahina   89 Cleric 102.00 25.00 0.00 77.00 11/03/11
407 Lysteria   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 10/02/10
408 Shayowyn   85 Cleric 43.00 10.00 0.00 33.00 05/22/10
409 Dracnoir   92 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 05/10/12
410 Benlow   84 Cleric 4.00 10.00 0.00 -6.00 03/13/09
411 Sathryl   86 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/30/11
412 Zenniexx   110 Cleric 226.00 75.00 0.00 151.00 10/19/18
413 Galadd   77 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 11/14/09
414 Scorndeath   105 Cleric 119.00 15.00 0.00 104.00 03/22/18
415 Healomatic   85 Cleric 5.00 0.00 0.00 5.00 02/20/09
416 Klarric   105 Cleric 43.00 200.00 0.00 -157.00 01/28/17
417 Mildaria   105 Cleric 12119.00 9233.00 -335.00 2551.00 09/29/18
418 Windreaper   105 Cleric 18971.00 15019.00 -79.00 3873.00 01/19/19
419 Korlayne   81 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
420 Rezuhr   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
421 Stainn   105 Cleric 8691.00 4881.00 -315.00 3495.00 08/11/16
422 Zenyan   105 Cleric 4393.00 3920.00 -78.00 395.00 08/26/16
423 Farzi   110 Cleric 11.00 0.00 -11.00 0.00 06/08/18
424 Wykid   90 Cleric 24.00 0.00 0.00 24.00 07/24/11
425 Nuedar   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
426 Easyrider   90 Cleric 5.00 10.00 0.00 -5.00 07/09/11
427 Lanzell   105 Cleric 75.00 0.00 0.00 75.00 05/12/16
428 Jeezu   90 Cleric 13.00 0.00 0.00 13.00 07/07/11
429 Skinebones   105 Cleric 15.00 0.00 0.00 15.00 12/13/14
430 Santra   84 Cleric 25.00 0.00 0.00 25.00 11/05/09
431 Buenachica   90 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
432 Bine   105 Cleric 42.00 50.00 0.00 -8.00 08/26/16
433 Briea   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 10/08/10
434 Jassii   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 01/21/11
435 Sweetni   79 Cleric 11.00 10.00 0.00 1.00 08/01/09
436 Fotessa   90 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 03/05/11
437 Donaskz   95 Cleric 12.00 0.00 0.00 12.00 05/12/12
438 Juris   105 Cleric 138.00 75.00 -37.00 26.00 05/27/17
439 Marisang   85 Cleric 21.00 0.00 0.00 21.00 09/18/10
440 Feglaana   90 Cleric 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
441 Dokhopper   105 Cleric 4886.00 4563.00 -3.00 320.00 01/18/19
442 Lancodil   76 Cleric 23.00 20.00 0.00 3.00 04/11/09
443 Siimonn   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/27/10
444 Totododo   85 Cleric 32.00 0.00 0.00 32.00 09/18/10
445 Marakell   81 Cleric 9.00 0.00 0.00 9.00 07/11/09
446 Fekb   95 Cleric 185.00 55.00 0.00 130.00 09/26/12
447 Trolbiterr   105 Cleric 12278.00 6054.00 -5175.00 1049.00 09/08/18
448 Faithanna   109 Cleric 215.00 0.00 0.00 215.00 11/24/18
449 Myrryn   85 Cleric 985.00 916.00 0.00 69.00 07/03/10
450 Zuezz   105 Cleric 946.00 345.00 -21.00 580.00 04/02/16
451 Xiladid   81 Cleric 8.00 10.00 0.00 -2.00 06/27/09
452 Baitn   88 Cleric 46.00 25.00 0.00 21.00 07/24/11
453 Cartwright   105 Cleric 224.00 85.00 -19.00 120.00 12/19/15
454 Calismic   85 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 01/23/10
455 Kumeldar   88 Cleric 31.00 0.00 0.00 31.00 11/13/10
456 Somand   100 Cleric 31.00 50.00 0.00 -19.00 10/04/14
457 Rezanheels   90 Cleric 143.00 30.00 0.00 113.00 03/25/11
458 Mikea   85 Cleric 38.00 0.00 0.00 38.00 04/22/10
459 Talvur   105 Cleric 81.00 110.00 0.00 -29.00 06/18/16
460 Aumenn   105 Cleric 779.00 0.00 0.00 779.00 05/11/17
461 Tindalus   80 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 07/18/09
462 Cluric   90 Cleric 159.00 20.00 0.00 139.00 07/20/11
463 Ladydianna   105 Cleric 1292.00 1169.00 -8.00 115.00 01/18/19
464 Winari   110 Cleric 8.00 0.00 0.00 8.00 08/30/18
465 Xantheria   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
466 Steff   105 Cleric 143.00 50.00 0.00 93.00 04/03/15
467 Dalmirez   105 Cleric 2414.00 2134.00 -28.00 252.00 09/17/15
468 Wangateur   77 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 04/10/09
469 Frostfox   105 Cleric 4511.00 2564.00 0.00 1947.00 11/17/16
470 Kuryakenn   85 Cleric 4.00 0.00 0.00 4.00 07/23/10
471 Plancy   90 Cleric 21.00 5.00 0.00 16.00 07/02/11
472 Cromis   100 Cleric 111.00 50.00 -12.00 49.00 03/14/14
473 Helling   105 Cleric 125.00 0.00 0.00 125.00 07/08/17
474 Isule   105 Cleric 101.00 75.00 0.00 26.00 01/30/16
475 Dynara   110 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 09/01/18
476 Heliox   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
477 Xiaola   81 Cleric 50.00 10.00 0.00 40.00 09/10/10
478 Fueelil   90 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 03/19/11
479 Persephonae   95 Cleric 341.00 215.00 0.00 126.00 07/04/12
480 Bellah   85 Cleric 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/03/09
481 Benear   90 Cleric 6.00 0.00 0.00 6.00 03/26/11
482 Marinoni   91 Cleric 1140.00 325.00 0.00 815.00 01/05/12
483 Chanowanne   105 Cleric 1592.00 1470.00 -6.00 116.00 11/26/15
484 Firenova   80 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 02/20/09
485 Drogblessx   105 Cleric 284.00 125.00 0.00 159.00 10/10/15
486 Darkdino   100 Cleric 44.00 0.00 0.00 44.00 08/31/13
487 Goramer   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 09/19/09
488 Excrudahl   100 Cleric 55.00 0.00 0.00 55.00 10/19/13
489 Giluwil   84 Cleric 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/10
490 Aeudarx   110 Cleric 59.00 50.00 0.00 9.00 06/07/18
491 Doomsmite   82 Cleric 20.00 20.00 0.00 0.00 03/28/09
492 Serephim   90 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 06/25/11
493 Evonnee   105 Cleric 531.00 635.00 -236.00 -340.00 08/12/16
494 Carenna   85 Cleric 77.00 0.00 0.00 77.00 06/25/10
495 Gannicus   105 Cleric 2526.00 955.00 -1298.00 273.00 07/20/17
496 Veesah   87 Cleric 48.00 15.00 0.00 33.00 05/21/11
497 Freakster   105 Cleric 107.00 0.00 0.00 107.00 03/22/18
498 Gillahad   95 Cleric 70.00 5.00 0.00 65.00 07/14/12
499 Mend   100 Cleric 14.00 0.00 0.00 14.00 06/07/14
500 Taui   85 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
501 Presidente   105 Cleric 178.00 1055.00 -7.00 -884.00 10/08/16
502 Ninjahealer   85 Cleric 33.00 10.00 0.00 23.00 10/23/09
503 Mahrcus   90 Cleric 599.00 589.00 0.00 10.00 11/12/11
504 Caedmus   90 Cleric 27.00 0.00 0.00 27.00 04/25/11
505 Kissabooboo   105 Cleric 1135.00 719.00 -166.00 250.00 02/02/18
506 Boujee   110 Cleric 7.00 0.00 0.00 7.00 07/06/18
507 Reriani   85 Cleric 16.00 0.00 0.00 16.00 01/28/11
508 Bonconvolvulus   101 Cleric 64.00 125.00 0.00 -61.00 12/13/14
509 Zexxy   95 Cleric 945.00 170.00 0.00 775.00 09/28/12
510 Menteiri   110 Cleric 513.00 381.00 -1.00 131.00 12/08/18
511 Higheels   100 Cleric 3861.00 3359.00 -32.00 470.00 12/18/14
512 Drogbless   105 Cleric 2864.00 1352.00 -146.00 1366.00 07/27/18
513 Scornpurgatory   95 Cleric 89.00 5.00 0.00 84.00 06/21/12
514 Cura   92 Cleric 71.00 20.00 0.00 51.00 04/28/12
515 Huxby   77 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 09/17/09
516 Drax   77 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 07/02/09
517 Acarra   80 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/24/10
518 Dimbly   105 Druid 30918.00 24253.00 -61.00 6604.00 01/19/19
519 Quazzi   108 Druid 159.00 100.00 -9.00 50.00 05/26/18
520 Nellixx   105 Druid 7343.00 2769.00 -3104.00 1470.00 09/17/16
521 Pikell   105 Druid 6095.00 3435.00 -840.00 1820.00 04/29/17
522 Echota   90 Druid 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
523 Zhontari   105 Druid 27.00 50.00 0.00 -23.00 08/15/15
524 Starpiercer   85 Druid 69.00 30.00 0.00 39.00 07/02/10
525 Laylola   85 Druid 52.00 30.00 0.00 22.00 04/18/10
526 Nuttann   105 Druid 17620.00 6714.00 -43.00 10863.00 09/29/18
527 Swen   105 Druid 4116.00 2858.00 -66.00 1192.00 10/27/18
528 Totao   83 Druid 35.00 0.00 0.00 35.00 07/17/10
529 Elenwyyi   90 Druid 17.00 10.00 0.00 7.00 12/16/10
530 Gullivaer   105 Druid 1201.00 2236.00 -22.00 -1057.00 11/10/17
531 Fenfaldale   95 Druid 534.00 440.00 0.00 94.00 11/22/12
532 Footssis   105 Druid 88.00 10.00 0.00 78.00 03/25/16
533 Kaiting   86 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 07/29/11
534 Karric   105 Druid 829.00 550.00 -13.00 266.00 02/16/17
535 Gwenitheve   85 Druid 46.00 10.00 0.00 36.00 06/05/09
536 Calleagh   85 Druid 78.00 10.00 0.00 68.00 08/29/10
537 Sepulturagi   85 Druid 16.00 0.00 0.00 16.00 12/10/10
538 Megyena   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/08/10
539 Stell   90 Druid 15.00 0.00 0.00 15.00 11/04/11
540 Drewiddmeow   105 Druid 1134.00 525.00 -64.00 545.00 06/10/17
541 Gloucester   86 Druid 67.00 20.00 0.00 47.00 11/11/10
542 Camaroon   105 Druid 951.00 457.00 -446.00 48.00 07/02/16
543 Medazoa   105 Druid 35.00 125.00 0.00 -90.00 09/22/17
544 Oakenn   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/10/09
545 Twurp   93 Druid 26.00 0.00 0.00 26.00 04/12/12
546 Kianara   105 Druid 9315.00 8727.00 -177.00 411.00 01/19/19
547 Aeaan   110 Druid 99.00 20.00 0.00 79.00 07/21/18
548 Hemuhemu   85 Druid 18.00 0.00 0.00 18.00 10/01/10
549 Fairytune   78 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 09/17/09
550 Llanakir   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
551 Cleverrodger   76 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
552 Eristie   100 Druid 2969.00 2090.00 0.00 879.00 05/02/13
553 Evildotter   90 Druid 8.00 5.00 0.00 3.00 02/23/12
554 Drugas   110 Druid 815.00 610.00 -1.00 204.00 09/29/18
555 Scila   90 Druid 72.00 0.00 0.00 72.00 04/02/11
556 Dolasa   80 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/12/09
557 Camassia   91 Druid 344.00 197.00 0.00 147.00 03/10/12
558 Darawild   90 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
559 Jimech   105 Druid 526.00 300.00 0.00 226.00 01/04/19
560 Bagslady   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 04/09/11
561 Mads   95 Druid 649.00 593.00 0.00 56.00 10/12/12
562 Drood   110 Druid 29.00 75.00 0.00 -46.00 02/02/18
563 Ididari   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/11/09
564 Carlo   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
565 Aaxle   85 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 05/23/10
566 Slayher   105 Druid 45.00 150.00 0.00 -105.00 09/02/17
567 Juri   90 Druid 143.00 75.00 0.00 68.00 04/16/11
568 Nulan   108 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 11/16/18
569 Siwin   80 Druid 39.00 10.00 0.00 29.00 05/17/09
570 Syche   85 Druid 20.00 0.00 0.00 20.00 08/14/10
571 Amala   100 Druid 14.00 10.00 0.00 4.00 08/31/13
572 Juny   95 Druid 4978.00 3577.00 0.00 1401.00 08/29/12
573 Tilene   85 Druid 15.00 10.00 0.00 5.00 06/12/09
574 Twigself   95 Druid 25.00 0.00 0.00 25.00 03/09/12
575 Danielf   90 Druid 143.00 95.00 0.00 48.00 09/29/11
576 Baghdaddy   105 Druid 18416.00 15784.00 -64.00 2568.00 09/16/16
577 Vorvax   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
578 Rylielle   83 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 07/25/09
579 Gileril   85 Druid 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/17/09
580 Myonlylove   91 Druid 43.00 0.00 0.00 43.00 02/25/12
581 Annalaesta   90 Druid 269.00 160.00 0.00 109.00 06/17/11
582 Denidan   95 Druid 2470.00 2188.00 0.00 282.00 11/16/12
583 Treetaco   105 Druid 180.00 1020.00 0.00 -840.00 11/02/17
584 Ceebbwin   90 Druid 29.00 0.00 0.00 29.00 07/02/11
585 Oncastinon   90 Druid 7.00 0.00 0.00 7.00 07/29/11
586 Zeare   110 Druid 124.00 50.00 0.00 74.00 11/03/18
587 Knell   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 07/16/10
588 Sowat   85 Druid 10.00 0.00 0.00 10.00 08/05/10
589 Trovious   90 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
590 Tugaboat   105 Druid 10.00 0.00 -10.00 0.00 10/02/15
591 Malbwena   105 Druid 83.00 50.00 0.00 33.00 04/20/17
592 Wolfess   75 Druid 5.00 0.00 0.00 5.00 08/01/09
593 Volk   90 Druid 56.00 0.00 0.00 56.00 02/25/11
594 Planter   105 Druid 32.00 25.00 0.00 7.00 09/08/16
595 Geaeras   100 Druid 5267.00 4399.00 -28.00 840.00 11/22/14
596 Kluamen   80 Druid 4.00 10.00 0.00 -6.00 07/16/09
597 Goet   105 Druid 2160.00 1826.00 0.00 334.00 04/14/17
598 Drue   90 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
599 Giddymantwo   85 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
600 Geppox   85 Druid 137.00 0.00 0.00 137.00 09/16/10
601 Neckross   110 Druid 245.00 175.00 -1.00 69.00 01/19/19
602 Sanbian   95 Druid 19.00 0.00 0.00 19.00 12/17/11
603 Breniar   90 Druid 365.00 280.00 0.00 85.00 03/19/11
604 Cport   95 Druid 17.00 5.00 0.00 12.00 11/10/12
605 Beaer   100 Druid 310.00 0.00 0.00 310.00 08/24/13
606 Mandril   85 Druid 2.00 0.00 0.00 2.00 07/09/10
607 Drmeow   105 Druid 28.00 0.00 0.00 28.00 07/28/18
608 Aandiianx   91 Druid 2043.00 745.00 0.00 1298.00 12/08/11
609 Aamwen   85 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 04/04/09
610 Ghanda   105 Druid 8252.00 7659.00 -9.00 584.00 10/19/18
611 Udaa   105 Druid 213.00 0.00 0.00 213.00 06/03/17
612 Shayleigh   105 Druid 718.00 768.00 0.00 -50.00 02/17/17
613 Multion   90 Druid 110.00 60.00 0.00 50.00 08/25/11
614 Lanta   80 Druid 4.00 0.00 0.00 4.00 04/10/09
615 Ladidah   80 Druid 6.00 20.00 0.00 -14.00 05/02/09
616 Littlekab   94 Druid 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/12
617 Twoshortt   80 Druid 1.00 0.00 0.00 1.00 04/12/09
618 Centry   87 Druid 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
619 Merfy   105 Druid 30.00 0.00 0.00 30.00 05/30/15
620 Qmon   100 Druid 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
621 Casy   105 Druid 1307.00 65.00 -1289.00 -47.00 09/17/16
622 Koddo   95 Enchanter 143.00 87.00 0.00 56.00 02/23/12
623 Gruesula   105 Enchanter 12955.00 10247.00 -380.00 2328.00 01/19/19
624 Tinkerdude   100 Enchanter 29.00 0.00 0.00 29.00 09/19/13
625 Succuba   90 Enchanter 6.00 0.00 0.00 6.00 09/29/11
626 Frazzleburn   105 Enchanter 129.00 275.00 -40.00 -186.00 06/30/16
627 Savack   105 Enchanter 11459.00 10589.00 -410.00 460.00 04/05/18
628 Mahedros   85 Enchanter 60.00 20.00 0.00 40.00 04/05/11
629 Sadidas   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 06/17/11
630 Yeomsa   110 Enchanter 226.00 100.00 0.00 126.00 01/19/19
631 Avio   110 Enchanter 8.00 0.00 -2.00 6.00 09/15/18
632 Mudkip   105 Enchanter 890.00 840.00 -67.00 -17.00 08/12/16
633 Starshimmer   95 Enchanter 87.00 0.00 0.00 87.00 02/25/12
634 Vizier   80 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
635 Twilight   95 Enchanter 2356.00 1730.00 0.00 626.00 11/24/12
636 Somnnus   105 Enchanter 50.00 125.00 -7.00 -82.00 02/02/17
637 Vetorus   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
638 Vamprielx   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
639 Yank   85 Enchanter 16.00 0.00 0.00 16.00 09/26/10
640 Quxix   85 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 05/07/10
641 Alannaa   110 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 03/22/18
642 Nuebe   85 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 02/13/09
643 Gnowless   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 03/17/11
644 Sailaar   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
645 Bundi   105 Enchanter 3035.00 1697.00 -1370.00 -32.00 12/06/18
646 Nogshale   110 Enchanter 454.00 275.00 -1.00 178.00 05/24/18
647 Twinlittle   85 Enchanter 19.00 10.00 0.00 9.00 01/22/10
648 Fellasleep   105 Enchanter 19.00 0.00 0.00 19.00 01/26/18
649 Devoured   90 Enchanter 27.00 0.00 0.00 27.00 08/12/11
650 Gylain   105 Enchanter 215.00 50.00 -43.00 122.00 06/02/17
651 Bordi   105 Enchanter 128.00 200.00 -15.00 -87.00 01/02/16
652 Cymrilx   110 Enchanter 252.00 0.00 0.00 252.00 06/15/18
653 Skythefox   109 Enchanter 679.00 585.00 -1.00 93.00 12/08/18
654 Meguro   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
655 Eyegora   105 Enchanter 7140.00 4674.00 -2051.00 415.00 02/02/18
656 Controls   105 Enchanter 2336.00 1590.00 -365.00 381.00 01/05/17
657 Zatrinna   100 Enchanter 49.00 0.00 0.00 49.00 11/16/13
658 Kore   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
659 Ryooki   85 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
660 Fuedaan   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/22/11
661 Entersandman   105 Enchanter 157.00 25.00 -86.00 46.00 08/12/16
662 Brellontis   105 Enchanter 231.00 440.00 0.00 -209.00 09/23/17
663 Kraniyum   105 Enchanter 84.00 225.00 0.00 -141.00 10/05/18
664 Chamus   105 Enchanter 120.00 435.00 0.00 -315.00 08/13/16
665 Hassik   90 Enchanter 189.00 30.00 0.00 159.00 07/07/11
666 Siumao   85 Enchanter 205.00 30.00 0.00 175.00 06/06/10
667 Dazzell   110 Enchanter 70.00 50.00 0.00 20.00 01/19/19
668 Paltrine   105 Enchanter 227.00 1025.00 0.00 -798.00 05/13/17
669 Mezo   100 Enchanter 9.00 0.00 0.00 9.00 06/07/14
670 Toosly   105 Enchanter 155.00 0.00 -138.00 17.00 05/12/16
671 Elainiel   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 04/08/10
672 Fascinator   90 Enchanter 1.00 0.00 0.00 1.00 12/10/10
673 Cothgar   90 Enchanter 262.00 150.00 0.00 112.00 08/27/11
674 Firenigh   85 Enchanter 11.00 0.00 0.00 11.00 05/20/10
675 Bdallya   105 Enchanter 9169.00 4458.00 -779.00 3932.00 10/15/16
676 Silvermistress   95 Enchanter 55.00 5.00 0.00 50.00 08/11/12
677 Lartian   84 Enchanter 5.00 0.00 0.00 5.00 07/24/10
678 Thisisyourbrain   90 Enchanter 21.00 0.00 0.00 21.00 12/09/10
679 Izaeldore   85 Enchanter 14.00 0.00 0.00 14.00 10/10/09
680 Ardi   95 Enchanter 1532.00 1045.00 0.00 487.00 04/12/12
681 Maym   110 Enchanter 250.00 150.00 0.00 100.00 03/22/18
682 Sylphan   105 Enchanter 5995.00 4128.00 -110.00 1757.00 05/03/18
683 Mezmer   90 Enchanter 4.00 0.00 0.00 4.00 04/12/11
684 Finen   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
685 Fyzzles   100 Enchanter 35.00 0.00 0.00 35.00 09/25/14
686 Nubatamax   91 Enchanter 2115.00 1520.00 0.00 595.00 12/08/11
687 Tinnet   82 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
688 Mysterian   85 Enchanter 8.00 0.00 0.00 8.00 06/04/10
689 Felden   85 Enchanter 669.00 562.00 0.00 107.00 07/16/10
690 Landaru   105 Enchanter 16667.00 15079.00 -147.00 1441.00 01/19/19
691 Kodis   90 Enchanter 29.00 5.00 0.00 24.00 02/10/11
692 Belchere   100 Enchanter 42.00 0.00 0.00 42.00 07/04/12
693 Sarianna   105 Enchanter 1715.00 1655.00 -2.00 58.00 04/18/15
694 Lonye   110 Enchanter 16.00 110.00 0.00 -94.00 06/01/18
695 Jamazing   105 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 08/05/17
696 Ekeir   79 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 07/25/09
697 Zamni   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
698 Markis   105 Enchanter 55.00 100.00 0.00 -45.00 09/22/17
699 Gogeto   85 Enchanter 75.00 10.00 0.00 65.00 09/03/10
700 Maxxbuff   85 Enchanter 13.00 0.00 0.00 13.00 09/25/10
701 Meepitt   105 Enchanter 1832.00 1398.00 -206.00 228.00 04/21/17
702 Mesmerizer   85 Enchanter 21.00 10.00 0.00 11.00 02/06/10
703 Meechie   108 Enchanter 1.00 0.00 -1.00 0.00 01/18/19
704 Faldyarr   109 Enchanter 1567.00 1493.00 -1.00 73.00 01/19/19
705 Whosyrdaddy   105 Enchanter 7913.00 6788.00 -262.00 863.00 12/08/18
706 Gare   90 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
707 Aleric   105 Enchanter 639.00 445.00 -34.00 160.00 04/08/16
708 Aazzn   100 Enchanter 247.00 60.00 0.00 187.00 01/26/13
709 Senikar   85 Enchanter 35.00 10.00 0.00 25.00 07/30/10
710 Mortin   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
711 Shiea   90 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
712 Lilura   90 Enchanter 20.00 0.00 0.00 20.00 01/29/11
713 Phyzix   105 Enchanter 32.00 125.00 0.00 -93.00 09/22/16
714 Jheball   90 Enchanter 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
715 Mezerina   90 Enchanter 12.00 0.00 0.00 12.00 12/09/11
716 Ketu   100 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 12/16/11
717 Everblazd   105 Enchanter 111.00 75.00 0.00 36.00 10/01/15
718 Nuvane   85 Enchanter 68.00 0.00 0.00 68.00 11/28/09
719 Vandaydar   85 Enchanter 46.00 0.00 0.00 46.00 06/24/10
720 Wiggolas   105 Enchanter 703.00 220.00 -10.00 473.00 12/26/14
721 Aladenya   85 Enchanter 47.00 10.00 0.00 37.00 05/01/10
722 Farradn   90 Enchanter 125.00 5.00 0.00 120.00 09/03/11
723 Rayimalon   100 Enchanter 4332.00 2589.00 -1526.00 217.00 12/18/14
724 Larg   105 Enchanter 383.00 0.00 -14.00 369.00 06/01/18
725 Qyzx   85 Enchanter 2.00 0.00 0.00 2.00 07/18/09
726 Machobelly   89 Enchanter 7.00 0.00 0.00 7.00 09/29/11
727 Courage   90 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 11/03/11
728 Yeze   110 Magician 1140.00 627.00 -19.00 494.00 09/22/18
729 Buliwffe   85 Magician 251.00 157.00 0.00 94.00 05/23/10
730 Fiskinx   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 07/22/10
731 Senelder   95 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 09/27/12
732 Itybitty   105 Magician 14.00 0.00 -13.00 1.00 02/26/16
733 Emirkol   85 Magician 108.00 0.00 0.00 108.00 05/28/10
734 Lupti   85 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 08/20/10
735 Nuri   105 Magician 2808.00 2295.00 -50.00 463.00 02/26/15
736 Urtho   100 Magician 335.00 405.00 -105.00 -175.00 05/29/14
737 Morayn   86 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 01/28/11
738 Eibgeb   100 Magician 271.00 50.00 -2.00 219.00 04/04/14
739 Saiadan   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 12/11/10
740 Tyranthus   110 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 01/11/18
741 Dorgun   88 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/22/11
742 Telemacus   110 Magician 80.00 275.00 0.00 -195.00 12/06/18
743 Marsmage   105 Magician 7356.00 6997.00 -132.00 227.00 07/06/18
744 Fenay   100 Magician 963.00 670.00 0.00 293.00 01/31/13
745 Nostradammus   86 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 03/29/11
746 Jamsmage   105 Magician 65.00 0.00 0.00 65.00 10/14/17
747 Errien   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/22/11
748 Kraker   90 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/03/11
749 Udahoe   80 Magician 8.00 20.00 0.00 -12.00 06/27/09
750 Zegzag   90 Magician 70.00 0.00 0.00 70.00 02/05/11
751 Wondair   95 Magician 52.00 0.00 0.00 52.00 02/25/12
752 Zaaqen   90 Magician 443.00 185.00 0.00 258.00 08/05/11
753 Operium   85 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 07/17/10
754 Candan   105 Magician 420.00 200.00 -23.00 197.00 03/26/15
755 Grimeyx   90 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 04/14/11
756 Manuu   90 Magician 109.00 10.00 0.00 99.00 04/07/11
757 Canneto   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/18/10
758 Wenlain   105 Magician 432.00 430.00 -223.00 -221.00 06/17/17
759 Zurlo   81 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 08/21/09
760 Gira   100 Magician 511.00 330.00 0.00 181.00 02/02/13
761 Grapeshot   85 Magician 190.00 40.00 0.00 150.00 06/26/10
762 Ehlana   105 Magician 7574.00 6965.00 -127.00 482.00 07/28/18
763 Tman   100 Magician 142.00 5.00 0.00 137.00 06/07/14
764 Gonebutsaw   89 Magician 239.00 85.00 0.00 154.00 02/16/12
765 Friend   91 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/08/11
766 Xatmakin   105 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 11/04/17
767 Vaela   90 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 02/26/11
768 Gigantore   88 Magician 10.00 10.00 0.00 0.00 03/18/11
769 Porkbelly   95 Magician 122.00 30.00 0.00 92.00 06/28/12
770 Cloudy   87 Magician 63.00 10.00 0.00 53.00 04/12/11
771 Johjoh   105 Magician 914.00 854.00 0.00 60.00 11/04/16
772 Cortina   105 Magician 295.00 0.00 -47.00 248.00 02/24/17
773 Sunlace   105 Magician 14307.00 12606.00 -16.00 1685.00 10/08/16
774 Jooker   90 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 04/12/11
775 Hero   100 Magician 13.00 0.00 0.00 13.00 09/13/14
776 Hakosem   110 Magician 22.00 0.00 0.00 22.00 08/31/18
777 Donora   85 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 02/04/11
778 Souzin   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 07/30/10
779 Sycleslyder   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 08/12/10
780 Lanadar   105 Magician 4814.00 3452.00 -39.00 1323.00 01/19/19
781 Zanzarra   85 Magician 12.00 0.00 0.00 12.00 05/14/10
782 Ommuzen   90 Magician 147.00 87.00 0.00 60.00 07/24/11
783 Fizzlekings   105 Magician 298.00 175.00 -35.00 88.00 09/07/18
784 Pixii   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 10/02/09
785 Imagetcha   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 12/05/09
786 Ryino   110 Magician 11.00 0.00 0.00 11.00 03/24/18
787 Dorc   100 Magician 579.00 230.00 -42.00 307.00 02/13/14
788 Lanestone   85 Magician 18.00 10.00 0.00 8.00 12/12/09
789 Gotx   90 Magician 8.00 5.00 0.00 3.00 09/22/11
790 Magiclee   78 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 05/09/09
791 Makea   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 02/20/10
792 Tmen   100 Magician 96.00 5.00 0.00 91.00 09/27/14
793 Nihko   90 Magician 156.00 110.00 0.00 46.00 11/11/10
794 Elrodx   100 Magician 346.00 315.00 -50.00 -19.00 01/11/14
795 Nataline   90 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 06/25/11
796 Kalbu   105 Magician 56.00 0.00 -56.00 0.00 03/05/16
797 Linyeniel   105 Magician 4054.00 3753.00 -177.00 124.00 09/03/16
798 Xansmagarita   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/14/11
799 Razel   85 Magician 574.00 465.00 0.00 109.00 09/24/10
800 Agort   85 Magician 14.00 0.00 0.00 14.00 02/13/10
801 Zisti   105 Magician 331.00 75.00 -99.00 157.00 12/07/18
802 Miniaane   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 05/29/09
803 Eplis   106 Magician 46.00 0.00 0.00 46.00 10/19/18
804 Micc   92 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 12/16/11
805 Goddes   105 Magician 114.00 225.00 0.00 -111.00 02/24/18
806 Roseacacia   94 Magician 92.00 10.00 0.00 82.00 06/27/12
807 Rossco   90 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 01/22/11
808 Loddan   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
809 Migoto   84 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 06/25/09
810 Gemmedsoul   105 Magician 80.00 0.00 -65.00 15.00 02/04/16
811 Janiblis   90 Magician 462.00 240.00 0.00 222.00 10/29/11
812 Foaaniel   105 Magician 586.00 335.00 -99.00 152.00 02/02/17
813 Sandesarr   79 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/19/09
814 Apliao   100 Magician 463.00 321.00 0.00 142.00 09/19/13
815 Finblast   107 Magician 42.00 50.00 0.00 -8.00 04/20/18
816 Rickity   100 Magician 24.00 0.00 -2.00 22.00 07/25/14
817 Tmon   105 Magician 5545.00 2794.00 -20.00 2731.00 01/27/18
818 Idaran   105 Magician 6249.00 5705.00 -210.00 334.00 08/30/18
819 Gatorbate   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 09/18/09
820 Gotpets   101 Magician 4.00 0.00 -4.00 0.00 02/07/15
821 Sodathloth   90 Magician 79.00 0.00 0.00 79.00 03/24/11
822 Irawk   82 Magician 28.00 0.00 0.00 28.00 08/14/10
823 Tinkz   110 Magician 954.00 321.00 -8.00 625.00 08/03/18
824 Jolliques   85 Magician 1.00 0.00 0.00 1.00 07/24/09
825 Remslaren   105 Magician 2169.00 1885.00 -16.00 268.00 01/04/19
826 Evocationist   85 Magician 21.00 0.00 0.00 21.00 02/06/10
827 Promised   100 Magician 781.00 542.00 0.00 239.00 05/11/13
828 Vocasign   84 Magician 30.00 30.00 0.00 0.00 07/11/09
829 Feonix   105 Magician 318.00 500.00 -73.00 -255.00 03/04/17
830 Sumamax   90 Magician 29.00 10.00 0.00 19.00 05/20/11
831 Wensday   90 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
832 Kineely   105 Magician 776.00 1325.00 0.00 -549.00 12/07/18
833 Madcastor   85 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 04/09/10
834 Slayers   105 Magician 409.00 150.00 -28.00 231.00 05/28/16
835 Lyza   100 Magician 1127.00 886.00 0.00 241.00 01/03/13
836 Cargagin   95 Magician 123.00 40.00 0.00 83.00 10/04/12
837 Mulk   105 Magician 36.00 0.00 -17.00 19.00 05/18/17
838 Misterdeath   95 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 02/23/12
839 Totokoko   95 Magician 165.00 0.00 0.00 165.00 06/01/12
840 Drokaten   106 Magician 171.00 600.00 -5.00 -434.00 11/03/18
841 Debbro   105 Magician 628.00 550.00 -53.00 25.00 05/16/15
842 Buddii   100 Magician 1488.00 1088.00 0.00 400.00 09/19/13
843 Giggi   109 Magician 211.00 350.00 0.00 -139.00 10/19/18
844 Ribis   85 Magician 57.00 30.00 0.00 27.00 09/23/10
845 Punchey   78 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/10/09
846 Veliz   109 Magician 212.00 85.00 0.00 127.00 11/24/18
847 Merlaster   105 Magician 337.00 500.00 -12.00 -175.00 01/24/15
848 Potawatomi   100 Magician 26.00 0.00 0.00 26.00 05/11/13
849 Sidela   90 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 04/29/11
850 Kaylaanie   95 Magician 205.00 30.00 0.00 175.00 06/02/12
851 Stonemage   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/24/11
852 Venificus   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
853 Sigert   110 Magician 47.00 125.00 0.00 -78.00 03/09/18
854 Marlek   87 Magician 33.00 0.00 0.00 33.00 12/03/10
855 Tuur   100 Magician 84.00 5.00 0.00 79.00 01/31/13
856 Araris   75 Magician 9.00 0.00 0.00 9.00 07/02/09
857 Squiles   105 Magician 5579.00 3171.00 -2254.00 154.00 06/28/18
858 Fainyil   90 Magician 5.00 0.00 0.00 5.00 03/29/11
859 Cravin   95 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 04/28/12
860 Feroxmage   105 Magician 3985.00 1250.00 -2640.00 95.00 01/21/17
861 Ttroubble   110 Magician 87.00 275.00 -1.00 -189.00 01/19/19
862 Eeline   105 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 08/17/18
863 Feneryan   105 Magician 62.00 0.00 0.00 62.00 09/10/15
864 Nibamen   100 Magician 1554.00 1419.00 0.00 135.00 02/09/13
865 Bonaiel   105 Magician 1427.00 790.00 -12.00 625.00 01/02/16
866 Durok   95 Magician 18.00 0.00 0.00 18.00 08/02/12
867 Sostenes   105 Magician 40.00 0.00 -1.00 39.00 12/10/16
868 Mysteriousmien   80 Magician 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
869 Ibadan   105 Magician 12.00 0.00 -1.00 11.00 02/26/15
870 Taeryn   105 Magician 224.00 25.00 0.00 199.00 07/23/15
871 Xyliana   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
872 Yenzy   95 Magician 75.00 5.00 0.00 70.00 05/25/12
873 Marquele   110 Magician 49.00 0.00 0.00 49.00 06/22/18
874 Tannen   105 Magician 802.00 575.00 -3.00 224.00 12/18/15
875 Yeroz   105 Magician 37.00 0.00 -37.00 0.00 04/21/17
876 Freilo   85 Magician 48.00 20.00 0.00 28.00 07/15/10
877 Fuja   90 Magician 16.00 0.00 0.00 16.00 09/09/11
878 Rinao   95 Magician 578.00 295.00 0.00 283.00 07/14/12
879 Zinophate   95 Magician 59.00 0.00 0.00 59.00 01/13/12
880 Vendess   110 Magician 38.00 0.00 0.00 38.00 06/02/18
881 Warloke   95 Magician 66.00 35.00 0.00 31.00 09/21/12
882 Winkl   105 Magician 1588.00 1095.00 -39.00 454.00 05/21/15
883 Kruppe   105 Magician 218.00 125.00 -73.00 20.00 05/28/16
884 Romen   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 07/10/10
885 Sennex   76 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 06/05/09
886 Ithinkican   81 Magician 23.00 30.00 0.00 -7.00 08/22/09
887 Lovelong   91 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 01/19/12
888 Lillove   105 Magician 45.00 0.00 0.00 45.00 12/15/16
889 Rakotsu   90 Magician 1843.00 1161.00 0.00 682.00 06/09/11
890 Jonasin   110 Magician 20.00 0.00 0.00 20.00 05/31/18
891 Brendiwyne   90 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 07/22/11
892 Sonapet   100 Magician 145.00 525.00 -11.00 -391.00 06/26/14
893 Pyritex   105 Magician 100.00 150.00 0.00 -50.00 10/19/18
894 Ehat   88 Magician 3.00 10.00 0.00 -7.00 01/28/11
895 Gagladil   86 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
896 Minisent   110 Magician 29.00 0.00 0.00 29.00 12/01/18
897 Wuup   89 Magician 235.00 187.00 0.00 48.00 01/22/11
898 Hrothgarr   84 Magician 21.00 10.00 0.00 11.00 08/22/09
899 Doncalan   100 Magician 564.00 514.00 0.00 50.00 06/06/13
900 Ottaro   85 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 06/12/09
901 Xyrzyz   87 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 01/28/11
902 Simora   100 Magician 213.00 25.00 0.00 188.00 06/01/13
903 Firecaller   85 Magician 2.00 0.00 0.00 2.00 04/03/09
904 Tanb   90 Magician 15.00 0.00 0.00 15.00 08/13/11
905 Nuuen   100 Magician 1364.00 1313.00 0.00 51.00 10/31/13
906 Snaky   85 Magician 8.00 0.00 0.00 8.00 07/31/10
907 Wasten   90 Magician 4.00 0.00 0.00 4.00 03/19/11
908 Earthfire   90 Magician 153.00 105.00 0.00 48.00 12/04/10
909 Harry   105 Magician 71.00 0.00 -34.00 37.00 04/23/16
910 Ammamin   105 Magician 188.00 325.00 -1.00 -138.00 01/28/17
911 Bleachedblood   100 Magician 726.00 595.00 0.00 131.00 09/05/13
912 Rtillery   85 Magician 6.00 0.00 0.00 6.00 11/21/09
913 Thoron   85 Magician 31.00 0.00 0.00 31.00 07/17/10
914 Mystacal   100 Magician 1329.00 1052.00 -30.00 247.00 11/21/14
915 Nicator   95 Magician 463.00 430.00 0.00 33.00 06/20/12
916 Syco   105 Magician 4109.00 3649.00 -165.00 295.00 10/25/18
917 Winlayen   80 Magician 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
918 Ccup   90 Monk 17.00 10.00 0.00 7.00 04/02/11
919 Grassee   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/29/11
920 Xamis   85 Monk 66.00 0.00 0.00 66.00 04/22/10
921 Sotosan   85 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 05/08/10
922 Buddamonk   91 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/12/12
923 Zensoril   78 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 04/04/09
924 Gwenni   105 Monk 107.00 175.00 0.00 -68.00 02/16/17
925 Charkoraz   82 Monk 44.00 29.00 0.00 15.00 09/03/09
926 Khorriz   105 Monk 4360.00 3451.00 -157.00 752.00 10/11/18
927 Mten   105 Monk 13838.00 12936.00 -719.00 183.00 12/06/18
928 Handzz   105 Monk 25.00 0.00 0.00 25.00 09/07/17
929 Kwanda   90 Monk 54.00 30.00 0.00 24.00 03/31/11
930 Ssark   100 Monk 5211.00 4109.00 0.00 1102.00 10/04/13
931 Szrarzs   100 Monk 1619.00 1448.00 -91.00 80.00 07/11/14
932 Psymon   90 Monk 38.00 0.00 0.00 38.00 09/22/11
933 Klar   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 01/08/10
934 Xikle   105 Monk 362.00 495.00 0.00 -133.00 09/08/17
935 Majox   85 Monk 333.00 30.00 0.00 303.00 10/08/10
936 Modrieth   76 Monk 6.00 10.00 0.00 -4.00 05/02/09
937 Rasrn   85 Monk 11.00 10.00 0.00 1.00 04/15/11
938 Alcohol   105 Monk 49.00 0.00 -18.00 31.00 05/07/16
939 Sttony   85 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 07/18/09
940 Jeenga   1 Monk 17.00 0.00 0.00 17.00 06/27/09
941 Meelad   80 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 07/30/09
942 Tokey   105 Monk 244.00 225.00 -19.00 0.00 08/07/15
943 Wrekka   100 Monk 580.00 250.00 -17.00 313.00 11/15/14
944 Ownlei   110 Monk 1056.00 870.00 0.00 186.00 12/01/18
945 Munky   85 Monk 39.00 0.00 0.00 39.00 12/17/09
946 Lisard   105 Monk 7704.00 7551.00 -46.00 107.00 06/16/18
947 Riazo   105 Monk 497.00 350.00 -12.00 135.00 01/29/16
948 Grimlaken   100 Monk 242.00 400.00 0.00 -158.00 04/12/14
949 Ihurt   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 05/09/09
950 Mushuu   105 Monk 60.00 275.00 0.00 -215.00 08/10/17
951 Befour   84 Monk 45.00 40.00 0.00 5.00 08/29/09
952 Gibakor   86 Monk 7.00 10.00 0.00 -3.00 01/27/11
953 Viga   105 Monk 184.00 650.00 -21.00 -487.00 01/28/17
954 Nicio   105 Monk 664.00 392.00 -23.00 249.00 01/05/17
955 Liszale   90 Monk 40.00 20.00 0.00 20.00 07/21/11
956 Razorclaw   105 Monk 927.00 300.00 -59.00 568.00 03/12/16
957 Velociraptor   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 03/12/10
958 Derredman   90 Monk 583.00 210.00 0.00 373.00 03/25/11
959 Rohsham   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/09
960 Centered   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/16/11
961 Sareaeg   100 Monk 30.00 25.00 0.00 5.00 04/11/14
962 Gwwass   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
963 Borneobloodx   86 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 01/07/11
964 Ssarik   79 Monk 95.00 96.00 0.00 -1.00 12/12/09
965 Khaosclaw   105 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 06/30/16
966 Xotox   105 Monk 167.00 275.00 0.00 -108.00 06/29/17
967 Shorin   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 04/08/11
968 Tszu   90 Monk 304.00 15.00 0.00 289.00 09/30/11
969 Casansisu   85 Monk 73.00 10.00 0.00 63.00 09/18/10
970 Rydah   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/26/10
971 Laniel   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 03/29/11
972 Monksar   100 Monk 56.00 100.00 -9.00 -53.00 12/05/14
973 Szarlok   75 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 06/05/09
974 Tanick   100 Monk 263.00 205.00 0.00 58.00 03/01/13
975 Froakmaster   105 Monk 87.00 200.00 0.00 -113.00 01/05/17
976 Sibrav   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 03/17/11
977 Quicktail   105 Monk 541.00 420.00 -10.00 111.00 07/21/18
978 Sukari   90 Monk 4.00 0.00 0.00 4.00 03/25/11
979 Billius   90 Monk 487.00 265.00 0.00 222.00 09/29/11
980 Tamala   90 Monk 20.00 0.00 0.00 20.00 03/11/11
981 Anomanderr   105 Monk 1871.00 1533.00 -8.00 330.00 03/20/15
982 Gotter   95 Monk 60.00 20.00 0.00 40.00 06/27/12
983 Falling   105 Monk 1296.00 1578.00 -29.00 -311.00 09/01/18
984 Kaio   75 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 07/31/09
985 Ssmaug   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 03/04/10
986 Zazzoo   105 Monk 647.00 510.00 -45.00 92.00 11/11/16
987 Punches   85 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 06/26/10
988 Remiel   82 Monk 11.00 0.00 0.00 11.00 06/26/10
989 Torak   105 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 07/15/17
990 Kongfushis   105 Monk 390.00 350.00 0.00 40.00 09/27/18
991 Wongfeihun   85 Monk 12.00 10.00 0.00 2.00 08/15/09
992 Serakk   100 Monk 221.00 125.00 -10.00 86.00 10/25/14
993 Ascherr   105 Monk 55.00 0.00 0.00 55.00 04/15/17
994 Xarlass   105 Monk 1641.00 1150.00 -2.00 489.00 05/14/15
995 Muayx   90 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 01/29/11
996 Fleeterx   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/03/10
997 Oruatyrim   105 Monk 15774.00 14374.00 -202.00 1198.00 08/31/18
998 Xdevlx   105 Monk 150.00 100.00 -12.00 38.00 12/10/16
999 Zangoose   93 Monk 29.00 20.00 0.00 9.00 06/13/12
1000 Rarkorrn   85 Monk 29.00 0.00 0.00 29.00 09/17/10
1001 Valik   105 Monk 1408.00 1255.00 -35.00 118.00 10/15/16
1002 Vengax   85 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 08/14/10
1003 Arrigato   85 Monk 27.00 10.00 0.00 17.00 03/19/10
1004 Ghesus   80 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 07/11/09
1005 Gorereaperx   85 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/09/10
1006 Sokon   100 Monk 283.00 233.00 0.00 50.00 08/08/13
1007 Sikulsis   85 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 03/29/09
1008 Sire   100 Monk 1512.00 1534.00 -9.00 -31.00 02/13/14
1009 Lubstopull   90 Monk 379.00 348.00 0.00 31.00 12/02/10
1010 Madpullz   85 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/09/10
1011 Lonewolff   90 Monk 14.00 0.00 0.00 14.00 06/03/11
1012 Manual   85 Monk 1183.00 915.00 0.00 268.00 08/08/10
1013 Adobo   105 Monk 502.00 170.00 -14.00 318.00 01/16/15
1014 Dondogo   82 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/04/09
1015 Macloan   85 Monk 208.00 90.00 0.00 118.00 08/01/09
1016 Daltonn   85 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 08/14/10
1017 Gunz   100 Monk 22.00 0.00 0.00 22.00 10/10/13
1018 Ashhe   100 Monk 957.00 738.00 -39.00 180.00 04/04/14
1019 Sudo   85 Monk 5.00 0.00 0.00 5.00 09/03/10
1020 Corolee   105 Monk 51.00 25.00 -12.00 14.00 03/24/16
1021 Tyranosawr   105 Monk 9810.00 9745.00 -19.00 46.00 01/11/19
1022 Maken   85 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 03/28/09
1023 Moufette   90 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 03/29/11
1024 Weezzy   85 Monk 293.00 261.00 0.00 32.00 07/03/10
1025 Whistlefists   90 Monk 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1026 Whopu   90 Monk 12.00 0.00 0.00 12.00 09/03/11
1027 Husalah   81 Monk 14.00 10.00 0.00 4.00 09/27/09
1028 Zebthil   108 Monk 44.00 0.00 0.00 44.00 07/28/18
1029 Baider   105 Monk 32.00 0.00 -30.00 2.00 01/16/15
1030 Ripnrun   105 Monk 617.00 1090.00 -1.00 -474.00 06/07/18
1031 Sidmoneyb   85 Monk 239.00 165.00 0.00 74.00 06/18/10
1032 Ggrimm   95 Monk 10.00 0.00 0.00 10.00 09/12/12
1033 Gutcha   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/07/11
1034 Shadowhands   105 Monk 895.00 1645.00 -17.00 -767.00 10/01/16
1035 Boozan   100 Monk 267.00 5.00 0.00 262.00 05/11/13
1036 Carramrodz   110 Monk 40.00 0.00 0.00 40.00 04/26/18
1037 Lkorsis   100 Monk 274.00 50.00 0.00 224.00 02/28/13
1038 Torakk   88 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/18/11
1039 Talick   100 Monk 4029.00 3311.00 -45.00 673.00 06/07/14
1040 Redraynex   105 Monk 3074.00 2369.00 -122.00 583.00 06/06/15
1041 Dragkin   85 Monk 30.00 0.00 0.00 30.00 10/09/10
1042 Isengarx   90 Monk 242.00 170.00 0.00 72.00 06/05/11
1043 Chowleeex   105 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 07/30/16
1044 Skunks   77 Monk 9.00 0.00 0.00 9.00 04/04/09
1045 Kemohabi   85 Monk 13.00 0.00 0.00 13.00 11/14/09
1046 Omonn   95 Monk 16.00 0.00 0.00 16.00 02/18/12
1047 Kikkyu   86 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 04/12/11
1048 Mookgung   77 Monk 31.00 40.00 0.00 -9.00 05/09/09
1049 Monkman   84 Monk 3.00 10.00 0.00 -7.00 07/23/10
1050 Xantiz   85 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1051 Crighton   110 Monk 6.00 0.00 0.00 6.00 07/28/18
1052 Danain   90 Monk 1749.00 1316.00 0.00 433.00 09/09/11
1053 Lanjin   90 Monk 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1054 Terri   85 Monk 9.00 10.00 0.00 -1.00 09/11/10
1055 Kikster   86 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 02/10/11
1056 Vulvana   105 Monk 9635.00 8598.00 -22.00 1015.00 01/19/19
1057 Jube   95 Monk 568.00 485.00 0.00 83.00 07/26/12
1058 Snakein   105 Monk 15505.00 9770.00 -2886.00 2849.00 01/19/19
1059 Rocelot   85 Monk 145.00 20.00 0.00 125.00 09/16/10
1060 Statim   98 Monk 7.00 0.00 0.00 7.00 02/14/13
1061 Anji   106 Monk 90.00 0.00 -1.00 89.00 04/07/18
1062 Prolific   95 Monk 8.00 0.00 0.00 8.00 05/05/12
1063 Glower   90 Monk 573.00 515.00 0.00 58.00 02/11/11
1064 Sztiz   79 Monk 46.00 10.00 0.00 36.00 10/01/09
1065 Tarpon   90 Monk 1.00 0.00 0.00 1.00 04/05/11
1066 Vapula   105 Necromancer 15.00 0.00 -2.00 13.00 02/14/15
1067 Iten   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1068 Atelzeni   105 Necromancer 36.00 0.00 0.00 36.00 12/22/16
1069 Afrenzyin   89 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 03/18/11
1070 Chilmane   85 Necromancer 106.00 60.00 0.00 46.00 10/03/10
1071 Kotsukai   100 Necromancer 10037.00 8338.00 -59.00 1640.00 07/05/14
1072 Pree   110 Necromancer 825.00 571.00 0.00 254.00 11/24/18
1073 Shabadu   90 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/25/11
1074 Halleighs   100 Necromancer 3.00 0.00 -3.00 0.00 05/09/14
1075 Ssilos   85 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 05/02/09
1076 Belogru   1 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 02/03/11
1077 Demignome   105 Necromancer 112.00 0.00 -13.00 99.00 11/12/15
1078 Axziritha   95 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/29/12
1079 Nintap   105 Necromancer 11355.00 10101.00 -153.00 1101.00 06/28/18
1080 Krosar   95 Necromancer 27.00 10.00 0.00 17.00 05/10/12
1081 Xansdotti   90 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 04/14/11
1082 Twitcher   95 Necromancer 123.00 0.00 0.00 123.00 08/19/12
1083 Cajunbeans   95 Necromancer 793.00 600.00 0.00 193.00 02/04/12
1084 Bohndan   85 Necromancer 11.00 20.00 0.00 -9.00 05/01/10
1085 Draxx   105 Necromancer 917.00 570.00 -19.00 328.00 01/05/19
1086 Vanlor   90 Necromancer 439.00 330.00 0.00 109.00 03/18/11
1087 Tinkkerbel   90 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/09/11
1088 Cedium   105 Necromancer 543.00 590.00 -200.00 -247.00 07/30/16
1089 Zeflmax   100 Necromancer 15.00 20.00 0.00 -5.00 10/03/13
1090 Alisster   85 Necromancer 53.00 20.00 0.00 33.00 07/29/10
1091 Quickburn   105 Necromancer 5812.00 5216.00 -405.00 191.00 03/10/17
1092 Inri   105 Necromancer 26.00 125.00 0.00 -99.00 02/22/18
1093 Dathedi   95 Necromancer 122.00 25.00 0.00 97.00 04/26/12
1094 Causttic   110 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 07/19/18
1095 Drist   81 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 07/31/10
1096 Adversary   105 Necromancer 68.00 100.00 0.00 -32.00 11/18/17
1097 Contalgari   105 Necromancer 124.00 150.00 0.00 -26.00 12/08/18
1098 Frassz   100 Necromancer 652.00 486.00 0.00 166.00 07/13/13
1099 Ultulus   85 Necromancer 22.00 0.00 0.00 22.00 05/29/09
1100 Apollyoin   110 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 01/19/19
1101 Lizardboness   84 Necromancer 3.00 10.00 0.00 -7.00 04/12/09
1102 Semirage   98 Necromancer 26.00 0.00 0.00 26.00 12/28/12
1103 Nosferatuu   85 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 08/12/10
1104 Choked   110 Necromancer 37.00 0.00 0.00 37.00 06/02/18
1105 Deastrocdor   105 Necromancer 41.00 275.00 0.00 -234.00 09/08/18
1106 Dembonez   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/31/09
1107 Alaaraaf   85 Necromancer 77.00 20.00 0.00 57.00 06/25/10
1108 Kabel   95 Necromancer 1037.00 554.00 0.00 483.00 09/28/12
1109 Tate   90 Necromancer 318.00 145.00 0.00 173.00 08/06/11
1110 Scoville   105 Necromancer 1430.00 605.00 -562.00 263.00 10/08/15
1111 Whitestripe   110 Necromancer 1542.00 1295.00 -5.00 242.00 01/04/19
1112 Flabern   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 09/03/10
1113 Baconrider   100 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/12/14
1114 Souldrainer   90 Necromancer 37.00 10.00 0.00 27.00 11/12/10
1115 Murkwaters   1 Necromancer 43.00 30.00 0.00 13.00 06/19/09
1116 Shaminex   90 Necromancer 20.00 0.00 0.00 20.00 03/18/11
1117 Guccio   85 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 05/29/10
1118 Evilbeauty   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/17/10
1119 Sorceror   85 Necromancer 28.00 0.00 0.00 28.00 09/05/09
1120 Ellipsis   85 Necromancer 47.00 20.00 0.00 27.00 07/30/10
1121 Lilithreborn   78 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 03/20/09
1122 Toxigenic   90 Necromancer 9.00 10.00 0.00 -1.00 04/02/11
1123 Taein   105 Necromancer 35.00 0.00 0.00 35.00 03/16/18
1124 Deija   85 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 08/26/10
1125 Axany   105 Necromancer 73.00 350.00 0.00 -277.00 12/30/16
1126 Elpachuco   85 Necromancer 8.00 0.00 0.00 8.00 04/10/09
1127 Yagu   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/02/11
1128 Arikron   85 Necromancer 39.00 0.00 0.00 39.00 07/24/10
1129 Ormil   78 Necromancer 7.00 10.00 0.00 -3.00 06/20/09
1130 Datsda   105 Necromancer 465.00 190.00 0.00 275.00 08/14/15
1131 Formal   109 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 01/04/19
1132 Bdellium   82 Necromancer 14.00 0.00 0.00 14.00 10/01/09
1133 Gaibraik   105 Necromancer 29.00 0.00 0.00 29.00 05/06/17
1134 Taxles   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1135 Rosemarys   107 Necromancer 4.00 0.00 0.00 4.00 10/13/18
1136 Jonarer   105 Necromancer 228.00 60.00 -58.00 110.00 09/24/16
1137 Zinum   105 Necromancer 1486.00 790.00 -919.00 -223.00 11/04/17
1138 Mcdeadly   95 Necromancer 298.00 10.00 0.00 288.00 09/27/12
1139 Venym   100 Necromancer 191.00 50.00 -4.00 137.00 08/28/14
1140 Scornfire   105 Necromancer 3659.00 2925.00 -91.00 643.00 10/20/18
1141 Manofwarrx   105 Necromancer 709.00 675.00 -33.00 1.00 08/25/17
1142 Reccoo   105 Necromancer 3652.00 1560.00 -720.00 1372.00 01/18/19
1143 Sinc   105 Necromancer 4075.00 2911.00 -127.00 1037.00 03/05/16
1144 Tayker   110 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 01/12/19
1145 Cyaafter   87 Necromancer 1.00 0.00 0.00 1.00 04/07/11
1146 Bhigba   110 Necromancer 160.00 0.00 0.00 160.00 11/17/18
1147 Vindiin   85 Necromancer 37.00 30.00 0.00 7.00 04/10/09
1148 Gonetosee   105 Necromancer 211.00 35.00 -48.00 128.00 05/27/17
1149 Darkenya   80 Necromancer 7.00 0.00 0.00 7.00 06/05/09
1150 Nten   105 Necromancer 2047.00 2125.00 -681.00 -759.00 10/20/16
1151 Sinfear   100 Necromancer 49.00 0.00 0.00 49.00 07/26/13
1152 Loophur   90 Necromancer 201.00 65.00 0.00 136.00 04/09/11
1153 Daangger   90 Necromancer 13.00 0.00 0.00 13.00 10/13/11
1154 Ocsee   95 Necromancer 899.00 675.00 0.00 224.00 07/13/12
1155 Cambonz   91 Necromancer 23.00 10.00 0.00 13.00 01/07/12
1156 Ioncuru   110 Necromancer 333.00 0.00 0.00 333.00 12/01/18
1157 Viggen   105 Necromancer 103.00 0.00 0.00 103.00 08/17/17
1158 Plaguebone   95 Necromancer 16.00 0.00 0.00 16.00 11/10/12
1159 Origomali   85 Necromancer 24.00 0.00 0.00 24.00 03/28/10
1160 Evileen   105 Necromancer 1090.00 435.00 -92.00 563.00 06/07/18
1161 Cattz   90 Necromancer 11.00 0.00 0.00 11.00 04/21/11
1162 Ibiuzen   85 Necromancer 15.00 0.00 0.00 15.00 06/13/09
1163 Tasli   95 Necromancer 18.00 0.00 0.00 18.00 09/14/12
1164 Uelno   90 Necromancer 6.00 0.00 0.00 6.00 04/07/11
1165 Azorin   90 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 04/12/11
1166 Plasmoo   108 Necromancer 82.00 100.00 0.00 -18.00 04/06/18
1167 Sinnayr   105 Necromancer 12166.00 11809.00 -19.00 338.00 05/11/17
1168 Veri   95 Necromancer 1052.00 937.00 0.00 115.00 05/26/12
1169 Sarann   105 Necromancer 566.00 590.00 -89.00 -113.00 10/28/17
1170 Jukenn   87 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 04/05/11
1171 Eumrien   100 Necromancer 1950.00 1948.00 -10.00 -8.00 07/05/14
1172 Glaydfrawg   105 Necromancer 3421.00 2925.00 -274.00 222.00 05/26/17
1173 Albitor   105 Necromancer 736.00 625.00 0.00 111.00 08/22/15
1174 Honnabull   105 Necromancer 63.00 0.00 -4.00 59.00 02/05/16
1175 Karkiss   105 Necromancer 35.00 175.00 -5.00 -145.00 11/18/17
1176 Forneus   106 Necromancer 46.00 25.00 0.00 21.00 01/05/19
1177 Chiron   85 Necromancer 2.00 0.00 0.00 2.00 07/23/10
1178 Cruelia   105 Necromancer 121.00 125.00 -6.00 -10.00 04/15/17
1179 Flytrap   76 Necromancer 15.00 30.00 0.00 -15.00 04/25/09
1180 Deadiam   105 Necromancer 175.00 525.00 -81.00 -431.00 08/18/17
1181 Deadwidow   80 Necromancer 5.00 0.00 0.00 5.00 06/06/09
1182 Aaabnon   75 Necromancer 31.00 0.00 0.00 31.00 08/29/09
1183 Ldarkk   86 Necromancer 3.00 0.00 0.00 3.00 10/29/11
1184 Thessiuss   90 Paladin 35.00 0.00 0.00 35.00 07/28/11
1185 Doramurx   105 Paladin 19191.00 18943.00 -203.00 45.00 05/19/18
1186 Shilhi   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/25/11
1187 Cylius   95 Paladin 325.00 85.00 0.00 240.00 11/03/12
1188 Tyrinion   95 Paladin 536.00 515.00 0.00 21.00 10/17/12
1189 Falkor   84 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 08/29/09
1190 Rolynholy   93 Paladin 3166.00 2932.00 0.00 234.00 05/26/12
1191 Kiloon   85 Paladin 40.00 0.00 0.00 40.00 03/06/10
1192 Maheloas   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 03/05/11
1193 Rolyn   95 Paladin 172.00 135.00 0.00 37.00 09/01/12
1194 Bamaden   108 Paladin 25.00 0.00 0.00 25.00 08/16/18
1195 Dekland   95 Paladin 312.00 240.00 0.00 72.00 02/03/12
1196 Remdayen   95 Paladin 293.00 207.00 0.00 86.00 03/17/12
1197 Taviion   85 Paladin 21.00 10.00 0.00 11.00 07/29/10
1198 Candara   82 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 07/09/09
1199 Luthernhamner   105 Paladin 23680.00 22280.00 -458.00 942.00 01/19/19
1200 Purexhale   105 Paladin 760.00 613.00 0.00 147.00 11/07/15
1201 Drefaen   90 Paladin 626.00 585.00 0.00 41.00 03/23/12
1202 Fumyen   105 Paladin 222.00 650.00 0.00 -428.00 10/21/16
1203 Llaine   90 Paladin 68.00 5.00 0.00 63.00 03/12/11
1204 Crusades   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1205 Yellexin   94 Paladin 93.00 5.00 0.00 88.00 01/28/12
1206 Josetta   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 04/05/11
1207 Patknight   105 Paladin 140.00 500.00 -4.00 -364.00 11/14/15
1208 Othen   105 Paladin 2514.00 1636.00 -345.00 533.00 11/16/18
1209 Kreil   90 Paladin 513.00 397.00 0.00 116.00 11/05/11
1210 Thren   90 Paladin 31.00 10.00 0.00 21.00 10/29/11
1211 Thornbury   76 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 04/04/09
1212 Denriel   105 Paladin 119.00 120.00 -6.00 -7.00 01/18/19
1213 Tico   100 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 08/16/13
1214 Curator   85 Paladin 434.00 369.00 0.00 65.00 08/21/10
1215 Lalinla   86 Paladin 18.00 5.00 0.00 13.00 02/17/11
1216 Kokl   77 Paladin 6.00 0.00 0.00 6.00 06/25/09
1217 Darkenvoid   100 Paladin 5890.00 4614.00 -587.00 689.00 05/31/14
1218 Elcabongue   90 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 07/07/11
1219 Guiltyy   100 Paladin 178.00 50.00 0.00 128.00 10/11/14
1220 Cahnahan   85 Paladin 27.00 0.00 0.00 27.00 07/07/09
1221 Treacherous   105 Paladin 65.00 0.00 -65.00 0.00 03/10/16
1222 Olthor   105 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 05/28/16
1223 Cimderella   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 04/15/11
1224 Denodirt   105 Paladin 17.00 175.00 0.00 -158.00 12/01/17
1225 Jorez   90 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 04/25/11
1226 Warisgood   90 Paladin 176.00 101.00 0.00 75.00 05/20/11
1227 Steave   85 Paladin 26.00 0.00 0.00 26.00 01/22/10
1228 Coreda   85 Paladin 178.00 95.00 0.00 83.00 01/22/10
1229 Beamian   75 Paladin 3.00 0.00 0.00 3.00 05/01/09
1230 Pandrax   95 Paladin 303.00 248.00 0.00 55.00 08/24/12
1231 Pimm   105 Paladin 1455.00 1000.00 -27.00 428.00 12/07/18
1232 Kindaare   90 Paladin 4.00 0.00 0.00 4.00 04/15/11
1233 Brenny   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 12/11/10
1234 Viric   100 Paladin 3190.00 2624.00 -20.00 546.00 02/14/14
1235 Holix   105 Paladin 18.00 0.00 0.00 18.00 06/11/15
1236 Beedlin   110 Paladin 778.00 552.00 -6.00 220.00 09/22/18
1237 Aololron   90 Paladin 20.00 5.00 0.00 15.00 11/05/11
1238 Cenidlgon   105 Paladin 22.00 25.00 -9.00 -12.00 07/16/16
1239 Feroxide   105 Paladin 12513.00 11198.00 -448.00 867.00 04/28/17
1240 Tempelton   95 Paladin 130.00 65.00 0.00 65.00 11/09/12
1241 Sausagefingers   85 Paladin 5.00 0.00 0.00 5.00 06/13/09
1242 Ribbitting   105 Paladin 9250.00 8449.00 -41.00 760.00 11/13/15
1243 Chekakoch   90 Paladin 236.00 10.00 0.00 226.00 06/25/11
1244 Steel   105 Paladin 8835.00 8606.00 -29.00 200.00 03/28/15
1245 Maxximo   95 Paladin 252.00 175.00 0.00 77.00 04/27/12
1246 Lytebringer   105 Paladin 652.00 600.00 -4.00 48.00 11/09/18
1247 Mahku   90 Paladin 397.00 295.00 0.00 102.00 08/27/11
1248 Aarrg   80 Paladin 6.00 10.00 0.00 -4.00 06/26/10
1249 Rinvarien   90 Paladin 505.00 350.00 0.00 155.00 04/07/11
1250 Silvertip   80 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 05/10/09
1251 Dieblo   90 Paladin 100.00 20.00 0.00 80.00 08/12/11
1252 Splashed   105 Paladin 10.00 0.00 -1.00 9.00 10/07/16
1253 Vallanor   85 Paladin 345.00 295.00 0.00 50.00 10/09/10
1254 Vlendar   110 Paladin 20.00 0.00 0.00 20.00 01/20/18
1255 Gawain   87 Paladin 19.00 0.00 0.00 19.00 10/08/11
1256 Olliee   100 Paladin 98.00 310.00 0.00 -212.00 04/18/14
1257 Jacops   87 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 09/24/11
1258 Forakora   85 Paladin 46.00 0.00 0.00 46.00 09/26/09
1259 Geoffeory   82 Paladin 24.00 0.00 0.00 24.00 11/14/09
1260 Hindolmer   95 Paladin 9.00 0.00 0.00 9.00 09/19/12
1261 Maglor   105 Paladin 16288.00 14902.00 -520.00 866.00 07/09/16
1262 Rumardian   75 Paladin 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1263 Magnesiium   105 Paladin 441.00 795.00 -4.00 -358.00 06/21/18
1264 Kaifeng   100 Paladin 3161.00 1812.00 -16.00 1333.00 05/23/14
1265 Golaliel   105 Paladin 195.00 155.00 0.00 40.00 06/14/18
1266 Ironwind   95 Paladin 836.00 505.00 0.00 331.00 10/13/12
1267 Kracku   90 Paladin 15.00 0.00 0.00 15.00 03/18/11
1268 Faldibus   90 Paladin 2.00 0.00 0.00 2.00 03/05/11
1269 Macebus   105 Paladin 6122.00 5646.00 -123.00 353.00 11/17/18
1270 Helicoprion   95 Paladin 11.00 5.00 0.00 6.00 01/27/12
1271 Slayinsin   105 Paladin 3365.00 2929.00 -265.00 171.00 09/06/18
1272 Desmoire   85 Paladin 11.00 10.00 0.00 1.00 07/07/11
1273 Jasson   105 Paladin 2736.00 2564.00 -74.00 98.00 01/19/19
1274 Aecheron   85 Ranger 11.00 0.00 0.00 11.00 04/04/09
1275 Wythern   90 Ranger 64.00 25.00 0.00 39.00 09/09/11
1276 Kiruko   105 Ranger 551.00 580.00 -36.00 -65.00 03/25/16
1277 Spriggenx   105 Ranger 3137.00 2520.00 -66.00 551.00 12/08/18
1278 Wray   90 Ranger 178.00 77.00 0.00 101.00 11/05/11
1279 Kkurt   90 Ranger 13.00 0.00 0.00 13.00 12/04/10
1280 Leafslasher   85 Ranger 17.00 0.00 0.00 17.00 12/18/09
1281 Wwein   105 Ranger 94.00 175.00 -22.00 -103.00 06/09/16
1282 Eurleman   100 Ranger 75.00 10.00 0.00 65.00 03/29/13
1283 Vanadevi   80 Ranger 23.00 0.00 0.00 23.00 05/16/09
1284 Lothario   90 Ranger 60.00 0.00 0.00 60.00 04/23/11
1285 Tigdar   90 Ranger 96.00 5.00 0.00 91.00 08/12/11
1286 Suppo   105 Ranger 822.00 2045.00 -28.00 -1251.00 10/07/16
1287 Hhhuminda   81 Ranger 7.00 0.00 0.00 7.00 03/28/09
1288 Kaladiann   90 Ranger 36.00 10.00 0.00 26.00 07/15/11
1289 Tomsawyer   110 Ranger 40.00 0.00 0.00 40.00 05/19/18
1290 Drogg   82 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 04/24/09
1291 Garern   85 Ranger 5.00 0.00 0.00 5.00 12/03/10
1292 Subbati   90 Ranger 522.00 301.00 0.00 221.00 12/02/10
1293 Mallorian   85 Ranger 10.00 10.00 0.00 0.00 05/09/09
1294 Robyyn   105 Ranger 635.00 1995.00 0.00 -1360.00 01/18/19
1295 Rabgoaty   85 Ranger 162.00 167.00 0.00 -5.00 06/24/10
1296 Findictive   110 Ranger 12.00 0.00 0.00 12.00 07/12/18
1297 Ratbo   105 Ranger 714.00 575.00 0.00 139.00 03/17/18
1298 Amigalander   105 Ranger 279.00 75.00 -124.00 80.00 03/02/18
1299 Braccaus   80 Ranger 3.00 0.00 0.00 3.00 06/05/09
1300 Debian   110 Ranger 2.00 0.00 -1.00 1.00 01/17/19
1301 Rulolin   105 Ranger 24946.00 23438.00 -136.00 1372.00 01/19/19
1302 Mundaukk   105 Ranger 64.00 50.00 -2.00 12.00 01/20/18
1303 Ehladia   105 Ranger 119.00 350.00 -22.00 -253.00 08/06/16
1304 Wandidarx   85 Ranger 14.00 0.00 0.00 14.00 08/27/09
1305 Puyen   100 Ranger 1544.00 1461.00 0.00 83.00 06/15/13
1306 Archery   105 Ranger 1924.00 1814.00 -56.00 54.00 08/18/16
1307 Fyrewulf   85 Ranger 2.00 0.00 0.00 2.00 06/26/10
1308 Elrick   95 Ranger 10.00 0.00 0.00 10.00 05/17/12
1309 Rahldoenn   105 Ranger 155.00 425.00 -19.00 -289.00 12/12/14
1310 Sheetaker   85 Ranger 9.00 0.00 0.00 9.00 05/27/10
1311 Galgean   82 Ranger 4.00 10.00 0.00 -6.00 04/11/09